11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

To nye gang- og cykelbroer skal forbinde Malmøs bymidte med byudviklingsområdet Nyhamnen

Malmø med de kommende broers omtrentlige linjeføringer markeret med rødt

Malmø med de kommende broers omtrentlige linjeføringer markeret med rødt

Malmö Stad har valgt DISSING+WEITLING som totalrådgiver til et spændende broprojekt i vores svenske naboby. Sammen med den lokale landskabstegnestue Sydväst og det svenske ingeniørfirma ELU skal vi analysere, konceptuere og skitsere to gang- og cykelbroer over jernbanen øst for Malmø Centralstation. 

De to broer skal på bedste vis knytte Malmøs nye byudviklingsområde Nyhamnen sammen med byens gamle centrum, Gamla Staden, og skabe attraktive og velfungerende koblinger mellem de to bydele. Vores ambition er at nå frem til løsninger, der kan få samme betydning for cykelkulturen i Malmø som vores cykelbroer har fået for København, hvor især Cykelslangen er blevet et ikon for Københavns status som en af verdens førende cykelbyer og Københavns høje bymæssige kvalitet som sådan. 

Stadsbyggnadskontoret i Malmø valgte vores hold ud af et felt på seks inviterede rådgiverteams, og vi glæder os til endnu et samarbejde med byen. DISSING+WEITLING har tidligere stået bag Universitetsbroen i Malmø og er desuden i gang med flere andre broprojekter i det svenske, blandt andet Hisingsbroen over inderhavnen i Gøteborg og en stibro ved Sofiero Slot ved Helsingborg.

Tidligere i dag var holdet i Malmø til besigtigelse og opstartsmøde, og de skal arbejde hurtigt, for vores analyser og skitser skal allerede præsenteres for bygherren i december.

Læs mere om Nyhamnen og byudviklingen i Malmø