11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

DISSING+WEITLING architecture tegner 12 letbane-stationer i Kina

pingshan_red2.jpg

READ ENGLISH VERSION HERE

DISSING+WEITLING architecture står bag 12 nye letbanestationer og dertilhørende konceptuelt design, når den kinesiske bygherre BYD opgraderer infrastrukturen i byen Pingshan i Shenzhen-regionen.

Den stigende trafikbelastning i og omkring metropolen Shenzhen i det sydlige Kina kalder på nye og bedre transportløsninger. I den forbindelse har bystyret i Pingshan givet BYD (Build Your Dreams), som regnes for en af verdens største elbil- og batteriproducenter, opgaven at bygge en ny letbane og 12 letbane-stationer i området.

Til at udføre det arkitektoniske og designmæssige arbejde er BYD teamet op med DISSING+WEITLING architecture, som allerede har en lang række kinesiske broer, -bygninger og infrastrukturprojekter i sin portefølje.

Designet

De 12 stationer er kendetegnet ved en elegant og genkendelig arkitektur, som kan tilpasses samtlige lokationer og samtidig skabe en rød tråd i designet på ruten.

Der har fra starten været et ønske fra bygherres og bystyrets side om at få en række stationer med en ’større’ effekt end den rent funktionelle - det vil sige et ønske om at få andet og mere end et nyt by-inventar, nemlig et genkendeligt byggeri.

Steen Jastrup, som er sagsarkitekt på projektet hos DISSING+WEITLING architecture fortæller:

- Vi er landet på et design, som er genkendeligt nat og dag, og får sit særpræg af de frakterede tage, som med sine tynde kanter giver en sværdlignende lethed og elegance. Billetteringsområdet er placeret i en ’boks’ under platformen, og den har også et enkelt formsprog med sine lameller, der giver tyngde til kroppen og holder temperaturen nede. Samtidig er bygningerne modstandsdygtige overfor jordskælv og andet ekstremt vejr.

City of Design

DISSING+WEITLING architectures engagement i Kina omfatter byggeri, mobilitets- og broprojekter i store byer som Shenzhen, Xiamen, Hong Kong og Shanghai – der alle er tætbefolkede storbyer, som efterspørger smarte arkitektløsninger og mere humane byrum.

Shenzhen har siden 2008 haft titlen ”City of Design” som medlem af UNESCO Creative City Network og en anerkendelse af områdets innovationskraft og store andel af designvirksomheder og designere.

Se flere billeder af designet af Shenzhen Pingshan

Source: pingshan

11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

1096-photo1.jpg

Stregerne til designet af vejbroen Wolbecker Road Bridge nr 76 blev sat af DISSING+WEITLING architecture tilbage i 2008. 11 år senere er det stadig det foretrukne design, når den tyske bygherre Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine (Generaldirektoratet for Vandveje og Skibsfart i Rheine) sætter byggeriet i gang til sommer.

I samarbejde med grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG fra Hannover står DISSING+WEITLING architecture bag design og planlægning af den nye vejbro Wolbecker Road Bridge nr. 76 i Münster i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Efter godt ti år, hvor flere forskellige designforslag er blevet vurderet, er det oprindelige design stadig det foretrukne, når den nuværende klassiske buebro skal erstattes, og vandvejen åbnes for mere effektiv skibstrafik.

Design og konstruktion

Den nye buebro over Dortmund-Ems-kanalen spænder over 67,20 meter og erstatter den eksisterende bro fra 1957.

De fritstående rør, som giver broen sit karakteristiske udseende, giver en bueforhøjelse på 15,5 meter. Broen øger kapaciteten for gennemsejling i både bredde og højde.

muenster_01_red.jpg

Broen er med sine fritstående buer let og elegant – et udtryk, der også fremhæves af lysdesignet.

Renderinger af DISSING+WEITLING architecture

Source: Wolbecker Bridge

Danske arkitekter bidrager til EU-harmonisering af bæredygtigt byggeri

DISSING+WEITLING architecture er blandt de 17 danske virksomheder, som deltager i udviklingsforløbet Level(s), der er EU-Kommissionens bud på en ’værktøjskasse’ til vurdering af bygningers bæredygtighed, og hvordan bygninger kan indgå i en cirkulær økonomi.

DISSING+WEITLING architectures bæredyghedsledere og konsulenter deltager i rækken af workshops, som i løbet af 2019 skal munde ud i et dansk bidrag til EU-Kommissionens fremtidige metoder til at vurdere bæredygtigt og cirkulært byggeri. Ud af omkring 130 projekter i Europa er hele 17 projekter danske. Foruden arkitektvirksomheder deltager ingeniører, materialeproducenter og bygherrer i Level(s).

Fælles europæisk standard for bæredygtigt byggeri

Level(s) skal fremme harmoniseringen af, hvordan bæredygtighed kan rapporteres og dokumenteres på tværs af nationale reguleringer og private certificeringsordninger. Arbejder man som DISSING+WEITLING architecture med bæredygtige principper og –DGNB-certificering, som en integreret del af sit arbejde, er flere af metoderne i Level(s) genkendelige. Hele formålet med EU-initiativet er da også at skabe synergi mellem Level(s) og markedsdrevne standarder som DGNB, forankre dem politisk i EU, og dermed øge fokus og ambitioner på tværs af grænserne.

Level(s) skal kortlægge både de mere velkendte metoder og generere ny viden på området. Samtidig er det ambitionen at udvikle værktøjer, som både kan være en hjælp for de erfarne ’praktikere’ i byggebranchen og for nybegynderne.

Jens Peter Kragh, som er arkitekt og bæredygtighedskonsulent hos DISSING+WEITLING architecture fortæller: 

- Vi deltager i projektet med byggeriet i Seest Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger /FBAB, som er et eksempel på social bæredygtighed i almene boliger. Vi synes, det er vigtigt at være med til at præge de europæiske standarder og dele den viden, vi har på området i både miljømæssig, økonomisk, social og teknisk forstand. I FBAB har vi for eksempel ikke kun fokus på træ som bæredygtigt materiale, men også på den sociale bæredygtighed og fællesskabet. Familiehusene er et godt eksempel på, hvordan vi i Danmark og Skandinavien ser på alt fra livskvalitet til materialer. 

Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger/ FBAB - prisvindende familieboliger, designet med stort fokus på social bæredygtighed.

Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger/ FBAB - prisvindende familieboliger, designet med stort fokus på social bæredygtighed.

Level(s) vurderer en lang række parametre ved test og udvikling af metoder – det gælder i forhold til fremtidige klimaforandringer, miljøpåvirkninger, CO2-regskab, indeklima totaløkonomi over hele byggeriets levetid med flere.

Level(s) afvikles i regi af Danske Arkitektvirksomheder, Green Building Council Denmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen og Statens Byggeforskningsinstitut.

Indsatsen støttes økonomisk af Realdania og af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som modtager en samlet analyse af de danske erfaringerne med Level(s) fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.

Mere information om Level(s)

Læs også

The Green Tread

Værdiskabende arkitektur - ny dronefilm

Danske Arkitektvirkomheder står bag ny dronefilm , som “viser et udpluk af nogle af de bedste eksempler på arkitektur, der skaber merværdi - både socialt, økonomisk og miljømæssigt”.

Filmet af AstridKBH

Videoen knytter sig til publikationen "Arkitektur med merværdi", der ligeledes er udgivet af Danske Arkitektvirksomheder. Publikationen viser bygninger, byrum og anlæg, som alle er tegnet af danske arkitektvirksomheder og som skaber værdi i form af bedre sundhed, trivsel og læring eller bedre miljø og økonomi. 

Eksemplerne er grupperet efter temaer og under hensyn til de både de sociale, miljømæssige og kulturelle dimensioner, som arkitekter arbejder med. Temaerne er sundhed, byliv, produktivitet og læring, klima, sammenhængskraft, ressourcer, økonomi og bygbarhed.
Mere information på Danske Arkitekvirksomheder.

Blandt eksemplerne er Cykelslangen af DISSING+WEITLING architecure.

DISSING+WEITLING architecture leverer skitseforslag til bro-renovering i Ribe

Et stykke renoveringshistorie i Danmarks bedst bevarede middelalderby Ribe er på tegnebrættet. Tre af byens bevaringsværdige broer skal renoveres og fremhæve, at Ribe engang blev bygget på øer, der blev forbundet af broer. Skitseforslaget til renovering af de unikke historiske broer er tegnet af DISSING+WEITLING architecture.

