11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

”Cykelslangen” er nu indviet.

DISSING+WEITLING har stået for udførelsen af ”Cykelslangen”, en lang orange bro, som tager afsæt fra Havneholmen og fortsætter i et slynget forløb langs Fisketorvet og ind foran Fisketorvets hovedindgang. Den lange bro er med sit slyngede forløb et interessant objekt i området, hvor den på bedste vis adskiller de cyklende fra de gående. En tur for cyklisterne, som giver dem fornemmelsen af at bevæge sig hurtigt og effektivt gennem området, samtidigt med at oplevelsen af at køre i 1 sals højde er unik og spændende. De gående kan nu udnytte hele kajområdet ved Fisketorvet.

Cykelslangen bugter sig 6-7 meter over vandoverflanden med en længde på 190 meter samt 30 meters rampe. Broen er udført i stål, som er med til at give den et elegant og slankt udtryk. Kørefladen har en stærk orange farve, som skaber et klart visuelt forløb for cyklisterne.

Med den indbyggede belysning, vil broen om natten være tydeligt oplyst og tryg at færdes på. Ydermere kan den berige området som et lysende visuelt element i natten.

Der er dagligt omkring 12.500 cyklister, der krydser Bryggebroen og området ved Fisketorvet.

Ejeren af Fisketorvet kan udnytte det nu mere rolige område til etablering et rekreativt rum, som kan bruges til længerevarende ophold for brugerne af området. Dette vil på sigt løfte områdets kvalitet. Rampen danner en unik kajoverdækning, der ydermere vil kunne skabe mange muligheder for ophold og aktivitet i store dele af året.              

Se mere                                       

Se også denne spektakulære fotoblog om konstruktionen af Cykelslangen

DISSING+WEITLING har fornyligt også udarbejdet ”Idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden på Supercykelstierne”. Supercykelstierne skal skabe bedre forhold for pendlercyklister og give flere lyst til at vælge cyklen frem for bilen – også på de lange strækninger. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og mere sundhed – til fordel for alle trafikanter. De er indrettet med så få forhindringer som muligt, og der er lagt stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort. DISSING+WEITLING har udarbejdet koncepter for de forskellige infrastrukturanlæg som – på tværs af ruterne – fokuserer på at øge komforten, bringe prisen ned, sikre genkendeligheden samt øge trygheden og sikkerheden.

Se mere på Supercykelstier