news

Focus on sustainability – Thursday seminars

DSC_1045.jpg

As part of our ongoing focus on creating more sustainable solutions, DISSING+WEITLING gathered today for a two-hour seminar on sustainability. The past few Thursdays, our architects and construction architects has met for afternoon seminars in order to refresh and upgrade our insight on sustainability issues. 

This afternoon we had the pleasure of hosting Jørgen Abildgaard, Executive Climate Project Director at the City of Copenhagen and in charge of realising Copenhagen’s ambitious plans of becoming the first CO2-neutral capital in the world.

In relation to urban planning, Jørgen talked about issues regarding climate changes and climate adaptation, urbanisation and globalisation, circular economy and renewable energy sources, digitalisation, sharing economy and disruption, flexible housing and new ways of living and working, and, not least, smart mobility and smart cities.

Other Thursday seminars has evolved around the importance of early co-creation with consulting engineers when developing sustainable solutions and DGNB, the leading certification system for sustainable buildings in Denmark. DGNB measures up to 50 different sustainability criteria from the quality sections ecology, economy, socio-cultural aspects, technology, process work flows and site.

Check out the new headquarters for Orbicon or the renovation of COWI’s headquarters to see some of our DGNB-certified projects.

DISSING+WEITLING tegner trafikknudepunkt ved Stockholm

nacka_luft_desat.jpg

Sammen med det store svenske ingeniørfirma ÅF har Dissing+Weitling vundet en omfattende opgave om at slå stregerne til en helhedsplan for et nyt trafikknudepunkt i centrum af den stockholmske forstad Nacka.

”Det bliver en spændende udfordring at være med i en så kompleks byudviklingsopgave, hvor vi får mulighed for at kombinere tegnestuens kompetencer inden for planlægning og udformning af velfungerende infrastruktur og attraktive byrum”, siger Jesper Henriksen, der er arkitekt og partner i Dissing+Weitling.

Kompleks byudviklingsopgave

Tunnelbanan, metroen i den svenske hovedstad, skal forlænges til Nacka, hvor den nye endestation, ”Nacka C”, kommer til at danne omdrejningspunkt i et vigtigt nyt trafikknudepunkt for offentlig transport.

I samme forbindelse skal der nemlig anlægges en stor ny underjordisk busterminal. Desuden omlægges og overdækkes Värmdöleden – en hovedvej, der løber fra Stockholms centrum gennem Nacka og videre østpå mod den stockholmske skærgård.

Ovenpå det hele – på det nye overdækkede trafikknudepunkt – skal der anlægges parker, byrum og boliger. Det nye byområde kommer til at hedde Mötesplats Nacka og bliver byens nye centrum. Det er dette byområde, som Dissing+Weitling nu skal designe sammen med ÅF, der hører til blandt Sveriges største rådgivende ingeniørfirmaer.

”For os er det et naturligt skridt på vejen i forhold til at arbejde mere helhedsorienteret med integrerede mobilitetsløsninger for forskellige typer brugere i komplekse bymæssige sammenhænge”, siger Jesper Henriksen.

Omfattende omdannelse af Nackas centrum

Projektets samlede anlægsbudget bliver på omkring en milliard svenske kroner, og arbejdet forventes at løbe hen over de kommende tre år. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Nacka Kommune, Trafikförvaltningen, svarende til Trafikstyrelsen i Danmark, og Trafikvärket, som svarer til Vejdirektoratet.

”Ved Mötesplats Nacka river vi bymæssige barrierer ned, knytter bydele sammen og giver borgerne en bedre en rejseoplevelse. Vi skaber et attraktivt byområde, som både i sin funktion, udformning og beliggenhed bliver Nackas naturlige centrum”, udtaler Anna-Maria Erlandsson, ansvarlig projektleder hos Nacka Kommune. Projektet skal efter planen stå færdigt i 2025.
 

DISSING+WEITLING tegner nytænkende konferencehotel i hjertet af København

hm2_cam_ext_1_f.jpg

Som det blev offentliggjort i går i Børsen, Berlingske, TV2 og en lang række andre nyhedsmedier tegner Dissing+Weitling i øjeblikket på et nytænkende, bæredygtigt hotel i hjertet af København for hoteloperatøren Scandic.

Med over 600 værelser og et samlet areal på mere end 30.000 kvadratmeter fordelt på 7 etager bliver det Scandic-koncernens hidtil største hotel og konferencecenter. Scandic Spectrum, som hotellet skal hedde, skal ligge på en stor grund på Kalvebod Brygge ved Københavns Inderhavn og er planlagt til at åbne i maj 2021.

