mittellandkanalbroer

Mittellandkanalbroer

Mittelland-DW-5121-03-H.jpg

fakta

Mittellandkanalbroer
Hannover, Tyskland
Udført: 1999

Bro 1
2 vejbaner, fodgænger- og cykel baner
Længde: 55m

Bro 2
5 vejbaner, 2 letbaner, cykle og fodgængerbaner
Længde: 80m

Bygherre: Wasser- und Schiffartsdirektion Mitte + Neubauamt für den Ausbau des Mittellandskanales
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Grbv, Hannover

Fotograf: Adam Mørk

facts

Two bridges over the Midland Canal
Hannover, Germany
Completed: 1999

Bridge 1
2 roadways, pedestrian and cycle lanes
Length: 55m span

Bridge 2
5 roadways, light rail, pedestrian and cycle lanes
Length: 80m span 

Client: Wasser -und Schiffartsdirektion Mitte + Neubauamt fuer den Ausbau des Mittellandskanales
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Grbv, Hannover

Photographer: Adam Moerk

To broer over Mittelland Kanal

Som følge af den tyske genforening blev der i 90’erne iværksat en omfattende opgradering af Tysklands infrastruktur. Mittelland Kanal blev som en del af denne proces udvidet, hvilket nødvendiggjorde at en række broer blev udskiftet.

De to broers sammenhængende udformning sikrer et harmonisk sammenspil. Højden på brodækket er minimeret af hensyn til gennemsejlingshøjden.

 

Two Bridges over the Midland Canal

The reunification of Germany led to an upgrade of the Midland Canal waterway's infrastructure.  The canal was widened, requiring necessary replacement of several of its bridges.

Of the two road bridges, one carries the addition of a light railway, and incorporates a station-stop along its span. The two bridges, with their differing functions, relate to each other harmoniously in their proximity to each other. 

The bridge decks were minimized as well, retaining the original road alignment above, while maximizing navigational clearances beneath.