mt højgaard hq interior design

MT Højgaard HQ interior design

facts

MT Højgaard HQ interior design
Tenant consultancy and Interior design
Gladsaxe, Denmark
2000

Completed 2000

Floor area: 8,400 m2

Client: Nykredit Bank
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture
Tenant consultancy: DISSING+WEITLING architecture
Cabinetmaker: Johnni Larsen Møbelsnedkeri

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

MT Højgaard HQ indretning
Lejerrådgivning, og indretning
Gladsaxe, Danmark
2000

Udført 2000

Etageareal: 8.400 m2

Bygherre: Nykredit Bank
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture
Lejerrådgivning: DISSING+WEITLING architecture
Inventar: Johnni Larsen Møbelsnedkeri

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

MT Højgaard HQ interior design

The construction of the new headquarters for MT Højgaard is the first stage of an overall plan for the development of an area north of Copenhagen. The building is designed as two parallel blocks of different lengths containing mainly offices, together with a block linking the two and partly containing common facilities and accommodation for the manage ment as well as accentuating the main entrance. The three elements surround and open towards an atrium, which is the focal point of the building. 

The atrium extends through the full height of the building and forms its heart - a living and inspiring meeting place, which throughout the day forms the frame work for many different and changing functions, such as reception, library, lounge, restaurant and educational facilities. The office wings are fitted out according to the New Office concept in an open and flexible environment and largely without cell offices. Classrooms, exercise rooms, parking and technical rooms are placed in the basement. The building’s outward appearance is of precise office blocks covered with a tile screen which is pierced with horizontal window strips. Lighting is concentrated around the entrance area and the atrium in order to guide the visitor naturally to the main entrance and atrium.

 

MT Højgaard HQ indretning

MT Højgaards nye hovedkontor er designet som to parallelle kontorfløje, der bindes sammen af en tværgående bygning med hovedindgang, fællesfunktioner og mødelokaler. De tre elementer omkranser og åbner sig mod et centralt glasoverdækket atrium. Kontorfløjene er indrettet efter "New office"-konceptet, som tager hensyn til virksomhedens behov for fleksibilitet og videndeling. Midt i fløjene er der placeret åbne kontorer med uformelle møderum, stillekontorer og andre kernefunktioner, som opdeler de større kontorområder. Siden indflytningen i 2000 har virksomheden med stor succes udnyttet den fleksible indretning til at flytte rundt på funktioner og afdelinger.

Atriet er ramme om så forskellige funktioner som reception, bibliotek, lounge, restaurant, café, møde- og undervisningsrum. I tæt samarbejde med bygherren er der skabt forskelligartede miljøer, der flittigt bruges gennem hele arbejdsdagen til alternative arbejdspladser, socialt samvær, uformelle møder og fordybelse. I atriets sydlige del findes en terrasseret have, der giver karakter til hele atriet. Kontorarbejdspladserne har dermed enten dagslys og udsigt til omgivelserne eller udsigt over de grønne træer og livet, der udspiller sig i atriet.

Alt kontorinventar er specialdesignet til huset. Hovedtemaet for de designede arbejdspladsmøbler er fremhævelsen af skivevirkningen i form af retvinklede flader - en parallel til husets overordnede designkoncept. Det er lagt vægt på at udvikle en møbelserie som signalerer holdbarhed, bæredygtighed og et fælles designudtryk for alle medarbejdere. I det fleksible hus er det medarbejderen som flytter efter funktion og behov - ikke inventaret. Møblernes vandrette flader er som gennemgående tema fremstillet i elmefinér, hvis varme glød harmonerer med husets øvrige farve- og materialeskala. De lodrette flader har en dyb grå farve, som skaber ro i det åbne kontormiljø. Den grå farve går igen i flere bygningsdele. Størstedelen af de valgte møbler er danskproducerede. Møblernes form og udtryk sender signal om en stabil virksomhed, forankret i de danske traditioner. Et bevidst ønske fra bygherren, som understøttes af de valgte materialer og farver.