”Vores ambition med Scandic Spectrum er at skabe et meget åbent og udadvendt hotel, hvor stueetagen åbner op mod omgivelserne og bliver en naturlig forlængelse af byens rum. Vi indretter stueetagen med caféer, restauranter og barer, så hotellet bliver et levende og indbydende sted at besøge og er med til skabe et attraktivt byliv i området. Huset bliver åbent for alle,” siger Daniel V. Hayden, partner i Dissing+Weitling og designansvarlig på projektet.

Hotellet kommer til at rumme 632 værelser, en 25 meter swimmingpool, flere restauranter, café, bageri, skybar, fitnesslokaler, store møde- og konferencefaciliteter og en p-kælder.

Visionen for Scandic Spectrum er at skabe et mangfoldigt og livligt sted på havnen for både byens og hotellets gæster, og hvor hotellet kommer til at afspejle den lokale kultur, havnens industri og den skandinaviske natur.

”Konceptuelt arbejder vi med flere temaer, blandt andet Kalvebod Brygges historie som hjemsted for en del af hovedstadens havneindustri, som vil kunne aflæses i valget af materialer og lyssætning, hvor rå beton, jern og stål, industrielt glas og hårdt træ kunne være fremtrædende elementer,” fortæller Daniel V. Hayden.

Scandic Spectrum får samtidig en stærk grøn profil med en række tiltag, der nedbringer husets driftsomkostninger betragteligt, og sikrer et behageligt og sundt indeklima for hotellets gæster. Med et tag af solpaneler, aktiv dobbeltfacade, optimal udnyttelse af dagslys og et termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk optimeret indeklima bliver hotellet en ren fornøjelse for både personale og gæster.

Projektets bygherre er HM 2 A/S, mens Scandic, som kommende lejer, vil være involveret i hele processen fra start til slut. Søren Jensen er rådgivende ingeniører, og KWØL er landskabsarkitekter på projektet.

Læs mere om Scandic Spectrum
 

Nu indvies Orbicons nye domicil

H27_01_Orbicon_04_low.jpg

I løbet af sensommeren flyttede Orbicon ind i sit nye domicil, og i denne uge indvies huset officielt. Vi har tegnet de nye rammer til den ambitiøse ingeniørvirksomhed med bæredygtige og helhedsorienterede løsninger for øje. Desuden er huset organiseret og indrettet med fokus på at højne tværfagligt samarbejde og styrke virksomhedskulturen.

I løbet af sensommeren flyttede ingeniørvirksomheden Orbicon ind i sit nye hovedsæde i Høje Taastrup. Den 7.500 kvm store bygning danner arbejdsplads for cirka 300 medarbejdere og er skabt ud fra en vision om, at velfungerende fysiske rammer kan være med til at styrke virksomhedens tværfaglighed og gavne arbejdskulturen. Huset er derfor organiseret ud fra principperne i New Ways of Working, og både organisering og indretning lægger op til såvel fordybelse og arbejdsro som vidensdeling og samarbejde. 

Arkitektonisk vekselvirkning

På baggrund af brugernes input har arkitekterne tegnet et afdæmpet, moderne kontorbyggeri, som er organiseret omkring et centralt omdrejningspunkt – et åbent, lyst og grønt atrium. Det arkitektoniske hovedgreb ligger netop i vekselvirkningen mellem domicilets levende, pulserende kerne og de mere rolige kontorområder, der er placeret langs husets ydre kanter. Åbne, fleksible arbejdspladser er adskilt af små og store mødelokaler og forbundet af levende færdselsårer med uformelle mødesteder. I husets planløsning er der lagt vægt på at skabe optimale dagslysforhold i kontorarealerne, blandt andet via store glaspartier ud til grønne gårdhaver og det omkringliggende landskab. 

Bæredygtighed i fokus

Huset opnår den internationale bæredygtighedscertificering DGNB Guld, og for Orbicon har det været essentielt, at domicilet er bygget med bæredygtige og helhedsorienterede løsninger for øje, hvor energi, drift og vedligehold er tænkt ind i bygningens tekniske og konstruktionsmæssige løsninger. Blandt andet er træet i bygningen FSC-certificeret, der er solceller på taget, og så er der foretaget livscyklusanalyser i forhold til materialevalg.