Ribes bygningsmasse er uden sidestykke inden for landets grænser. Mange bygninger er fredede eller har høj bevaringsværdi og byens gadenet er enestående velbevaret. Byen kan som Nordens ældste føre sin historie helt tilbage til år 705, og fremstår i dag med domkirke, vandmøller, klostre og tæt bebyggelsesstruktur. Det er i denne arkitektoniske og historiske kontekst, Esbjerg Kommune har bedt DISSING+WEITLING architecture levere et skitseforslag, der kan revitalisere byens gamle broer Kvaderstensbroen, Midtmøllebroen og Ydermøllebroen

Jesper Henriksen, som er partner og arkitekt hos DISSING+WEITLING architecture fortæller:

- Ribe-broerne er smukke historiske vidnesbyrd, som vi ydmygt arbejder med at bringe tilbage til et udtryk, der viser deres betydning og historie. Vi går nænsomt til værks ved at tage hånd om broernes delelementer og tilpasse dem den historiske by. Det er en interessant opgave for os, fordi den befinder sig i krydsfeltet af flere af vores kompetencer, nemlig broarkitektur og renovering af kulturarven. Mange moderne broer bygges i dag ud fra bygherres ønske om at få et nyt vartegn for en by eller et område – i det her tilfælde er der tale om en anderledes ydmyg tilgang, der handler om at balancere nyt og gammelt.

Detaljens arbejde

I skitseforslaget lægges der op til at fjerne de ’nye’ fortove ved broerne så Kvaderstensbroens og Midtmøllebroens oprindelige buer bliver synlige. Samtidig får broerne et lille løft, der øger fornemmelsen af at krydse en bro. Elementer som kant (granithammer) og belægning (chaussésten) tilpasses og fortsætter over broen, så de binder nyt og gammelt sammen og passer til gaderummets middelalderlige træk. Alle tre broer får nyt værn, så de i opbygning og materialevalg trækker tråde tilbage til broernes oprindelse, fremstår beslægtet, og syner som en helhed ned gennem gågaden.

Teknik, design og research

Som det også er tilfældet i andre typer af renoveringsopgaver er arkitekternes forståelse og specialviden for netop materialer og urban kontekst helt afgørende for et godt resultat. Marie Granholm, som er arkitekt og renoveringsekspert hos DISSING+WEITLING architecture, siger:

- Vores skitseforslag til renovering af broerne sigter efter at give dem en plads i Ribes i forvejen stærke fortælling – vi skræller de uskønne lag fra, som er påført gennem tiden, og finder ind til broernes oprindelige karakter. Vi har udviklet et koncept for ombygning, tilbageføring og revitalisering, som tager udgangspunkt i broernes tidstypiske værdier og egenskaber. Ligesom ved andre typer af renoveringsopgaver, betyder det, at vi både trækker på vores specialviden og graver i lokalhistorien – fx foreningers arkiver, ældre kort og fotos, som kan medvirke til at afdække alle de historiske lag. Så ud over at være en teknisk og designmæssig opgave er det også en slags faglig-arkitektonisk research.

Ældre broer til nutidigt brug

Foruden broernes historiske betydning opfylder de en daglig praktisk funktion i byen og bidrager med sine historiske aftryk til Ribe som turistmagnet. Broerne er derfor på flere måder del af byens samlede ressource, og det er også sådan arkitekterne går til opgaven:

- Vi interesser os generelt for den eksisterende bygningsmasse og ser den som en fælles ressource. Broer som dem i Ribe lærer os jo noget om tidligere tiders byggeteknik, og materialer, men leverer også en fortælling om, hvordan vi lever i verden – før og nu. Når vi derfor som nation oplever, at der er bygninger, som vi ’ikke nænner at rive ned’, er det også udtryk for, at de gamle bygninger og konstruktioner bærer en erfaring, der forankrer os i tid og sted. Det gør dem bevaringsværdige, slutter Jesper Henriksen.

DISSING+WEITLING architectures skitseforslag skal behandles i Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune i løbet af februar/marts 2019.

Læs mere
Læs mere her om vores arbejde med renovering.

5 skarpe svar fra bæredygtighedslederen

Bæredygtigt, certificeret byggeri er en kompleks størrelse, som kan give selv den mest hærdede bygherre behov for vejledning. For hvorfor skal man egentlig lade sit byggeri certificere? Er det en god forretning? Og kan certificering og arkitektoniske visioner forenes? DISSING+WEITLING architectures arkitekt og bæredygtighedsleder Gitte Sørensen vejleder samarbejdspartnere om alt fra materialer til DGNB-certificering. Vi har bedt hende uddybe, hvad hun forstår ved bæredygtigt byggeri.

Som arkitekt og bæredygtighedsleder vejleder Gitte Sørensen samarbejdspartnere om alt fra materialer til DGNB-certificering.

Som arkitekt og bæredygtighedsleder vejleder Gitte Sørensen samarbejdspartnere om alt fra materialer til DGNB-certificering.

Der findes mange opfattelser af begrebet bæredygtighed. Hvad forstår du som arkitekt og bæredygtighedsleder ved bæredygtigt byggeri?

Bæredygtigt byggeri kan tage sig ud på mange måder – heldigvis! Når noget kaldes bæredygtigt, skal det på en eller anden måde hæve sig over standard-byggeri og være eksperimenterende i forhold til gængse løsninger. Det betyder, at vi ikke bare skal lave greenwashing, bygge som vi plejer, sætte en etikette på bagefter og kalde det 'bæredygtigt’.

Når arkitekturen bør eksperimentere, er det fordi, der ligger et stort potentiale i bæredygtigt byggeri. Vi må ved hvert projekt spørge hinanden om, hvordan vi vil bo og arbejde i fremtiden? Kan vi bygge med andre komponenter? Findes der uudnyttede ressourcer, fx materialemæssige eller økonomiske? Kan vi lave et sundere indeklima uden at gå på kompromis med overfladernes taktilitet og kvalitet? Uanset, må vi flytte på grænserne for, hvordan vi bygger NU, for at kunne forstå arkitekturen som bæredygtig.

Størstedelen af byggebranchen arbejder ud fra bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB. Hvad er fordelene ved at DGNB-certificere et byggeri?

DGNB er tilpasset de danske normer og standarder og derfor får bygherre med en DGNB-certificering vurderet sit projekt op imod det marked. der bygges i. Men der er flere fordele ved en DGNB-certificering: For det første sætter det bæredygtighed på formel – det er en slags point-jagt på kryds og tværs henover de forskellige elementer, som byggeri består af. Det betyder for det første, at ikke 2 DGNB-byggerier er ens, men, at vi som arkitekter - og jeg som bæredygtighedsleder - må tage udgangspunkt i det enkelte projekts potentiale og koncept og forme en strategi her ud fra.

For det andet sikrer DGNB, at bæredygtigheden integreres holistisk i projektet og det er ikke muligt at lade en hovedgruppe som fx ‘miljø’ falde helt igennem, fordi der fokuseres på noget andet. Det skaber et bredt fokus og er med til at hæve niveauet over hele linjen. En certificering med DGNB er også med til at fastholde bygherres ambitionsniveau for bæredygtighed, fordi alle på rådgiverholdet ved præcis, hvad der skal leves op til, når DGNB-auditoren har lavet en plan.
DGNB sikrer projektets kvalitet igennem et helt projekt-liv, der kan være turbulent og fuld af udforende elementer, som spare-runder, tidspres eller udsættelser.

Træbyggeriet  Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB)  trækker tråde tilbage til det traditionsrige danske bygningshåndværk, og er samtidig tænkt ind i en planløsning, der fremmer fællesskab og samhørighed.

Træbyggeriet Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) trækker tråde tilbage til det traditionsrige danske bygningshåndværk, og er samtidig tænkt ind i en planløsning, der fremmer fællesskab og samhørighed.

Kan det for bygherre lade sig gøre at forene bæredygtig arkitektur med hensyn til bundlinjen?

Alt tyder på, at bæredygtigt byggeri er økonomisk fordelagtigt; det kan udlejes, eller sælges til en højere pris, fordi markedet efterspørger det – og det viser sig også at have kortere liggetider end andet byggeri. Inden for DGNB er totaløkonomi et emne for sig – og et kriterie, som endda vægtes meget højt. Det betyder jo, at vi kigger på bygningens pris over hele dens levetid – og det bliver derfor mindre attraktivt at vælge en løsning, som fx er billig rent anlægsmæssigt, men som er alt for dyr i drift eller i udskiftninger henover bygningens levetid. Det gør tit arkitekter glade, fordi det giver mening at vælge en højere kvalitet på fx et specifikt materiale – og dermed er der symbiose mellem bygherres pengepung og arkitektens begejstring.

