11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

COWI

COWIs nye forbindelsesbygning mellem Lyngbyhus og Parallelvej er nu under udførelse.

Når den er færdig vil de to bygninger være kædet langt bedre sammen, end de er i dag, og flowet mellem dem være optimeret, så medarbejdere lettere kommer fra den ene afdeling til den anden.