Orbicons nye domicil er udført i totalentreprise af MT Højgaard i tæt samarbejde med Dissing+Weitling og Orbicon selv, der fungerede som ingeniørrådgiver på byggeriet. Landskabsarkitekterne Kragh & Berglund har tegnet de klimasikrede, japansk inspirerede udearealer og grønne gårdhaver.

Bygningen indvies officielt med en housewarming med taler og overrækkelse af DGNB-certifikatet fredag den 25. august.

Se flere billeder af Orbicons nye domicil

DISSING+WEITLING prækvalificeret til rammeaftaler med Københavns Universitet

KU frue plads.jpg

DISSING+WEITLING er prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftaler om teknisk rådgivning på alle universitetets bygninger. 

Sammen med vores underrådgivere RH Arkitekter og Kristine Jensen er vi udvalgt til at afgive tilbud på alle tre delaftaler for arkitektrådgivning vedrørende vedligeholdelses-, renoverings- og restaureringsopgaver på Københavns Universitets faciliteter. I alt rummer universitetets tre campusområder et etageareal på omkring en million kvadratmeter fordelt på henholdsvis SCIENCE, SUND og SØNDRE CITY.

Renovering og transformering af eksisterende bygningsmasse hører blandt DISSING+WEITLINGs spidskompetencer. Igennem årene har vi tegnet renoveringer og ombygninger som fast tilknyttet arkitektrådgiver for flere af landets stolte institutioner og virksomheder, blandt andet Novo Nordisk, Carlsberg, Folketinget, Ny Carlsberg Glyptotek, Danmarks Nationalbank og Københavns Universitet. 

Blandt andet har vi varetaget den nuværende rammeaftale vedrørende teknisk rådgivning for universitetets bygninger i Indre By i de sidste fire år. I den forbindelse har vi løst en lang række spændende opgaver på flere af universitetets velkendte fredede og bevaringsværdige bygninger, fx Hovedbygningen og Universitetsbiblioteket ved Frue Plads, Kommunehospitalet, Geologisk Museum og Botanisk Have.

Læs mere om vores nuværende rammeaftale

DISSING+WEITLING prækvalificeret til at tegne Udlændingestyrelsen

Som arkitektrådgiver for entreprenørerne Kemp & Lauritzen og BAM skal vi sammen med Sweco tegne stregerne til Udlændingestyrelsens nye 9.500 m2 store administrationsbygning i Næstved. Konkurrencen løber hen over efteråret.

Som arkitektrådgiver i et konsortium med teknikentreprenøren Kemp & Lauritzen A/S i samarbejde med hollandske BAM’s datterselskab BAM Danmark A/S og ingeniørrådgiverne fra Sweco kæmper vi med om et spændende OPP-projekt om at skabe nye lokaler til Udlændingestyrelsen. 

Vores hold er blandt de tre, som Bygningsstyrelsen har udvalgt til at afgive tilbud på det cirka 9.500 m2 store byggeri og den efterfølgende drift og vedligehold i en 20-årig periode. Den nye bygning skal danne arbejdsplads for 350-400 medarbejdere og kommer til at ligge på den såkaldte Posthusgrund mellem Næstved Station og Campus Næstved. 

DISSING+WEITLING har i gennem fire årtier opbygget en ekspertise inden for administrationsbyggeri, domiciler og workspaces. Vores referencer tæller kontorbyggerier for flere af Danmarks mest markante virksomheder, fx Novo Nordisk, MT Højgaard, Danske Bank,  DFDS, Danske Trælast, Storebæltsforbindelsen, ISS, COWI, Rambøll, DR og ECCO, og vi har netop afleveret et nyt domicil til Orbicon.

The Venice Biennale moves to Copenhagen this summer

Visit the Danish Architecture Centre (DAC) this summer and see the interesting exhibition Art of Many and The Right to Space from the Danish Pavillon at last year's La Biennale di Venezia di Architettura. 

“The exhibition shows how Danish architects insist on creating high quality architecture to benefit the community as a whole – not just the select few (..) It presents more than 70 architectural practices and in excess of 130 models, which together reveal the extensive social commitment and the humanistic approach that are the hallmarks of Danish architecture.”

DISSING+WEITLING has two projects on show - The Bicycle Snake bicycle bridge in Copenhagen and FBAB, a highly sustainable social housing project currently under construction in Kolding.

For more information

Meet our new restoration specialist

We are pleased to announce that we have added Marie Granholm to our team. Marie is a very experienced architect, having worked on a number of restoration and transformation projects in her elaborate career.

Marie graduated from the Royal Danish Academy’s School of Architecture in 1987. Since then, she has worked for a number of esteemed Danish architecture offices, mainly as project manager on restoration and transformation projects as well as large housing projects, educational and cultural buildings. 