Kan certificering og arkitektoniske visioner forenes?

Ja bestemt! Det mest bæredygtige vi kan være med til skabe som arkitekter må pr. definition være det, som ingen i fremtiden nænner at rive ned. Og hvis det skal være tilfældet, skal den arkitektoniske kvalitet simpelthen være i top. Mennesker skal elske de rum, vi skaber – for deres lys, lyd og luft – og for deres rummelige kvaliteter, fleksibilitet, taktilitet og funktionelle løsninger – og helst selvfølgelig alle disse på en gang! En certificering handler heldigvis også om de klassiske arkitektoniske kvaliteter i den store DGNB-point-jagt. Men i nogle projekter kan det også sagtens give mening at gå efter en DGNB-diamant for netop at honorere den særlige arkitektoniske kvalitet – ovenpå en DGNB-certificering, uanset sølv, guld eller platin.

Orbicons domicil  er certificeret til guld efter DK-DGNB-standarden.

Orbicons domicil er certificeret til guld efter DK-DGNB-standarden.

Den globale byggeindustri er en kendt klimasynder og også i Danmark er der stor plads til forbedring – byggeriet står her hjemme for cirka 40 procent af det samlede energiforbrug. Hvad skal der efter din mening til, før vi for alvor vil se en mere bæredygtig byggebranche?

Vi skal udfordre den måde, vi bygger på! Jeg tror, vi i fremtiden kommer til at at se meget mere på livscyklusanalyser på byggevarer. Det er noget branchen kun så småt er kommet i gang med – takket være DGNB. Livscyklusanalyser fortæller os hvilke miljøpåvirkninger, der er tale om – uanset om vi kigger på et helt byggeri, en bygningsdel eller et særligt materiale. Når vi for eksempel skal vælge overflader - fx en facadeplade – hvorfor så ikke også tage med i betragtningen hvilke miljømæssige påvirkninger det har haft at få den produceret? I forvejen kigger vi på pladens pris, holdbarhed, farve osv.

Også i bygningernes hovedkonstruktion er der virkelig meget at spare miljømæssigt, fordi der simpelthen er meget af det. Vi skal øve os i at bygge i træ igen – det er et stærkt byggemateriale, som har store miljømæssige fordele.

Og så skal vi blive bedre til at udnytte de byggevarer som rives ned. Det er en stor udfordring, som branchen står overfor. Som situationen er nu, er det svært at skabe materiale-pas, som på en sikker måde kan angive hvilke materialer, der er tale om og hvilken behandling, de har fået i deres levetid.

Læs mere

Et ualmindeligt alment boligbyggeri
DBI, Brand og Sikring - 4/2018

Træ versus beton
Fagbladet Boligen - 6/2018, side 18-19.

Happy Holidays!

DW-julekort-2018.jpg

Dear Friend and Business Partner

Thank you for a great collaboration during this year – we look forward to continuing together in 2019.

To us, 2018 has been a rewarding year with both new and well-known tasks. We are excited to feel the demand for our architectural work during this period in time, where the entire architectural industry is also experiencing great international awareness and new interdisciplinary collaborations arise between architects, engineers and other professionals.

We are busy in Denmark as well as internationally with both new constructions and renovation tasks. In Seest, “The Future of Sustainable Social Housing /FBAB” is ready for occupancy, at Kalvebod Brygge, the Scandic Spectrum hotel is under construction, and in Køge a new spectacular footbridge and a focal point for green mobility in the metropolitan area is beginning to take shape. In Norway, Sweden, Canada, China, Switzerland and several other countries, we are contributing to new tunnel, bridge and infrastructure projects.

The year also gave us international acknowledgement and awards. In particular, we are proud about the honor awarded by the Council of Honors Committee of the Royal Institute of British Architects (RIBA) to Director of Bridges, Poul Ove Jensen, as a recognition of his contribution to the world's bridge architecture.

We look forward to continue making a difference together with you in 2019.

We wish you a happy and successful new year,

DISSING+WEITLING architecture

New icon bridge opens in Norway

After more than 5 years of construction – the Hålogaland Bridge is open for traffic.

After more than 5 years of construction – the Hålogaland Bridge is open for traffic.

Opening this weekend, Norway’s new Hålogaland Bridge is a living example of a principle most architects and engineers seem to agree on; while bridges need to be functional, safe and durable, they should also be elegant and beautiful. When done right, bridges become a symbol of their location. Done wrong, bridges are like graffiti on their cities.

By COWI and DISSING+WEITLING architecture

Think of San Francisco’s iconic Golden Gate Bridge, Sydney’s Harbour Bridge or the romantic Charles Bridge in the Czech capital of Prague. These are all landmarks, or symbols of their location, as British Civil Engineer and acclaimed Bridge Designer, Ian Firth, calls them.

Giving a passionate Ted Talk earlier this year, Firth, a consultant with COWI, made one point clear; bridges should be beautiful.

“We tend to design for 100 years plus. They’re going to be there for an awfully long time. Nobody is going to remember the cost. Nobody will remember whether it overran a few months. But if it’s ugly or just dull, it will always be ugly or dull,” Ian Firth says.

Norway's second longest suspension bridge reduces the distance between Narvik and Bjerkvik by 18 km.

Norway's second longest suspension bridge reduces the distance between Narvik and Bjerkvik by 18 km.

Director of Bridges from DISSING+WEITLING architecture, Poul Ove Jensen, who is a long-standing architect colleague adds:

“Bridge design is a synthesis of practical requirements, analyses and logic, but at a certain point in the work process, the analyses no longer hold all the answers and so you must rely on your experience and intuition and make subjective choices. These choices are what can cause the difference between a common bridge and an excellent bridge."

A Scandi-cool design

In close collaboration with Danish architects, DISSING+WEITILING architecture, COWI has made a trademark out of adding a certain touch of Scandi-cool to an impressive portfolio of international bridge projects, like the Stonecutters Bridge in Hong Kong, Denmark’s Great Belt Link and – most recently – Norway’s Hålogaland Bridge. All of which are designed together with DISSING+WEITLING architecture.

“The location and special functional requirements such as a narrow bridge deck and long bridge span offer a unique opportunity to achieve a distinctive and instantly recognisable look for a suspension bridge, offering a potential icon to the region”, says Poul Ove Jensen.

vejen_nær.jpg

Theatre of war - and ore

Crossing the deep waters of Rombaksfjorden, a wildly scenic fjord in the municipality of Narvik in northern Norway, the Hålogaland Bridge is situated more than 1,000 kilometres north of Norway’s capital, Oslo, clear of the Arctic Circle and surrounded by snow-capped mountains. This is a region full of natural drama – and beauty – known for rough weather, strong winds and long, dark winters.

This is also where the infamous Battle of Narvik took place during the initial stages of WW2 and where hundreds of tons of mined rock arrive every day on customised supertrains – led by some of the strongest locomotives in the world – from Swedish mines across the border.

Working under Northern Lights

The Hålogaland Bridge – or Hålogalandsbrua in Norwegian – is currently the 22nd longest suspension bridge in the world. 179 metres above sea level, from the top of one of the bridge’s two elegant A-shaped towers, The beauty of the bridge has affected his team partner from COWI, Chief Project Manager Erik Sundet, who has worked on the project for more than a decade.

“Opportunities to work on projects like this one comes very rarely for an engineer – and when they do – they block your calendar for so many years that you do not have time for many other projects on the same scale. In that sense, the Hålogaland Bridge will always be my bridge. This summer I brought my family here to show them the bridge and what I have been working on for so many years," Sundet says.

All year round, dozens of giant cargo ships are anchored up and spread out on the fjord, patiently waiting to sail away with shipments to distant mills. Aiming to create an icon in this already iconic landscape, the architects and engineers chose to go for a less-is-more approach, “camouflaging” the bridge in to the surrounding backdrop.

The bridge is located in a dramatic and magnificent scenery, and for this reason, it has been our goal to design the bridge in respect of the natural surroundings. The anchor blocks are recessed in the hills and the only visible parts are the large concrete cones that receive the cables”, Poul Ove Jensen from DISSING+WEITLING architecture says.

Making beautiful bridges is our duty

Rising 179 metres above sea level, the Hålogaland Bridge blends in with the mountainous scenery and the neighbouring peak, the Sleeping Queen. Dubbed “the most beautiful bridge in the world' by local residents and engineering aficionados alike, the Hålogaland Bridge has a main span of 1145 metres and is Norway's second longest suspension bridge.

