11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

CYKELSUPERSTIER

DISSING+WEITLING har vundet opgaven  ”Idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden på Cykelsuperstierne”. Opdragsgiver er Projektsekretariatet for Cykelsuperstier.

cykelsuper.jpg

”Visionen for Cykelsuperstierne er, at hele hovedstadsregionen skal udvikle sig til verdens bedste cykelregion. Formålet med Cykelsuperstierne er at gøre cyklen til et seriøst transportalternativ på strækninger over fem kilometer. Derfor er vigtigt at nettet skal være attraktivt for cykelpendlere over længere afstande.” 

”På den baggrund er Cykelsuperstierne planlagt med fokus på fremkommelighed, tilgængelighed og komfort. Særligt fremkommelighed er vigtig for cykelpendlerne og derfor ønsker cykelsuperstisekretariatet at få belyst hvilke idealløsninger på tværs af ruterne, som kan være med til at øge fremkommeligheden for cykelpendlerne på cykelsuperstierne.”