new bridge for the St. Lawrence

New Bridge for the St. Lawrence River 

fakta

Ny bro over St. Lawrence River
Montreal, Canada

Igangværende
Forventet udført: 2018

Totale længde: 3339m
Bredde: 65m

Bygherre: Transport Canada

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: ARUP
Entreprenør: Matt Carter 

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

New bridge over the St. Lawrence River 
Montreal, Canada 

In progress 
Expected completion: 2018

Total length: 3339m
Width: 65m

Client: Transport Canada

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: ARUP
Contractor: Matt Carter 

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

 

relevante / related links

The Globe and Mail

Ny bro over St. Lawrence River

Som projektets ingeniør og tekniske rådgiver, fik Arup til opgave at levere et design af høj arkitektonisk kvalitet for den nye bro. I tæt samarbejde med DISSING+WEILTING architecture fra Danmark, og Provencher Roy Associés Architectes fra Montreal, samt Groupe SM for motorvejskomponenter, har teamet skabt et unikt brodesign der lytter til Montreals behov, og med appel til at blive et nyt landemærke for St. Lawrence River, Montreal som by, og for Canada som land. 

Broteamet har også bidraget til en ny type samarbejde i Canada, ved at det vil være første gang et canadisk offentlig-privat samarbejde vil inkludere et design af en bro som forsikrer at den arkitektoniske vision bliver realiseret som det færdige ’produkt’, samtidig med at der levnes frihed for innovative løsninger i konstruktionen, og i driften af den nye bro. 

De arkitektoniske elementer af den tre kilometer lange bro udvikles sideløbende med grundig definerede tekniske kriterier, der sikrer at broen har en levetid på 125 år. Den buede linjeføring, samt de skulpturelle piller, skaber et genkendeligt design fra kyst til kyst. Den centrale pylon og bundet af kabler tilføjer et unikt udtryk til broen. Broens design og dens fleksible korridor, der er adskilt fra den øvrige trafik, muliggør at fremtidig kollektivtransport kan integreres. Den nye bro vil erstatte den eksisterende Champlain bro, og forbinde Island of Montreal med South Shore, samt en ny Ile des Soeurs bro. Den eksisterende Champlain bro benyttes af omkring 60 millioner køretøjer årligt, og er en af de mest trafikerede broer i Canada, med stor betydning for både den regionale og nationale økonomi.

Forbindelsen mellem South Shore og Montreal bliver yderligere forstærket igennem den fleranvendelige sti over broen, samt udsigtsplatformene både på og ved broen.

 

New bridge over the St. Lawrence River 

As technical advisors and engineers on the project, Arup was tasked with delivering a high quality architectural design for the New Bridge. Working closely with architects DISSING+WEITLING architecture of Denmark and Provencher Roy Associés Architectes of Montreal, and with the support of Groupe SM for highway components, the team has created a unique signature bridge design, sensitive to the needs of Montreal and with the appeal to become a new icon for the St. Lawrence River, the city of Montreal, and Canada as a whole.

The team has also contributed to a new procurement approach with Canada as this will be the first time that a Canadian public private-partnership procurement will include a definition design for a bridge which ensures that the architectural vision is realised in the finished product while leaving the freedom for innovation to the short listed consortia bidding to design, construct, and operate the New Bridge.

The architectural features of the new three kilometre-long bridge have been developed alongside rigorously defined technical criteria that will achieve a 125-year design life. The curved alignment and sculptural piers create an instantly recognisable shore-to-shore design with the elegant main tower and its harp of cables adding a unique accent to the bridge. The design accommodates future public transport plans by retaining the flexibility to run buses or a light rail train on a central transit corridor.

The New Bridge will replace the existing Champlain Bridge and connect the Island of Montreal with the South Shore through complex highway junctions and smaller bridges including a new Ile des Soeurs bridge. The Champlain Bridge is used by up to 60m vehicles per year and is one of the busiest vehicle crossings in Canada, vital to both the Quebec and Canadian economy. Connectivity between the South Shore and Montreal is further enhanced by a multiple-use path over the bridge and by viewing platforms both on and near the bridge that will showcase views of the city and the St. Lawrence River.