Marie is a strong addition to our small in-house team working on our framework agreement with the University of Copenhagen. The contract covers technical consultancy for the restoration, renovation and refurbishment of the university’s facilities in the heart of Copenhagen. With numerous buildings and more than 200,000 sqm floor space – practically all of which is listed as cultural heritage – there are plenty of interesting and challenging projects for the team to handle.

At the moment, Marie draws on her rich expertise working on the registration, disassembly and reconstruction of the Victoria House (Viktoriahuset). The Victoria House is a beautiful, listed green house from the 1870’s located in the Copenhagen Botanical Gardens, which are also comprised in our framework agreement with the University of Copenhagen. 

DISSING+WEITLINGs seneste renoveringsprojekt netop afleveret

DISSING+WEITLING har transformeret og renoveret en interessant 7-etagers ejendom fra tresserne. Vi omdannede bygningens utidssvarende kontorarealer til attraktive boliger, optimerede bygningens energiforbrug, opdaterede bygningens udtryk og skabte en række øvrige værdioptimerende tiltag.

Renovering og transformering af eksisterende bygningsmasse hører blandt DISSING+WEITLINGs spidskompetencer. Igennem årene har vi tegnet renoveringer og ombygninger som fast tilknyttet arkitektrådgiver for flere af landets stolte institutioner og virksomheder, blandt andet Novo Nordisk, Carlsberg, Folketinget, Ny Carlsberg Glyptotek, Danmarks Nationalbank og Københavns Universitet.

I den forbindelse har tegnestuen akkumuleret en ekspertise i at tegne nænsomme renoveringer og ombygninger, der bevarer den enkelte bygnings ånd og arkitektoniske standard, men samtidig værdioptimerer byggeriet og fører det op til nutidig standard i forhold til funktionel indretning og energiforbrug.

Med renoveringen af Hollænderdybet har vi skabt en bedre udnyttelse af den eksisterende ejendomskonstruktion, og sammen med en række energioptimerende og øvrige værdiskabende tiltag har projektet været med til at give bygningen nyt liv.

Renovering af Hollænderdybet

Den renoverede ejendom ligger på hjørnet af Hollænderdybet og Anders Henriksens Gade ved Amagerbrogade i København. Bygningen er opført i 1964 med en lille tilbygning i 1978 til stueetagens dagligvarebutik. 

Inden omdannelsen havde bygningen en dagligvarebutik og en fraflyttet vvs-butik i stueplan, kontorarealer på 1. sal og boliger på de øvrige etager. Der var ikke længere behov for bygningens utidssvarende kontorlejemål på 1. sal, så DKE, der ejer ejendommen, ønskede at få omdannet etagen til attraktive udlejningsboliger i stedet. 

Førstesalen er nu omdannet til otte attraktive lejligheder, og i samme omgang er facaden langs etagen fremrykket og beklædt med profilerede kobberplader ud mod gaden. Mod bygningens gårdrum er der lavet nye indgangspartier og etableret en stor fælles tagterrasse til beboerne. 

For at imødekomme et manglende friareal er det DKE’s vision, at den nuværende asfalterede gård begrønnes og omdannes til et attraktivt opholdsareal for beboerne under næste etape af renoveringen. I samme omgang udvides stueetagens dagligvarebutik.

Opgaven blev projekteret i tæt samarbejde med ingeniørgruppen Noe Sørensen og udført i storentreprise af BGB.

Se flere billeder

DISSING+WEITLING prækvalificeret til projektkonkurrence om udviklingen af området ved Kulkransporet i Aarhus

Foto: Aarhus Kommune

Foto: Aarhus Kommune

Anført af Transform og i selskab med Lendager, VEGA landskab og Søren Jensen ingeniører skal vi være med til at give et bud på, hvordan området omkring Kulkransporet kan blive en dynamo i udviklingen området. Sydhavnskvarteret skal revitaliseres og omdannes til en bydel kendetegnet ved erhverv, byliv og mangfoldighed.

Sydhavnskvarteret er fyldt med historie og betydning for Aarhus og aarhusianerne. Det tidligere industriområde var et stort aktiv i udviklingen af Aarhus til en moderne storby. Gennem et halvt århundrede var området domineret af tung industri, og kulkranen kørte frem og tilbage på sin høje betonbro og flyttede kul fra skibene på havnen til byens gasværk. Kulkranen er væk for længst, men betonbroen består og skal være omdrejningspunkt i den kommende revitalisering af området. 