If you ask Ian Firth, this is the type of bridge, the world needs more of.

“Beauty enriches life and enhances our well-being. Ugliness and mediocrity does the complete opposite. If we go on building mediocre, ugly environments – and I believe we are becoming numb to that stuff – it’s something like large-scale vandalism, which is completely unacceptable,” the Bridge Designer adds.

In his recent Ted Talk, Ian Firth highlights another Norwegian project, still on the drawing board. The Bjørnafjord Bridge, also designed in collaboration with DISSING+WEILTING architecture, will use technology from the offshore industry to cross another deep – and wide – Norwegian fjord, the Bjørnafjorden. One of the alternatives investigated was a multispan suspension bridge, the very first of its kind.

The bridge concept that now is being developed is to be a pontoon bridge crossing the 5 km wide fjord. A cable stayed bridge with a span of 450m at the end provides a shipping lane for large vessels to pass under the bridge. If this alternative goes through, it will be by far the longest floating bridge in the world in open waters.

The previous investigations of these bridges prove that there will be no limit as to where in the world engineers will be able to build bridges and help communities grow together.

“The technology is there,” Ian Firth says.

“Now it is up to the people that procure our bridges, to make sure they look good,” he adds.

Jesper Henriksen, Partner and Project Architect for the Hålogaland Bridge as well as the Bjørnafjord Bridge, from DISSING+WEITLING architecture, adds:

“To us as Architects, it has been a great pleasure working in continuity with these two major Norwegian bridges. The process of designing and constructing The Bjørnafjord Bridge has begun at the same time as the Hålogaland Brdige is about to open. The bridges are representing different constrains but are both demanding a substantial understanding of environment and user needs.

DISSING+WEITLING architecture Wins Framework Agreement on Danmarks Nationalbank

Photo: Danmarks Nationalbank

Photo: Danmarks Nationalbank

Press release
26 November 2018

Arne Jacobsen’s ’inheritors’, DISSING+WEITLING architecture, wins framework agreement on architectural services, technical consultancy and assistance in connection with the renovation of Danmarks Nationalbank.

The building about to be renovated is not just any Danish building, and the architectural firm tasked with the job is not just any Danish architectural firm. We are talking about the architectural masterpiece and national treasure Danmarks Nationalbank, which will be ­placed in the careful hands of the Danish architectural firm that has followed in the footsteps of Arne Jacobsen since 1971, namely DISSING+WEITLING architecture.

The job comprises architectural services, technical consultancy and assistance in connection with the renovation scheduled for the next 48 months.

Not only do we have specialist knowledge of Arne Jacobsen’s buildings and designs, they also represent world-known heritage to which the firm is directly associated and which constitutes an integrated part of our work today – methodically, functionally and aesthetically. We take great pride in protecting Arne Jacobsen’s iconic structure and working on the beautiful building. We recognise a special architectural and design meticulousness in the building, a consistent sense of quality indoors as well as outdoors that we look forward to working on once again, says Managing Director, Partner and Architect MAA at DISSING+WEITILING architecture.

DISSING+WEITLING architecture has great knowledge of the structure of Danmarks Nationalbank and buildings designed by Arne Jacobsen in general – including architectural classics such as SAS Royal Radisson and Texaco. On the upcoming job Partner, Technical Manager and Architect MAA at DISSING+WEITLING architecture Kresten Kirkegaard says:

We use our specialist knowledge of the materials and construction methods used at the time, but also our understanding of Arne Jacobsen’s architectural ideas and choices. He was known to have an uncompromising attitude towards his own visions and the design of even the smallest details. His architectural pioneer work also comprised great insight into the individual materials and their capacity.

In addition to specialist expertise in the architecture of Arne Jacobsen, DISSING+WEITLING architecture’s portfolio also comprises maintenance, renovation, reconstruction and construction of other listed buildings and buildings worth preserving, including The Danish Parliament, Ny Carlsberg Glyptotek and the University of Copenhagen. Add to this international head offices, residential areas, cultural institutions, bridges and infrastructure.

More Information
Please direct questions about DISSING+WEITLING, photos or interviews to:
Susanne Bendsen, Head of Communications,mobile: 2896 2128, sub@dw.dk
DISSING+WEITLING architecture


DISSING+WEITLING architecture vinder rammeaftale om Danmarks Nationalbank

DanmarksNationalbank.jpg

Pressemeddelelse
26. november, 2018

Arne Jacobsens ’arv-tagere’, tegnestuen DISSING+WEITLING architecture, vinder rammeaftale om arkitektydelser, teknisk rådgivning og bistand til renovering af Danmarks Nationalbank.

Det er ikke hvilken som helst dansk bygning, som nu skal renoveres. Og det er ikke hvilken som helst tegnestue, som nu har fået opgaven. Det er derimod det arkitektoniske mesterværk og nationalklenodie, Danmarks Nationalbank, som nænsomt skal i hænderne på den danske tegnestue, der har videreført arven fra Arne Jacobsens tegnestue siden 1971: DISSING+WEITLING architecture.

Den vundne opgave omfatter arkitektydelser, teknisk rådgivning og bistand til renovering de kommende 48 måneder.

Arne Jacobsens bygninger og design er ikke kun noget, vi har en helt særlig arkitektfaglig viden om, det er også en verdenskendt arv, som tegnestuens historie er direkte knyttet til, og som i dag er en integreret del af vores arbejde – metodisk, funktionelt og æstetisk. Vi sætter en stor ære i at værne om Arne Jacobsens ikoniske bygningsværk og arbejde med den smukke bygning. Der gælder en helt særlig design- og arkitekturmæssig arkuratesse i nationalbanken, en gennemført sans for kvalitet både inde og ude, som vi ser frem til igen at arbejde med, siger Steen Savery Trojaborg, som er administrerende direktør, partner og arkitekt MAA i DISSING+WEITILING architecture.

DISSING+WEITLING architecture har et stort byggeteknisk kendskab til Danmarks Nationalbank og til Arne Jacobsens byggerier generelt - foruden Nationalbanken gælder det arkitekturklassikere som SAS Royal Radisson og Texaco. Kresten Kirkegaard, partner, teknisk chef og arkitekt MAA hos DISSING+WEITLING architecture, siger om den forestående opgave:

Vi bruger vores specialviden om de materialer og byggetekniske metoder, der blev brugt dengang. Men også forståelsen for Arne Jacobsens arkitektoniske ideer og valg. Han var jo kendt for at være kompromisløs i forhold til sine visioner og udformningen af selv de mindste detaljer. Hans arkitektoniske pionerarbejde omfattede også stor indsigt i de enkelte materialer og deres ydeevne.

Foruden specialviden om Arne Jacobsens arkitektur opfatter DISSING+WEITLING architecture’s portefølje vedligeholdelse, renovering, ombygning og nybygning af andre bevaringsværdige og fredede bygninger som Folketinget, Ny Carlsberg Glyptotek og Københavns Universitet. Dertil kommer internationale hovedsæder, boligområder, kulturinstitutioner, broer og infrastrukturprojekter.

Yderligere information
- om DISSING+WEITLING architecture, forespørgsler om billeder eller interviews, kontakt:
Susanne Bendsen, kommunikationsansvarlig, mobil 2896 2128, sub@dw.dk
DISSING+WEITLING architecture

Press release in English: DISSING+WEITLING architecture Wins Framework Agreement on Danmarks Nationalbank (PDF)

Livlig aktivitet på Scandic Spectrum-byggegrunden

Der er godt gang i arbejdet på byggepladsen ved Kalvebod Brygge, hvor Scandic Spectrum, tegnet af DISSING+WEITLING architecture, er under opførsel. De næste tre år vil der blive arbejdet intenst på det nye hotel, som er tiltænkt en markant profil - arkitektonisk og i bydelen.

Høje kraner, slidsemaskiner og travle entreprenører er i gang på byggegrunden, hvor der i 2021 skal åbne et nyt stort hotel i 2. række fra havnen.

byggeplads.jpg

En sværvægter på den københavnske hotelscene
Hotellet, som bliver Scandic-kædens hidtil største i København, får syv etager og en størrelse på 31.000 kvm på jorden og 11.500 kvm i kælderniveau. Antallet af værelser kommer op på 632 og dertil kommer spa- og poolområde, restauranter, café med kafferisteri, skybar med udendørs tagterrasse, fitnesslokaler, møde- og konferencefaciliteter og p-kælder.

