11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

DISSING+WEITLING fik hæder for helhedsplan til Svanemøllens Kaserne

dw-svanemollen-football-2500px.jpg

Vores forslag til en helhedsplan for Svanemøllens Kaserne i det nordlige København blev honoreret med et indkøb og hædrende omtale. 

Svanemøllens Kaserne er et af de sidste tilbageværende militæranlæg i København, som stadig bruges af forsvaret. I den nærmeste fremtid skal kasernens nuværende smukke, bevaringsværdige militærbygninger tilføjes en række nye bygninger, der skal leve op til stedets stolte byggetraditioner. 

For at finde mulige løsninger til en række spørgsmål omkring de nye bygningers placering, volumener og tilhørende infrastruktur og grønne arealer havde kaserneområdets ejer, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, valgt at udskrive en åben arkitektkonkurrence. 

Konkurrencens formål var at finde forslag til, hvordan et ældre historisk kaserneareal i storbyen kan gentænkes og videreudvikles. Blandt andet skal der findes plads til yderligere 120.000 m2 bygningsvolumen som supplering til de eksisterende 26.000 m2 militærbygninger på den 22 ha store grund i det nordlige København. 

DISSING+WEITLINGs konkurrenceforslag bestræbte sig på at forstærke de herlighedsværdier, som Svanemøllen Kaserne allerede rummer, styrke potentialet i områdets grønne frirum og skabe en samlende landskabelig oplevelse. 

Vores overordnede koncept forsøgte i et enkelt greb at forstærke de grænser og herlighedsværdier, som kaserneområdet indeholder, og oversætte disse i et overordnet arkitektonisk greb. Vi har bevaret en stor, åben grønning i midten af det trekantformede kaserneområde og disponeret de nye bygningsvolumener langs områdets randzoner. 

Vi søgte desuden at forstærke stedets fortælling ved at arbejde med geometriske metaforer fra historiske fæstningsanlæg for dermed at styrke områdets samlede identitet. De geometriske figurer i vores helhedsplan har derfor klare referencer til militære fæstningsanlæg som fx Kastellet i København. 

De fæstningsmæssige metaforer afspejles også i den overordnede geometri i vores volumenstudier for den kommende bebyggelsesstruktur, som blandt andet skal huse et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

I Dommerbetænkningen fremhæves forslagets kvaliteter blandt andet med ordene: “Dommerkomitéen ønsker at fremhæve forslaget for sin kompromisløse og stærkt arkitektonisk forankrede tilgang til opgaven. Helhedsplanen fremstår som et signifikant og identitetsskabende moderne ’forsvarsværk’ med en række interessante bud på udnyttelse af geometrien og koteringen som svar på opgavens programmatiske kompleksitet.”

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse valgte desværre ikke vores forslag som vinder, men vi sætter pris på at være blevet anerkendt med et indkøb og hædrende omtale.

Læs mere om konkurrencen på Arkitektforeningens hjemmeside