Området er nu begavet med et markant kulturmiljø med en god blanding af kunstnere, kreative erhverv. Der er både veletablerede og nyere virksomheder, og der er væresteder for socialt udsatte. Hertil kommer flere bevaringsværdige bygninger og kulturspor i form af byens gamle kødby og det tidligere kraftværk, som er med til at give området sin særlige rå og dragende industrihistoriske karakter. Denne stemning skal naturligvis bevares og styrkes samtidig med at området får et markant nyt byrum, der er attraktivt for alle og skaber nye urbane sammenhænge.

Foto: Thomas Lillevang

Foto: Thomas Lillevang

”Konkurrencen skal vise, hvordan Kulkransporet kan styrke sammenhængen i hjertet af Aarhus, og hvordan sporet kan knytte de kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen, samt hvordan erhverv, byliv og social mangfoldighed kan berige hinanden omkring denne nye stærke og venlige forbindelse”, som kommunen skriver i konkurrenceprogrammet.

Aarhus Kommune har planer om at udarbejde en udviklingsplan for hele Sydhavnskvarteret i løbet af 2017. Kommunen har derfor iværksat konkurrencen om Kulkransporet for at kickstarte udviklingen af Sydhavnskvarterets bynære havnearealer, som kommer til at give Aarhus nye centrale bydele, en ny skyline og en række ikoniske byggerier og byrum.

Konkurrencen løber hen over sommeren, og vi glæder os til samarbejdet med de andre rådgivere på vores spændende hold.

Læs mere om projektkonkurrencen om udviklingen af Kulkransporet

Groundbreaking for the Hising Bridge in Gothenburg

This weekend, we were in Gothenburg to participate in the celebration of the official groundbreaking for the Hising Bridge (Hisingsbron). The City of Gothenburg were the hosts of a beautiful day of events, marking that the construction of the remarkable bridge has now begun. When it is completed in 2021, there is no doubt that the Hising Bridge will be a beautiful landmark for Gothenburg, Sweden's second-largest city.

Spanning over the central part of Scandinavia's most significant commercial harbor, the Hising Bridge will replace the existing Göta River Bridge (Götaälvbron), dating from 1939. The new bridge is approximately 350 meters long and has a spectacular midsection, which can be raised 28 meters above the water, carried by four distinctive towers. Skanska and MT Højgaard are the contractors responsible of carrying out the remarkable construction, having won the tender in a joint venture last summer. 

The Hising Bridge will become a bridge in central Gothenburg, a street within the city that will lead across the Göta River (Göta Älv) and bind the river shores together for cars, busses, trams, pedestrians and bicycles. There will be a nice public boardwalk on the riverbank, creating an attractive new urban space for the citizens and visitors of the appealing city. The bridge will contribute to enhance the development of the central city on both banks of the river and help create a strong region. 

“The Hising Bridge is not only a bridge. It is a link between people and city districts. It is one piece of the puzzle in the overall plan for the city's development: a portal for shipping and a landmark for Gothenburg.”

In 2013, DISSING+WEITLING won the prestigious invited competition for the design of the bridge, beating a strong field of competitors, including Zaha Hadid, Snøhetta and Wilkinson Eyre. We designed the winning proposal in collaboration with engineering firms ELU of Sweden and Leonhardt, Andrä und Partner of Germany. The lighting design for the bridge is by Ljuskontoret (now ÅF Lighting).

New illustrations: Tomorrow/Stadsbyggnadskontoret

News report on SVT (Swedish Television)

For more information

Problem or potential? Urban densification on the agenda at DAC tomorrow

As part of the Copenhagen Architecture Festival, the Van Alen Institute International Council and the Danish Architecture Centre present the panel discussion “DRAWING INTERSECTIONS | VISIONS FOR DENSITY IN ARCHITECTURE” – an evening of conversation, presentation, questions, and ideas about how to create desirable and vibrant dense neighborhoods, in Europe and beyond. 

In world of booming populations, what role do architects play in drafting innovative opportunities for density in our cities? How can architects make density desirable to all citizens? Furthermore, what “tricks of the trade” can architects use to add density in historic neighborhoods where new construction is impossible?

At tomorrow’s panel discussion at DAC, you can hear how a number of leading Danish architects tackle these questions. Representatives from Henning Larsen Architects, BIG, 3XN along with Tina Saaby - Chief Urban Designer of City of Copenhagen - and DISSING+WEITLING’s CEO, Steen Savery Trojaborg are among the speakers.

