mötesplats nacka

Mötesplats Nacka

nacka_luft_desat.jpg

facts

Mötesplats Nacka
Bus terminal, tunnel
2017-2019

Client: Nacka Municipality, Trafikförvaltningen og
Trafikvärket
Architects: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: ÅF Infrastructure AB

The project includes a new bus terminal and a new tunnel for a new traffic hub in the center of Nacka.

The metro in Stockholm will be extended to the Nacka suburb, and the new terminal, "Nacka C", is planned to be an important new traffic hub for the public transport in the area.

DISSING + WEITLING architecture is designing the new bus terminal and the tunnel, which has a total area of approx. 36,000 sqm.

Above the new bus terminal and tunnel, a new urban area is build with space for business, housing and parks.

fakta

Mötesplats Nacka
Busterminal, tunnel
2017-2019

Opdragsgiver: Nacka Kommune, Trafikförvaltningen og Trafikvärket
Arkitekter: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: ÅF Infrastructure AB

Projektet omfatter en ny busterminal og en ny tunnel for et nyt trafikknudepunkt i centrum af den stockholmske forstad Nacka.

Metroen i Stockholm skal forlænges til forstaden Nacka, og den nye endestation, ”Nacka C”, er planlagt til at skulle blive et vigtigt nyt trafikknudepunkt for offentlig transport i området.

DISSING+WEITLING architecture tegner den nye busterminal samt tunnelen, som har et samlet areal på ca. 36.000 kvm.

Ovenpå busterminalen og tunnelen skal der frem mod 2025 anlægges et nyt byrum med plads til erhverv, boliger og parker. Det nye byområde kommer til at hedde Mötesplats Nacka og bliver byens nye centrum.

Læs mere her