nelson mandela bridge

Nelson Mandela Bridge

D1000006.JPG

facts

Nelson Mandela Bridge
Cable-stayed bridge, two-lane roadbridge with sidewalks
Johannesburg, South Africa
2001-2003

Design and built competition: contract awarded, 2001
Completed 2003

Length, total: 280 m 

Client: South African National Roads Agency
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
COWI
BKS

Renderings: DISSING+WEITLING architecture
Photos: DISSING+WEITLING architecture

Awards:
Fulton Award, Aesthetic Appeal, The Concrete Society of South Africa, 2006
South African Institute of Steel Construction, 2003
Technical Competence Award, South African Institute of Civil Engineering, 2003
Award of the Century, South African Institute of Civil Engineering, 2003

fakta

Nelson Mandela-broen
Skråstagsbro, to vejbaner og fortove
Johannesburg, Sydafrika
2001-2003

Totalentreprisekonkurrence: kontrakt vundet, 2001
Udført 2003

Længde, total: 280 m

Bygherre: South African National Roads Agency
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
COWI
BKS

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture
Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Priser:
Fulton Award, Aesthetic Appeal, The Concrete Society of South Africa, 2006
Sydafrikansk Institut for Stålkonstruktion, 2003
Præmie for teknisk kompetence, Sydafrikansk Institut for Civilingeniørvirksomhed, 2003
Århunderedets præmie, Sydafrikansk Institut for Civilingeniørvirksomhed, 2003

Nelson Mandela Bridge

The Nelson Mandela Bridge in downtown Johannesburgh is the result of a competition won by DISSING+WEITLING architecture in 2001. The 280-metre main span carries a motorway and pedestrian walkways over 46 railway tracks.

The location of the bridge carried with it a series of challenges, the resolution of which led to the award-winning design of this landmark bridge. As the deck was to be kept very narrow due to the limited space available for access ramps, the slender proportions led to the design of a cable-stayed bridge. With only two locations structurally suitable for the supports, the pylons had to be asymmetrically placed. As a result,they vary in both height and size, lending an appropriately dynamic character to the bridge.

The location of the bridge also impacted the final design for the reason that security was a major consideration. The walkway guardrails have infill panels of toughened glass in order to expose potential muggers, and the walkways are brightly illuminated by integrated light fittings within the handrails.

Structurally, the deck is comprised of two longitudinal steel box beams and a concrete slab supported by cross beams. Walkways on either side of the bridge are supported by steel brackets. The pylons are fabricated in tubular steel with lateral bracing.

 

Nelson Mandela-broen

Nelson Mandela-broen er resultatet af en konkurrence som DISSING+WEITLING architecture vandt i 2001. Broen er placeret i centrum af Johannesburg og strækker sig med en længde på 280 meter over 46 jernbanespor.

Valget af en skråstagsbro skyldes to forhold: dels at brodækket skulle være meget smalt på grund af den begrænsede plads til tilkørselsramperne, dels at undergrunden kun to steder var egnet til at bære broens vægt, hvilket også er baggrunden for pylonernes asymmetriske placering og højde.

På grund af placeringen midt i Johannesburg var det nødvendigt at tage særlig stilling til sikkerheden for broens brugere. Gangstierne er således kraftigt oplyst af armaturer indbygget i rækværket, ligesom afskærmningen er udført i hærdet glas der ikke tilbyder oplagte skjulesteder for eventuelle overfaldsmænd.