New Page

 Eksempel 1: Social bæredygtighed i almene boliger

Til den såkaldte Fyrværkerigrund i Seest ved Kolding har DISSING+WEITLING artitecture tegnet Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB), som allerede fra starten havde formuleret høje krav til niveauet for bæredygtighed. Vores vinderforslag på disse familieboliger er opført ud fra en grundlæggende tanke om at sætte social bæredygtighed og fællesskab som ramme for ’det gode liv’. Heri ligger, at boliger og landskab er designeret ud fra en visionær tanke om at ville flette bebyggelse og landskab sammen i en ny helhed og skabe arkitektonisk og planmæssig grobund for både formelle og uformelle fællesskaber. Husene er et eksempel på, hvordan vi som arkitekter arbejder med social og ressourcemæssig bæredygtighed i alt fra koncept til materialevalg; miljøvenligt træ er byggeriets gennemgående materiale i både fundamenter og den øvrige konstruktion. Med valget af træ er vi i dette tilfælde vendt tilbage til det traditionsrige danske bygningshåndværk, og vi har samtidig tænkt det ind i en planløsning, der fremmer muligheder for fællesskab og følelsen af samhørighed. Samtidig opnår træbyggeriet en ’fundamental fleksibilitet’, også kaldet Design for Disassembly, der groft sagt handler om bedre muligheder for senere miljørigtig bortskaffelse og genanvendelse af husene i et større livscyklusperspektiv [LINK: https://vuggetilvugge.dk/english/built/]

Husenes hovedelementer er udført i træ, hvilket er med til både at lette produktionen og opførslen, og samtidig holde byggeriets samlede CO2-regnskab på et minimum. Træ gør tillige boligerne lyse og sikrer et godt indeklima. Træet kommer fra certificeret bæredygtig skovdrift, og beklædningen er ubehandlet ThermoWood, som er miljøvenligt, varmebehandlet fyrretræ med lang holdbarhed og uden sprøjtegifte.

Samtidig udfordrer det prisvindende byggeri den gængse opfattelse af, hvordan man undgår fugt, råd og svamp i trækonstruktioner; traditionelt har man brugt dampspærre, men FBAB-projektet viser, at det ikke er nødvendigt for at overholde de gængse lufttæthedskrav [LINK til ekstern artikel/interview med D+W: http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/BrandOgSikring/2018/4/?page=12#/]

Boligområdet som helhed er designet, så det understøtter en social bæredygtighed, dvs. understøtter fællesskab og giver brugernes livskvalitet høj prioritet.