11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

Supercykelstier

DISSING+WEITLING har udarbejdet katalog for idealløsninger til Supercykelstierne. 

Idealløsningerne er identificering af steder og udvælgelese af infrastrukturanlæg, der kan forbedre fremkommeligheden på supercykelstierne - bro, tunnel og krydsforbedring. 

Kataloget indeholder koncepter for de forskellige infrastrukturanlæg som - på tværs af ruterne - fokuserer på at øge komforten, bringe prisen ned, sikre genkendeligheden samt øge trygheden og sikkerheden. Skitseforslagene  placeres i konkrete problematiske lokaliteter og  viser hermed  konkcepterne i forskellige kontekster.
Ingeniørfirmaet COWI har bidraget til forslag til forbedring af signalkryds, samt prissætning af broer og tunneller. Der er ikke udarbejdet et decideret koncept for krydsforbedring, da det er meget individuelt, hvad der kan gøres i de enkelte kryds.

Link til projektet

Uddrag af eksempel på løsningsforslag for Klausdalbrovej ved Hillerødmotorvejen.