The event is free and open to the public, but you need to register.

For more information

DISSSING+WEITLING søger projekteringsarkitekt eller bygningskonstruktør

DISSING+WEITLING søger en dygtig projekteringsarkitekt eller bygningskonstruktør med solid projekteringserfaring.

Hos DISSING+WEITLING har vi travlt med en række spændende bygningsopgaver, så derfor ønsker vi nu at udvide vores projekteringsteam med en dygtig og erfaren projekteringsarkitekt eller bygningskonstruktør. Du kommer til at indgå i et dynamisk og engageret team, og din opgave bliver bygningsprojektering i Revit.

Se hele opslaget på dw.dk/jobs og send os din ansøgning asap. Vi holder samtaler løbende.

Meet Laura, our newest team member

lgo_high.jpg

Our newest team member is Laura Gobbi, hailing from the palladian town of Bassano del Grappa, near Venice. 

Laura graduated from IUAV Universitá di Architettura in Venice in 2015, but has also studied in Barcelona and Paris. Laura focused her master thesis on the relationship between sociology and urban design in collaboration with “L'Atelier International du Grand Paris" under the supervision of two-time winners of the Grand Prix de l´Urbanisme, professors Bernardo Secchi and Paola Vigano. 

Laura has previous competition experience from other renowned offices in Denmark, and continues this work at DISSING+WEITLING. In addition to this, she has been working on the renovation and addition of an auditorium in the multi-flexible office building AB6, designed by DISSING+WEITLING in 2004. 

Groundbreaking on the Cebu-Cordova Link Expressway in the Philippines

dw-cebu-cordova-link-night-view-from-cebu-2500px.jpg

Yesterday was the official groundbreaking ceremony for the Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX). Spanning eight kilometers, the link will connect Cordova with Cebu City and serve as an alternate route to and from the Mactan Cebu International Airport. With its monumental scale, the bridge is certain to become a focal point in Cebu City, the second largest city in the Philippines.

Around 300 officials and stakeholders gathered in Cebu City yesterday to attend the groundbreaking of CCLEX aka Cebu’s Third Bridge Project. The ceremony was celebrated with speeches from the President and other government and local officials as well as the project’s main stakeholders. Several local news media were present and covered the event extensively.

cebu-cordova-cclex-cnn-20170302

A landmark for the Cebu Province

The 8-km link is designed by an international team lead by local engineers DCCD Engineering Corporation and COWI in collaboration with DISSING+WEITLING, responsible for engineering and technical advice on behalf of the owner, the Metro Pacific Tollways Corporation. 

The link’s 400m cable-stayed main span is supported by two single pylons, rising to a height of 145 meters. The pylons feature design references to Magellan’s Cross, which has been an important symbol for the area ever since Ferdinand Magellan planted a cross in Cebu in 1521 and baptised the first Christian Filipinos into the Catholic faith. 

Besides the main span bridge with a 60m navigation clearance, the project includes viaduct approach bridges and causeways as well as toll road facilities on an artificial island, which has design references to the eight-rayed sun of the Philippine national flag.

dw-cebu-cordova-link-old-cam-tollbooth-2500px

One of the largest infrastructure projects in the Philippines

CCLEX is currently one of the largest infrastructure projects in the Philippines and will provide a much-needed additional route from Cebu City to the Mactan-Cebu International Airport, the second busiest airport in the Philippines. 

Envisioned to bolster trade activities, create more job opportunities and help reduce economic losses due to traffic congestion, the new link is expected to enhance economic growth and productivity in the local Visayas region. 

Cebu is one of the most developed provinces in the Philippines, with Cebu City as the main center of commerce, trade, education and industry in the Visayas. In the last decade it has transformed into a global hub for shipping, furniture-making, tourism, business processing services, and heavy industry.

Construction is scheduled to begin this summer with expected completion in 2022.

For more information

Invitation til Poul Ove Jensens 80 års reception

poul-ove-jensen-80-reception.jpg

Med blyanten i hånden, 6B naturligvis, og fokus på nye broopgaver runder arkitekt maa Poul Ove Jensen, director bridges, de 80 år. Det fejrer vi med en reception onsdag den 8. marts fra kl. 15:30 i vores nye tegnestue på Artillerivej 86 i København.

Vel mødt!
 

With pencil in hand, 6B of course, and focus on new bridge projects, Poul Ove Jensen, architect maa and director bridges, turns 80.
This we celebrate with a reception on Wednesday, March 8, starting at 15:30 in our new studio on Artillerivej 86, Copenhagen.