Spunsarbejdet er igang. Det udføres med ‘slidsemetoden’, som er mindre støjende for de omkringliggende omgivelser.

Spunsarbejdet er igang. Det udføres med ‘slidsemetoden’, som er mindre støjende for de omkringliggende omgivelser.

Central placering
Hotellet vil med sin placering på hjørnet af Mitchellsgade og Kalvebod Brygge skabe en ny arkitektonisk profil til kvarteret. Scandic Spectrum er designet med en stueetage, der åbner det mod nærmiljøet, med mulighed for at bidrage til at skabe et livligt sted på havnen for både borgere og hotelgæster.

Læs om visionerne for arkitekturen her.

Markant arkitektur
Hotellet skal opføres i en rå og nordisk stil i materialer som rå beton, stål, industrielt glas og hårdt træ, der kan reflektere byrummets historie og den lokale kultur omkring havnens industri.

Foruden DISSING+WEITLING architecture som byggeriets arkitekter består det øvrige hold af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Pihl-konsortiet, som er ansvarlige for totalentreprisen, og landskabsarkitekterne KWØL Landskab. Bygherren er norske HM2, repræsenteret ved bygherrerådgiver Claus Hovmand Knudsen fra Albæk Byggerådgivning. Hoteloperatøren er Nordens største hotelkæde, Scandic Hotels.
Læs mere i pressemeddelelse her.

DISSING+WEITLING architecture Designs the World’s Longest Floating Bridge

Foto: Statens vegvesen Region vest

Foto: Statens vegvesen Region vest

The process of designing and constructing a new five-kilometre floating bridge has begun. Towards 2020 DISSING+WEITLING architecture will be part of the winning team designing and advising on the most advantageous bridge solution extending motorway E39 across Bjørnafjorden in Hordaland, Norway.

The concept development phase will be conducted on behalf of the Norwegian Public Roads Administration and will include design and documentation of four possible solutions for a bridge connecting Bergen, Stord, Haugesund and Stavanger. Finally, the Norwegian Public Roads Administration will select a solution based on the concept investigation.

The bridge will replace the current ferry and thus reduce the travel time from a 40-minute ferry ride to an 11-minute drive. The bridge will also be equipped with a cycle and footbridge. 

 A joint press release on the new ground-breaking and challenging task states:

-       In a project such as this one there is no standard solution. We have put together an expert group with special skills within transportation and bridges, offshore and other marine projects. This is an exciting task that will require developing new technology. (…)

And according to Project Manager of the project design group Svein Erik Jakobsen from the engineering firm Aas-Jakobsen:

-       This may just be the most challenging cross-disciplinary project in Norway in modern times.

DISSING+WEITLING architecture has been selected as the project’s architectural firm based on its extensive expertise in bridge design in many parts of the world and in challenging terrain. Jesper Henriksen, Head Designer on the project at DISSING+WEITLING architecture, says about the firm’s visions for the bridge:

-       Due to its size alone the bridge will be a marked presence in the landscape, and we are therefore working on a simple and logical design that takes as its starting point the challenges found in the beautiful Norwegian countryside. You can say that we care that the bridge’s construction is explainable and visually understandable through its local structure. Our design of the world’s longest floating bridge contains a lot of new technical breakthroughs and exciting challenges ­– the bridge’s static function alone is challenging and presents us with technical as well as aesthetic opportunities.

Innovative and Ground-Breaking

Bjørnafjorden is five kilometres wide and almost 600 metres deep, which in itself places demands on the application of new bridge technology – a technology the Norwegian Public Roads Administration has been working on since 2009 in cooperation with the best Norwegian and foreign engineers.

-       The bridge’s visual character is always important – the way it meets the water and landscape – and not least the proportioning of the pylons and pillars. We assign value to and focus especially on the north side with the beautiful coastal landscape. Bridges like this one have – through optimal cooperation between architects and engineers – the potential of becoming an icon and landmark – in this case of the technological development and Norway’s position within bridge-building, Architect Jesper Henriksen concludes.

The team that will be working on the new floating bridge across Bjørnafjorden comprises: Aas-Jakobsen, COWI, DISSING+WEITLING architecture, Multiconsult, Aker Solutions, the Norwegian Geotechnical Institute (NGI) and Moss Maritime.

 Find more bridge projects by DISSING+WEITLING archtecture

DISSING+WEITLING architecture tegner verdens længste flydebro

Foto: Statens vegvesen Region vest

Foto: Statens vegvesen Region vest

Konceptarbejdet for en ny 5 kilometer lang flydebrosløsning er skudt i gang. Frem mod 2020 er DISSING+WEITLING architecture på det konkurrencevindende hold, som skal tegne og rådgive om den mest fordelagtige broløsning på motorvej E39 over Bjørnafjorden i Hordaland i Norge.

Konceptudviklingsfasen udføres på vegne af Statens vegvesen og indebærer udvikling og dokumentation af fire mulige broløsninger, der skal forbinde Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Konceptundersøgelsen er det grundlag, som de norske vejmyndigheder vælger broløsningen ud fra.

Broen skal erstatte den nuværende færge og dermed tilbyde en reduktion i rejsetiden fra 40 minutters sejlads til 11 minutters kørsel i bil. Broen får også en gang- og cykelbro.

I en fælles pressemeddelelse om den nye banebrydende og udfordrende opgave hedder det:

-       I et projekt som dette findes der ingen standardløsning. Vi har etableret en ekspertgruppe med spidskompetencer inden for transport og broer, offshore og opgaver til havs. Det her er en spændende opgave, der kræver udvikling af teknologi. (…)

Og fra Svein Erik Jakobsen fra ingeniørvirksomheden Aas-Jakobsen, som er projektleder i projekteringsgruppen, lyder det:

-       Dette er måske det mest udfordrende tværfaglige projekt i Norge i nyere tid.

DISSING+WEITLING architecture er valgt som projektets arkitekter på baggrund af sin omfattende specialviden inden for brodesign i mange dele af verden og i udfordrende landskaber. Jesper Henriksen, som er ledende designer på projektet hos DISSING+WEITLING architecture, fortæller om visionerne for broen:

-       Broen bliver alene pga. sin størrelse markant i landskabet, så vi arbejder med en enkel og forståelig konstruktion, der designmæssigt tager afsæt i de kontekstuelle benspænd, der findes i det smukke norske landskab. Du kan sige, at vi går op i, at broens specielle konstruktion skal kunne forklares og forstås visuelt gennem en logisk opbygning. Vores design af verdens længste flydebro rummer mange nye tekniske landvindinger og udfordringer, som er meget spændende - alene broens specielle statiske virkemåde er udfordrende og giver både tekniske og æstetiske muligheder.

Innovativt og banebrydende

Bjørnafjorden er 5 kilometer bred og tæt på 600 meter dyb, hvilket i sig selv stiller krav til anvendelsen af ny broteknologi – en teknologi som Statens vegvesen har arbejdet på siden 2009 i samarbejde med de bedste ingeniører fra både Norge og andre steder i verden.

-       Broens visuelle karakter er som altid vigtig - måden den møder vandet og landskabet, og ikke mindst pylonernes og pillernes proportionering. Især nordsiden med det smukke kystlandskab, tillægger vi stor værdi og bearbejdning. Broer som denne har – med det rigtige samarbejde mellem arkitekter og ingeniører - potentialet til at blive et ikon og et vartegn – i dette tilfælde for den teknologiske udvikling og Norges position inden for brobygningen, slutter arkitekt Jesper Henriksen.

Det samlede hold, der skal arbejde på Bjørnafjordens nye flydebro er:  Aas-Jakobsen, COWI, DISSING+WEITLING architecture, Multiconsult, Aker Solutions, Norsk Geoteknisk Institut (NGI), Moss Maritime.

 

Fotos: Statens vegvesen Region vest 

Praktikant foråret 2019:

Vil du lære af nogle af landets dygtigste arkitekter?

Vil du være vores nye arkitektpraktikant?

Vil du være vores nye arkitektpraktikant?

DISSING+WEITLING architecture søger arkitektpraktikanter, som har lyst til at arbejde med koncepter, skitsering og modellering på alt fra brodesign til bæredygtige boligkoncepter.

DISSING+WETILING architecture har opgaver i Danmark og mange andre dele af verden, og porteføljen omfatter broer, hovedsæder for internationale virksomheder, nye boligområder, infrastrukturprojekter og renovering af kulturinstitutioner og –arv.

