New Champlain Bridge – et canadisk ‘landmark’

New Champlain Bridge – et canadisk ‘landmark’

Broer forventes ligesom bygninger at kunne tilføre byer og områder  merværdi , som ligger ud over den rent funktionelle.

Broer forventes ligesom bygninger at kunne tilføre byer og områder merværdi, som ligger ud over den rent funktionelle.

Et af de største infrastrukturprojekter i Nordamerika i nyere tid, opførelsen af den 3,3 km-lange skråstagsbro, New Champlain Bridge, er gået ind i sin sidste fase. DISSING+WEITLING architecture og ingeniørerne hos Arup Canada har i tæt samarbejde skabt broen, der er udset til at blive et ’landmark’ for Montreal.

Udbudsprojektet, som tog sin begyndelse i oktober 2013, havde fra starten politisk bevågenhed og en stram tidsplan på grund af den eksisterende Champlain Bridge’ ringe forfatning. På kun syv måneder blev designet færdiggjort takket være et tæt samarbejde mellem arkitekter, ingeniører og bygherre. Byggeriet er nu gået ind i sin afsluttende fase, og broen skal åbne for trafik i juni 2019.

Ingeniører og arkitekter i tæt samarbejde
Det komprimerede tidsforløb var en design- og konstruktionsmæssig forudsætning, der krævede dedikation i hele teamet og en beslutningsstærk bygherre:

- Vi fløj over Atlanten hver måned for at deltage i workshops og arbejdsmøder, så vi kunne rykke hurtigt ved at udvikle designet samtidig med det byggetekniske arbejde. Mange af broens elementer er præfabrikerede og standardiserede, så de effektivt kunne leveres og installeres på byggepladsen, fortæller Bridge Director hos DISSING+WEITLING architecture, arkitekt Poul Ove Jensen.

Kollektiv trafik
Omkring 60 millioner krydser hvert år Champlain Bridge, som dermed er en af de mest benyttede broer i Canada med stor betydning for både den regionale og nationale økonomi. Med den nye bro vil regionens infrastruktur blive markant fordret, og broen, som forbinder Montreal med South Shore, får også en cykel- og gangbro, samt udsigtsplatforme både på og ved broen. Broens design og dens fleksible korridor, der er adskilt fra den øvrige trafik, gør det muligt på sigt at udvide kapaciteten og integrere den kollektive transport.

Ønsket om et vartegn
Foruden at være regionens hovedårer for daglig pendling, er broen den vigtigste indfaldsvej mellem Canada og USA. Det er derfor en strategisk vigtig bro, som opdragsgiveren, Infrastructure Canada, også opfatter som et vartegn for Montreal og regionen. Foruden sin praktiske funktion, forventes den at levere en god transportoplevelse, generere stolthed i nærmiljøet og potentielt skabe international synlighed. Med andre ord være en unik, genkendelig konstruktion over Saint Lawrence med både styrke og skønhed.

Og netop ønsket om at skille sig ud er efterhånden mere reglen end undtagelsen, når bygherre formulerer sine krav til et nyt bygningsværk:

- Det ligger i tiden, at både broer og bygninger skal være ’særlige’, måske endda spektakulære, og placere regioner og byer på verdenskortet. Det er dog aldrig vores vigtigste udgangspunkt som arkitekter. Vores opgave er at levere et svar på en særlig udfordring, på en særlig placering og i et særligt miljø. New Champlain Bridge forholder sig til den smukke natur og udsigt over Mont Royal og byens højhuse. Den forholder sig til specielle funktionelle og tekniske krav og begrænsninger – i en stram tidsramme. Vores mål har været at designe en bro i en tidløs kvalitet, som opfylder moderne menneskers behov og samtidig potentielt kan være interessant om 125 år. Det er heri potentialet for et ’landmark’ ligger, fortæller Poul Ove Jensen.

Fra almindelig til fremragende
Broens buede linjeføring og de karakteristiske piller er med til at sikre et genkendeligt design fra kyst til kyst, og portalerne giver broen sit unikke udtryk.

- Broens design er i høj grad en syntese af praktiske krav, analyser og logik, men på et bestemt tidspunkt giver analyserne ikke længere svarene, og du må stole på din intuition og træffe subjektive valg. Det er her, det bliver spændende - og potentielt farligt - fordi det er disse valg, der adskiller en almindelig bro fra en fremragende bro, slutter Poul Ove Jensen.