Welcome!
 

Xiamen completes world’s longest cycling skyway

DISSING+WEITLING has designed an 8-km bicycle bridge in the central part of the Chinese city of Xiamen. The skyway for bicycles isn’t only the first of its kind in China, it also happens to be the world’s longest. Construction was also completed in record time and the bridge started trial operations just in time for the celebration of the Chinese New Year.

In order to decrease traffic congestion and to promote greener and more sustainable forms of transportation, the city of Xiamen in China’s southeastern Fujian province has just completed work on its first ‘cycling skyway’ – a 7.6-kilometre long cycling route that runs 5m above the road, just below the bus rapid transit line in the city’s downtown. 

Efficient, easy and fun for short commutes

Bicycles are returning in popularity among China’s urbanites, mostly due to the omnipresent traffic jams, although many are also appreciative of its health and environmental benefits. Not to mention that grabbing the bike is an efficient, easy and fun way of getting around in the cities.

China's first ‘bike lane in the sky’ covers Xiamen's five major residential areas and three business centers. It provides the city’s commuters with easy access to public transportation such as bus and BRT stations, overpasses, shopping malls and public buildings along the 7.6-kilometer route, which has 11 entry and exit points along the way. 

Learning form Copenhagen

During the past decade, DISSING+WEITLING has worked on a number of projects focusing particularly on bicycle strategies, green initiatives and urban development. By far the most famous amongst these projects is the award-winning and highly publicized The Bicycle Snake in Copenhagen, Denmark. 

Bearing on the public success of cleverly planned and well executed projects such as The Bicycle Snake, which opened only a couple of years ago, DISSING+WEITLING has been much sought after internationally, functioning as expert consultants on bicycle strategies all over the world, today having on-going projects in Singapore and California amongst others.

Verdens længste cykelbro færdigbygget på rekordtid

Det danske arkitektfirma Dissing+Weitling har tegnet en 8 kilometer lang cykelbro i den sydøstkinesiske havneby Xiamen. Cykelhøjbanen er ikke bare den første af slagsen i Kina, men også verdens længste cykelbro af sin art. Nu står broen færdig, bygget på rekordtid og indviet i forbindelse med fejringen af det kinesiske nytår.

Adskillige danske og kinesiske medier bringer nyheden om Xiamens nye rekordlange løftede cykelforbindelse, der skal gøre det sjovere og sikrere at komme rundt i byen på cykel. Med den nye cykelrute søger Xiamens bystyre at gøre en ekstra indsats for den grønne og gratis cykeltrafik. En indsats som i disse år formentlig spreder sig til landets øvrige millionbyer, så cyklen fremover bliver et sikrere transportvalg i Kinas tæt befolkede og hårdt trafikerede byområder. 

Sikrere cykeltrafik i de kinesiske storbyer

Xiamens brede boulevarder er forbeholdt biler og decideret livsfarlige at bevæge sig rundt på for cyklister. Derfor bliver den løftede cykelforbindelse en kærkommen forbedring af byens infrastruktur for cyklister. Broen løber i anden sals højde under og langs med en eksisterende højbane til offentlige busser.

”Da vi kom ud og oplevede forholdene, var det oplagt at lade cykelforbindelsen løbe under byens eksisterende bushøjbane. Dels er der dårligt plads til cykelstier i gadeplan, dels giver den løftede cykelrute cyklisterne en oplevelsesrig tur med fantastiske udkig over byen,” siger Steen Savery Trojaborg, partner og direktør i Dissing+Weitling.

Læs hele Berlingskes artikel her

Pulserende byliv på flere planer

Fra den 8 kilometer lange supercykelslange udgår der små stikbroer med cykelparkeringsløsninger, servicefaciliteter og adgangsforhold til indkøbscentre og offentlige institutioner og busstationer direkte fra bro til bygning i anden sals højde. 

”I de tætpakkede asiatiske storbyer ser man ofte, at bylivet leves i flere niveauer. Restauranter og butikker ligger langt fra kun i skyskrabernes stueplan, og i kompakte millionbyer som Hongkong og Shanghai fungerer pulserende skyways ofte som indgang til indkøbscentre og offentlige bygninger,” fortæller Steen Savery Trojaborg.