Vi tilbyder vores praktikanter en alsidig hverdag med god mulighed for at tilegne sig nye færdigheder, og samtidig bruge egne kompetencer. Måske interesserer du dig for arkitekturens anatomi og udtryksformer? For materialer og modeller? Måske brænder du for urbane løsninger? Eller er opslugt af at designe verdens bedste arbejds- eller bomiljø? I praktikperioden får du plads til både at afprøve dine egne ideer og arbejde på mere bundne opgaver i tæt samarbejde med tegnestuens erfarne arkitekter.

Vi arbejder i Rhino, 3ds Max, SketchUp, AutoCad, Revit og Adobe – og i fysiske modeller med 3D-plotter og laserskærer. Dertil kommer digitale modeller i VR.

Vi forventer, at du kan starte i februar og være hos os i mindst 5 måneder. Og vi byder naturligvis både på frokost, kaffe, kage og praktikløn.

DISSING+WEITLING architecture beskæftiger +45 engagerede arkitekter, og holder til i et åbent kontormiljø på Islands Brygge. Vi har et højt ambitionsniveau og et hyggeligt socialt arbejdsmiljø. Virksomheden er grundlagt på en unik designtradition, der udspringer af Arne Jacobsens tegnestue og er samtidig kendt for sine fremtidssikrede byggerier samt højteknologiske bro- og tunnelløsninger. Pt. har vi travlt med flere store hotel- og erhvervsbygninger, renoveringer, byudviklingsprojekter og en lang række broer og infrastrukturprojekter i alle skalaer.

 Lyder det som noget for dig, kan du sende en ansøgning, dit CV og portfolio til interns@dw.dk Marker din ansøgning “arkitektpraktikant”.

Download som PDF

Dansk arkitekturprofil hædres af Royal Institute of British Architects (RIBA)

Arkitekt MAA Poul Ove Jensen modtager international hæder.

Arkitekt MAA Poul Ove Jensen modtager international hæder.

Pressemeddelelse
Den 1. november 2018

Arkitekt MAA Poul Ove Jensen, Director of Bridges hos DISSING+WEITLING architecture, tildeles den 1. november 2018 et International Fellowship, uddelt af Council and Honours Committee of the Royal Institute of British Architects (RIBA). Den prestigefyldte tildeling er en anerkendelse af Poul Ove Jensens bidrag til broarkitektur.

Poul Ove Jensen træder ind i et fornemt selskab, når han i dag udpeges til at modtage et International Fellowship af britiske RIBA. Hvert år udnævner RIBA en international profil, som har udmærket sig ved a major contribution to the world of design and in particular architecture.

Poul Oves Jensens udnævnelse beror på hans betydelige karriere inden for brodesign. Ud af de 55 år, han har arbejdet som arkitekt, har 25 år været dedikeret til design af danske og internationale bro- og tunnelprojekter. Projekterne spænder over de helt store ikoniske broer som Storbæltsforbindelsen og den sekssporede motorvejsbro Stonecutters Bridge i Hong Kong, til cykel- og gangbroer i mindre skala, blandt andre Åbuen og Cykelslangen i København.

Poul Oves internationale karriere som brodesigner kickstartede for alvor under arbejdet med Storebæltsforbindelsen tilbage i 1989. Det blev ikke blot afsættet for en enestående international karriere som bro-chefdesigner, men betød også et nyt indsatsområde for DISSING+WEITLING architecture - et fokus, som virksomheden har styrket over tid, og i dag har bragt den op i den internationale liga af bro- og tunneldesignere.

Poul Ove Jensen startede sin arkitektkarriere på tegnestuen hos det danske designikon Arne Jacobsen fra 1963-70. Den ’Jacobske’ æra gav Poul Ove et afsæt i en funktionalistisk og pragmatisk designtradition, som i dag kan spores i DISSING+WEITLING architectures signaturbyggerier rundt om i verden, og altså nu hædres af Royal Institute of British Architects.

RIBA's 2019 International Fellowships uddeles i år til følgende personer:

  • Frida Escobedo – Frida Escobedo Architecture Studio, Mexico

  • Poul Ove Jensen – DISSING+WEITLING architecture, Denmark

  • Michael Murphy and Alan Ricks – MASS Design Group, USA

  • Neri Oxman – MIT Media Lab, USA

  • Emilio Tuñón – Tuñón Architects, Spain

  • Ignacio Vicens y Hualde – Vicens + Ramos Architects, Spain

RIBA-medlemskabet er tidligere tilfaldet blandt andre Bjarke Ingels og Daniel Libeskind.

Medlemskabet tildeles officielt Poul Ove Jensen ved en festlig fejring i London i februar 2019.

Yderligere information
Susanne Bendsen, kommunikationsansvarlig, DISSING+WEITLING architecture,
mobil 2896 2128, sub@dw.dk
Mere information om RIBA findes på www.architecture.com
Portrait in English (pdf)

Om DISSING+WEITLING archtecture
DISSING+WEITLING architecture står bag nogle af verdens mest spektakulære broer, foruden internationale hovedsæder, boligområder og kulturinstitutioner. Blandt dem er Nationalbanken, Storebæltsbroen, Cykelslangen, Bryggebroen, Åbuen, Tuborg Havnepark, ECCO Hotel og Konferencecenter, DR Byen Nyhedshuset, Stonecutters-broen i Hong Kong, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 i Dusseldorf, nyindretning af Ny Carlsberg Glyptotek, og Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger i Kolding. DISSING+WEITLING architecture har vundet en lang række internationale design- og arkitekturpriser, bl.a. Store Arne - Danish Association of Architects, Architizer A+ Awards og WAN Awards samt Icon Award i Danish Design Award, 2018. DISSING+WEITLING architectures design-DNA kan føres tilbage til Arne Jacobsens legendariske arkitektvirksomhed, som DISSING+WEITLING architecture har ført videre siden 1971.

Ny bro tegnet af DISSING+WEITLING architecture indviet i de Schweiziske Alper

Den 18. oktober 2018 blev ’snoren klippet’ for Zweite Hinterrheinbrücke – den raffinerede ’lillesøsterbro’, designet af DISSING+WEITLING architecture. Den nye bro akkompagnerer den historiske Erste Hinterrheinbrücke fra 1895, og er beliggende i alpelandskabet i kantonen Graubünden på den smukke Albula-rute. Togruten er optaget på UNESCOs verdensarv-liste, og den helt særlige naturmæssige og historiske kontekst har sammen med særlige tekniske udfordringer, været afgørende for udformningen af den nye broarkitektur.

En anselig gruppe af lokale politikere, internationale medier, involverede parter og almindeligt nysgerrige var mødt op til den officielle indvielse, hvor et tog for første gang gled over Zweite Hinterrheinbrücke, og den 1000 ton tunge stålkonstruktion dermed bestod belastningstesten.

Den vellykkede indvielse betyder, at den daglige togdrift nu kan åbne som planlagt den 4. november, og den 120 år gamle ’storesøster-bro’ kan aflastes og renoveres.

Bild_neue_Hinterrheinbruecke (1).jpg

Komplementært brodesign

Zweite Hinterrheinbrücke står på stedet, hvor Rhinens to primære bifloder mødes og flere historiske broer væver sig ind i landskabet. Broen er karakteriseret ved et ’gennemsigtigt’ og minimalistisk design, der omhyggeligt tager hensyn til det omkringliggende landskab, og samtidig gør, at den altid ses sammen med den gamle tætliggende bro. De to nabobroer fremstår derved som et ensemble. Deres samhørighed kan ses i proportioner og lethed – den nye bro består af et ståltrug båret af V-formede stålarme hvilende på betonpiller, der flugter den gamle bros piller.

Broen bærer en jernbane over Hinterrhein-floden og A13-motorvejen, som forøger rejsefrekvensen på ruterne Chur - St. Moritz og Chur - Disentis-Muster.

Neue_Hinterrheinbruecke_-_Visualisierung_von_oben_.jpg

De samlede omkostninger for både renovation og forstærkning af den gamle bro og den nye 200 meter lange ”Sora Giuva” (”lillesøster”) beløber sig til 36 millioner schweiziske franc, hvoraf de 14 milioner går til den nye bro over Hinterrhein.

DISSING+WEITLING architecures brodesign vandt i en åben international konkurrence afholdt af Rhätische Bahn AG i 2015, og broen er realiseret i samarbejde med landskabsarkitekt Hager Partner AG og ingeniørerne Flint&Neill og Walt+Galmarini AG.

 Se flere fotos og tegninger og læs mere i pressemeddelelse (tysk) fra Rhätische Bahn.

