new champlain bridge

New Champlain Bridge 

nbsl-design-npsl-02.jpg

facts

New Champlain Bridge
Cable-stayed bridge, replacement of existing Champlain Bridge.
Saint Lawrence River, Montreal, Canada
2013-

International tender: contract awarded, 2013
Expected completion: December 2018
Under construction

Length, total: 3,300 m
Width: 65 m

Client: Transport Canada
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Arup Canada

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

New Champlain-broen
Skråstagsbro, erstatning af nuværende Champlain Bridge
Saint Lawrence River, Montreal, Canada
2013-

Internationalt udbud: kontrakt vundet, 2013
Forventet udført: December 2018
Under udførelse

Længde, total: 3.300 m
Bredde: 65 m

Bygherre: Transport Canada
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Arup Canada

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

related / relevante links

The Globe and Mail

New Champlain Bridge

As technical advisors and engineers on the project, Arup was given the task to deliver a high quality architectural design for a new bridge crossing the St. Lawrence River to replace the existing Champlain Bridge. Working closely with architects DISSING+WEITLING architecture and Provencher Roy Associés Architectes, the team has created a unique signature bridge design, sensitive to the needs of

Montreal and with the appeal to become a new icon for the St. Lawrence River, the city of Montreal, and Canada as a whole.
The architectural features of the new 3-km bridge has been developed alongside rigorously defined technical criteria that will achieve a 125-year design life. The curved alignment and sculptural piers create an instantly recognisable shore-to-shore design with the elegant main tower and its harp of cables adding a unique accent to the bridge. The design accommodates future public transport plans by retaining the flexibility to run buses or a light rail train on a central transit corridor.

The New Champlain Bridge will connect the Island of Montreal with the South Shore through complex highway junctions and smaller bridges including a new Ile des Soeurs bridge. The bridge is used by up to 60 million vehicles per year and is one of the busiest vehicle crossings in Canada, vital to both the Quebec and Canadian economy.

 

New Champlain Bridge

Som projektets ingeniør og tekniske rådgiver, fik Arup til opgave at levere et design af høj arkitektonisk kvalitet for den nye bro. I tæt samarbejde med DISSING+WEITLING architecture og Provencher Roy Associés Architectes fra Montreal, samt Groupe SM for motorvejskomponenter, har teamet skabt et unikt brodesign, der lytter til Montreals behov, og har potentiale til at blive et nyt landemærke for St. Lawrence River, Montreal og Canada som helhed. 

De arkitektoniske elementer af den tre kilometer lange bro udvikles sideløbende med grundig definerede tekniske kriterier, der sikrer, at broen har en levetid på 125 år. Den buede linjeføring, samt de skulpturelle piller, skaber et genkendeligt design fra kyst til kyst. Den centrale pylon og skråstagskablerne giver broen et unikt udtryk. Broens design og dens fleksible korridor, der er adskilt fra den øvrige trafik, gør det muligt at integrere en kollektiv transportløsning på sigt. Den nye bro erstatter den eksisterende Champlain Bridge, og forbinder Island of Montreal med South Shore samt en ny Ile des Soeurs bro. Den eksisterende Champlain Bridge benyttes af omkring 60 millioner køretøjer årligt, og er en af de mest trafikerede broer i Canada - med stor betydning for både den regionale og nationale økonomi.

Forbindelsen mellem South Shore og Montreal bliver yderligere forstærket igennem den fleranvendelige sti over broen, samt udsigtsplatformene både på og ved broen.