Brobygning på rekordtid

Dissing+Weitling indledte samarbejdet med den kinesiske by i sensommeren, og allerede seks måneder senere står den rekordlange cykelforbindelse færdig: 

”Det har været et intenst samarbejde. Ikke mange uger efter at vi havde sendt de første tegninger af sted til Xiamens bystyre, havde de opført en 90 meter lang mock-up i 1:1. De byggede nærmest broen ligeså hurtigt, som vi kunne nå at sende dem vores tegninger, ” siger Steen Savery Trojaborg. 

Københavnske cykelløsninger inspirerer globalt

I forbindelse med supercykelslangen i Xiamen har Dissing+Weitling trukket på sin rige erfaring fra arbejdet med cykelbroer og supercykelstier for Københavns Kommune. Tegnestuens hovedværk i den forbindelse er den prisbelønnede Cykelslangen, der er blevet et ikon for København som førende cykelby og et vartegn for Københavns høje bymæssige kvalitet som sådan. 

Ud over det netop afsluttede projekt i Xiamen, arbejder Dissing+Weitling i øjeblikket på en håndfuld internationale projekter, som skal forbedre forholdene for cyklister i storbyer verden over, blandt andet en omfattende cykelløsning i Californien. Projektet i Californien er en 80 km lang supercykelsti, og det danske arkitektfirma har stået for planlægning og design af stiforbindelsens mange cykelbroer og ”intersections”. Desuden er firmaet i gang med at tegne på en lang cykelbro i downtown Singapore, der skaber en smuk forbindelse over Kallangfloden. 

DISSING+WEITLING på vinderholdet i konkurrence om bæredygtigt alment boligområde i Aarhus

dw-dgnb.jpg

Sammen med SKALA Arkitekter vandt vi Arbejdernes Andelsboligforenings konkurrence om at tegne attraktive almene boliger til et naturskønt område i Risskov ved Aarhus. Projektet skal leve op til de højeste standarder for bæredygtigt byggeri.

Ud over totalrådgiveren SKALA Arkitekter bestod det stærke vinderhold af Sweco, Spangenberg & Madsen, Green Sustainable Landscape, tilgængelighedseksperten Rie Ollendorff og DISSING+WEITLING, der blandt andet har en rolle som DGNB-konsulent. Sammen skal vi nu i gang med at realisere et spændende og attraktivt alment boligområde til familier, unge og handicappede, hvor der er stort fokus på helhedsorienteret bæredygtighed.

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) forventer at få et forslag til en bebyggelsesstruktur med 106 bæredygtige boliger i en høj arkitektonisk kvalitet, der skal indgå i Aarhus’ nye bydel Risskov Brynet. Området ligger i bydelen Risskov og i udkanten af den rekreative, grønne oase Riis Skov. Risskov Brynet har en enestående placering tæt på Aarhus bugten, byens infrastruktur og midtbyens mange muligheder. 

Alt byggeri i Risskov Brynet skal være energirigtigt og leve op til de højeste kendte standarder inden for miljø og bæredygtighed, både når det gælder materialevalg, konstruktionsprincipper og udnyttelse af grøn teknologi. De almene boliger for AAB skal derfor også opnå en guld-certificering inden for DGNB-ordningen, der er den danske model for bæredygtigt byggeri.

Vi glæder os til at være med til at indfri Aarhus Kommunes målsætning om at skabe spændende og attraktive boligområder med varierede boligtyper og med plads til forskellige befolkningsgrupper, så Aarhus (for)bliver en levende by med en god social balance.

Construction of the Queensferry Crossing enters its final phase

Construction of the DISSING+WEITLING designed Queensferry Crossing near Edinburgh in Scotland enters its final phase. 

In this film, you can see the construction progress over the course of the past year – cable installation and deck construction in particular make for some very photogenic scenes. With the bridge expected to open to traffic later in 2017, the last crucial parts of the work are currently under way.

Queensferry Crossing is the key link in the most ambitious Scottish transport plan ever published. The project carries high international prestige first of all because of its size - it is the largest construction project in a generation in Scotland. The Firth of Forth is crossed daily by more than 66,000 vehicles and is a vital link in the transportation infrastructure serving Edinburgh and West Lothian to the south of the Firth, and Fife and the east coast of Scotland to the north.

The replacement bridge will enhance the setting of two famous existing bridges - the world-famous railway bridge built in the 1880s and the suspension road bridge completed in 1964 - both listed and world-renowned structures that were ahead of their time in terms of engineering, architecture and fabrication. For the designers in DISSING+WEITLING's project team, this context made the Queensferry Crossing a particularly fascinating project: completing the architectural trilogy of bridges by adding a 21st century landmark bridge - promising yet again to move the boundaries of design and engineering.

For more information on the Queensferry Crossing