Fotokredit
DISSING+WEITLING architecture
Roman Sidler
Stéphane Braune
Andreas Galmarini
Matthias Lundin

 

DISSING+WEITLING architecture tegner nyt hotel på Kalvebod Brygge

Det nye Hotel Spectrum får en åben stueetage med caféer, restauranter og barer, der åbner sig mod byen og kan bidrage til at skabe ny puls i kvarteret ved Kalvebod Brygge.

Det nye Hotel Spectrum får en åben stueetage med caféer, restauranter og barer, der åbner sig mod byen og kan bidrage til at skabe ny puls i kvarteret ved Kalvebod Brygge.

Pressemeddelelse
Den 11. oktober, 2018

Holdet er nu sat med det team af eksperter, som de næste 3 år skal arbejde sammen om opførslen af et nyt bæredygtigt hotel i København, Scandic Spectrum. DISSING+WEITLING architecture tegner arkitekturen, mens det øvrige hold består af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Pihl-konsortiet, som er ansvarlige for totalentreprisen, og landskabsarkitekterne KWØL Landskab. Bygherren er norske HM2, repræsenteret ved bygherrerådgiver Claus Hovmand Knudsen fra Albæk Byggerådgivning. Hoteloperatøren er Nordens største hotelkæde, Scandic Hotels.

Når Scandic Hotels åbner sit hidtil største hotel i København i 2021, bliver det med tilbud til både turister og borgere i København. Det markante byggeri på hjørnet af Mitchellsgade og Kalvebod Brygge skal skabe en ny arkitektonisk profil til kvarteret ved Kalvebod Brygge. 

DISSING-WEITLING architecture - som står bag flere bæredygtige signaturbyggerier og -broer – skal designe hotelarkitekturen, som er sat sammen af tre enheder, der med hver sine kvaliteter danner et indtryk af én samlet karré. Med skrånende tagflader i varieret højde går hotelbyggeriet i dialog med de gamle karrébebyggelser i Glyptotekkvarteret samtidig med, at byggeriet med sin glasfacade afspejler en overgang til kvarterets nyere arkitektur. Karréen, som danner rammen om tre indre gårdrum, skal være med til at skabe et nyt centrum på havnen.

Hotel Spectrum får syv etager og 632 værelser fordelt på 31.000 kvm over jorden samt 11.500 kvm kælder. Dertil kommer et spa- og poolområde, restauranter, café med kafferisteri, skybar med udendørs tagterrasse, fitnesslokaler, møde- og konferencefaciliteter og p-kælder:

-  Scandic Spectrum får en åben stueetage med caféer, restauranter og barer, der åbner sig mod byen og kan bidrage til at skabe puls i de urbane omgivelser. Hotellets arkitektur tager også hensyn til konteksten ved fx at have referencer til Kalvebod Brygges historie, som hjemsted for en del af Københavns havneindustri. Vi arbejder med en rå og nordisk stil i materialevalg og lyssætning – fx bliver rå beton, stål, industrielt glas og hårdt træ fremtrædende elementer i byggeriet. Vi arbejder med en åben arkitektur, der kan blive en naturlig forlængelse af byens rum, fortæller arkitekt og partner hos DISSING-WEITLING architecture, Daniel V. Hayden.

Huset designes med optimal udnyttelse af dagslys og et termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk optimeret indeklima. Ulla Madsen Thau, som arbejder med energi og installation hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, uddyber:

- Københavns nye grønne hotel får flere energi-effektive installationer, som blandt andet et tag af solpaneler, dobbeltfacader med solafskærmning, og opluk i top og bund, der kan tilbageholde varme om vinteren og bortventilere den om sommeren.

Kontrakterne er skrevet under, og Scandic Spectrum skal efter planen stå klar i efteråret 2021.

Yderligere information
Susanne Bendsen, kommunikationsansvarlig, DISSING+WEITLING architecture, mobil 2896 2128, sub@dw.dk
Se flere byggerier er DISSING+WEILTING architecture her

Visualiseringer af Scandic Spectrum tegnet af DISSING+WEITLING architecture.

Visualiseringer af Scandic Spectrum tegnet af DISSING+WEITLING architecture.

Om DISSING+WEITLING archtecture
DISSING+WEITLING ARCHITECTURE står bag nogle af verdens mest spektakulære broer, foruden internationale hovedsæder, boligområder og kulturinstitutioner. Blandt dem er Nationalbanken, Storebæltsbroen, Cykelslangen, Bryggebroen, Åbuen, Tuborg Havnepark, ECCO Hotel og Konferencecenter, DR Byen Nyhedshuset, Stonecutters-broen i Hong Kong, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 i Dusseldorf, nyindretning af Ny Carlsberg Glyptotek, og Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger i Kolding. DISSING+WEITLING architecture har vundet en lang række internationale design- og arkitekturpriser, bl.a. Store Arne - Danish Association of Architects, Architizer A+ Awards og WAN Awards samt Icon Award i Danish Design Award, 2018. DISSING+WEITLING architectures design-DNA kan føres tilbage til Arne Jacobsens legendariske arkitektvirksomhed, som DISSING+WEITLING architecture har ført videre siden 1971.

Danish architecture firms join forces during Beijing Design Week

bdwudstilling_red.jpg

Press release
September 19, 2018

DISSING+WEITLING architecture and KRAGH & BERGLUND Landscape architects are amongst the Danish companies participating in Asia’s biggest design event and attraction, Beijing Design Week 2018. Together, the two companies represent the Danish human-centered way of designing public architecture and urban spaces.

This year, Copenhagen is the official guest city for Beijing Design Week, taking place from September 25 – October 5, 2018. Several Danish companies will move to Beijing’s creative 751 D-Park and 798 Art District and present the Danish’s lifestyle, culture and sustainable urban developments.

Sharing common urban challenges
Both DISSING+WEITLING architecture and KRAGH&BERGLUND Landscape architects are experienced players on the Chinese market with extensive knowledge of Chinese-Danish collaborations. They know the challenges China and Denmark share when it comes to city planning and architecture: Increased traffic congestion, environmental issues, pollution, increasing problems with loneliness, lack of green spaces and demographic challenges. Partner and Managing Director at DISSING+WEITLING architecture, Steen Savery Trojaborg, says:

- Beijing Design Week is an opportunity to strengthen our good relations with the Chinese contractors and local urban experts, while at the same time show some of our projects, relevant to China. The Bicycle Snake, for example, is a significant example of how we work to enhance mobility in a dense city, save commuters time, and simultaneously adding value in terms of developing hospitable and inclusive cities. As Danish architects and urban planners, our aim is to design good environments for the people who live, work and spend time in the city. We believe in exporting this Danish way of focusing on the users and context in the center of a project.

Jonas P. Berglund, Partner and co-owner of KRAGH&BERGLUND Landscape architects adds:

- Since 2005 we had a local Chinese studio at the Danish Culturel Center in Beijing managed by Chinese partner Jasmine Wang. Beijing Design Week is a great opportunity for us to meet our local Clients and to create new relations. As Danish landscape architects and planners, we share a strong tradition for a human-oriented approach to designing and for sharing knowledge. Seen as a whole, we have a strong commitment to envision and produce a variety of inclusive architecture and urban spaces that accommodates the needs of the many.  We have a focus on designing with nature and our democratic ambitions and prioritizing of mobility, connectivity and accessibility both between people and cities but also between regions.

BBW_standen_red.jpg

Exhibition, events and talks
On September 29, the two companies will be hosting a pop-event at the Danish Culture Centre in Beijing, where Kragh & Berglund also has their local Chinese studio. The pop-event will be an addition to several other events and talks taking place during Beijing Design Week.

Partner and Managing Director Steen Savery Trojaborg at DISSING+WEITLING architecture will give the talk “From small to great - Copenhagen reclaimed” at the conference ’Small Planet, Great Architecture’ on the September 28. The talk will give examples of how architecture can help cities become greener and liveable while at the same time solve a pragmatic problem and create positive side effects as well. 

Partner and co-owner Jonas P. Berglund of KRAGH&BERGLUND Landscape architects will give a talk at the Danish Embassy on 26th: “Making city inclusive, spontaneous and playfull”. He will illustrate why and how people and cities will benefit by having more inclusive, spontanios and playfull publich spaces.

Besides the Bicycle Snake, other DISSING+WEITLING projects on display in Beijing are the Åbuen Bridge, the major coast-to-coast link in Guangdong, the Shenzhen-Zhongshan Link, with the worlds widest immersed road tunnel, two major suspension bridges and two iconic artificial islands. In addition, the Xiamen Bicycle Skyway, Xiamen Footpath, and Stonecutters Bridge in Hong Kong will be on show for the exhibition’s visitors.

KRAGH&BERGLUND will exhibit the projects ”Happy and play” Yixing activity square, the spontaneous and intuitive movement park “Rågsved sports park”, “PLUGandPLAY” temporary alternative sports area, “The Danish Association of the Physically Disabled Stranden” – Universal design, coast management and park, “BLOX – Bryghusgrunden” - active outdoors and “Generationernes hus”- house of generations, social living.

More information about Beijing Design Week 2018.

About DISSING+WEITLING architecture
Besides international business headquarters and residential areas, DISSING+WEITLING has developed outstanding knowledge and expertise within bridge building, and has designed some of the most iconic and praised bridges in the world. The company’s design and construction DNA originate from world famous Danish Architect Arne Jacobsen, whose design studio has lived on as DISSING+WEITLING since 1971. Since then, the company has developed this Scandinavian design tradition with projects that have set new standards in design and architecture in Denmark, in China and many other parts of the world.

About KRAGH&BERGLUND Landscape
KRAGH&BERGLUND Landscape architects works internationally holding offices in Copenhagen, Stockholm and Beijing. The studio expertise in all spaces from 1:1 urban installations to big regional masterplans. KRAGH&BERGLUND Landscape architects works to reveal hidden site-specific qualities and focus on developing pragmatic design solutions turning the final project into a unique, customized and social experience that links form with nature, livability and playfulness. The design philosophy is to commit urban environments where the city's identity, its contexts and history are enhanced in interaction with nature to create new qualitative urban spaces and meetings between people.

More information
Susanne Bendsen, Head of Communications
DISSING+WEITLING architecture
P: +45 2896 2128 
E: sub@dw.dk
www.dw.dk/press/china

For Chinese queries
Helen Haifang
DISSING+WEITLING architecture
邮箱:hhf@dw.dk
电话号码:180 6276 6752
办公地址:中国广东省广州市天河区黄埔大道西106号维多利大厦。

Partner and co-owner Jonas Berglund
KRAGH&BERGLUND Landscape architects
P: +45 31480800
E: jpb@kragh-berglund.dk
www.kragh-berglund.com

For Chinese queries
Jasmine wang王茉晶
KRAGH & BERGLUND Landscape architects
Director of Chinese Branch 职位:K&B 城市设计中国部主任
P: +86 18601370017
E: jas@kragh-berglund.dk
www.kragh-berglund.com/en

 

 

DISSING+WEITLING architecture henter kommunikationsprofil fra designbranchen

Pr. 3. september 2018 er Susanne Bendsen ansat som kommunikationsansvarlig i DISSING+WEITLING architecture. Arkitektvirksomheden har dermed valgt en kommunikationsprofil, som har solid erfaring med såvel dansk som international kommunikation og markedsføring, og har et stort netværk i designfeltet.

Susanne Bendsen får fremover til opgave at øge kendskabet til DISSING+WEITLING architectures kernekompetencer, sikre dansk og international medieomtale, foruden at understøtte prækvalifikation og samarbejder i design- og arkitekturøkosystemet.

Susanne Bendsen kommer fra en stilling som kommunikationschef i brancheorganisationen Design Denmark, og arbejdede forinden med kommunikation og citybranding af København. Hun har således mange års erfaring med både dansk og internationalt pressearbejde og markedsføring – en erfaring, hun vil bruge i sit nye job hos DISSING+WEITLING architecture:

- Dissing+Weitling er fra et kommunikationsperspektiv en virkelig spændende virksomhed. Tegnestuen har en unik historie og et DNA, der udspringer af selveste Arne Jacobsens tegnestue. Det betyder, at den har rødder i en verdenskendt dansk design- og byggetradition som – uanset skala - altid sætter brugerne og konteksten i centrum. Det er ret enestående, hvordan Dissing+Weitling har forstået at forvalte sin arv, og bringe den ind i fremtiden med nye teknologier, arbejdsmetoder og state-of-the-art byggerier og broer. Lige nu beundrer verden ”Cykelslangen”, som i sig selv er et smukt eksempel på et skarpt minimalistisk og brugervenligt design, der både peger tilbage på arven fra Arne Jacobsen og ind i fremtidens cykelbyer. Det er verdensklassearkitektur med impact og stor brandingværdi, siger Susanne Bendsen.

Susanne får også til opgave at videreformidle de mange historier, der ligger før, under og efter en byggeproces - om social merværdi for borgere og brugere, viden om bæredygtige materialer, optimale arbejds- og bomiljøer - og i det hele taget muligheder i en global og ressourcepresset verden:

- Jeg glæder mig meget til at bruge min faglighed i en arkitektbranche, som er både kreativ, forretningsstrategisk og samfundsmæssig højrelevant. Der er brug for, at vi tydeligt forklarer politikere, kommuner og stat om de værdier, der ligger i et byggeri, og hvad det egentlig betyder at investere i langtidsholdbare løsninger, som har kvaliteter for borgere og brugerne, slutter Susanne Bendsen.

Om valget af den nye kommunikationsprofil, siger administrerende direktør og partner i DISSING+WEITLING architecture, Steen Savery Trojaborg:

- Vi er rigtig glade for at have fået Susanne med om bord. Dissing+Weitling er undervejs med en ny strategi, og vi synes tiden er moden til også at udfordre kommunikationen endnu mere. Vores byggerier får stor opmærksomhed, og det samme gør dansk og nordisk arkitektur generelt. Susanne har det netværk og den erfaring, der skal til for at bruge momentum og løfte kendskabet til vores brand og kompetencer endnu mere.

Om DISSING+WEITLING architecture
DISSING+WEITLING ARCHITECTURE står bag nogle af verdens mest spektakulære broer, foruden internationale hovedsæder, boligområder og kulturinstitutioner. Blandt dem er Nationalbanken, Storebæltsbroen, Cykelslangen, Bryggebroen, Åbuen, Tuborg Havnepark, ECCO Hotel og Konferencecenter, DR Byen Nyhedshuset, Stonecutters-broen i Hong Kong, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 i Dusseldorf, nyindretning af Ny Carlsberg Glyptotek, og Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger i Kolding. DISSING+WEITLING architecture har vundet en lang række internationale design- og arkitekturpriser, bl.a. Store Arne - Danish Association of Architects, Architizer A+ Awards og WAN Awards samt Icon Award i Danish Design Award, 2018. DISSING+WEITLING architectures design-DNA kan føres tilbage til Arne Jacobsens legendariske arkitektvirksomhed, som DISSING+WEITLING architecture har ført videre siden 1971.

Yderligere information
Steen Savery Trojaborg
Adm. direktør og partner
E: sst@dw.dk, T: +45 3283 5089, M: +45 2421 2634

Susanne Bendsen
Kommunikationsansvarlig
E: sub@dw.dk, T: +45 3283 5089M +45 2896 2128

Køge Nord Stations enorme broelementer løftet på plads

Foto: Dansk Drone Netværk

Foto: Dansk Drone Netværk

Opførelsen af Køge Nord Station tog syvmileskridt i weekenden, da to enorme broelementer, som hver vejer 150 tons, blev hejst på plads over Køge Bugt Motorvej.

Der er ikke længere langt fra visualisering til færdig station, efter to af i alt seks broelementer til Køge Nord Station i weekenden blev hejst på plads. Klokken 8 fredag morgen begyndte arbejdet med at hejse det første broelement, mens det andet broløft fandt sted lørdag over Danmarks mest trafikerede motorvej, Køge Bugt Motorvejen. Hver af de to broelementer vejer omkring 150 tons og er 40 meter lange, så præcision og plads var weekendens nøgleord.

”I forhold til planen er det gået aldeles fremragende her i weekenden. Det bærer tydeligt præg af, at arbejdet med at få løftet de to elementer på plads, har været godt planlagt”, siger Banedanmarks projektleder Bjørn Lykke Jensen. 

Køge Nord Station er skabt af DISSING+WEITLING, COBE og COWI og bliver et trafikalt hotspot for hele hovedstadsområdet. Stationens placering i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, lokaltog og motorvej mødes, betyder, at den på sigt vil have op mod 8.000 daglige pendlere, mens den 225 meter lange gangbro bliver en byport til København for de omkring 100.000 dagligt passerende. 

Ifølge planen bliver de sidste broelementer monteret i sidste halvdel af august, mens man forventer, at stationen åbner sommeren 2019.

For mere information