midland canal bridges

Midland Canal Bridges

Mittelland-DW-5121-03-H.jpg

facts

Midland Canal Bridges
Hannover, Germany
1999

Completed 1999

Bridge 1:
2 roadways, pedestrian and cycle lanes
Length, total: 55 m span

Bridge 2:
5 roadways, light rail, pedestrian and cycle lanes
Length, total: 80 m span 

Client: Wasser -und Schiffartsdirektion Mitte + Neubauamt fuer den Ausbau des Mittellandskanales
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Grbv, Hannover

Photos: Adam Mørk

fakta

Mittelland Kanal-broerne
Hannover, Tyskland
1999

Udført 1999

Bro 1:
2 vejbaner, fodgænger- og cykelbaner
Længde, total: 55 m

Bro 2:
5 vejbaner, 2 letbaner, cykle og fodgængerbaner
Længde, total: 80 m

Bygherre: Wasser- und Schiffartsdirektion Mitte + Neubauamt für den Ausbau des Mittellandskanales
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Grbv, Hannover

Fotos: Adam Mørk

Midland Canal Bridges

The reunification of Germany led to an upgrade of the Midland Canal waterway's infrastructure.  The canal was widened, requiring necessary replacement of several of its bridges.

Of the two road bridges, one carries the addition of a light railway, and incorporates a station-stop along its span. The two bridges, with their differing functions, relate to each other harmoniously in their proximity to each other. 

The bridge decks were minimized as well, retaining the original road alignment above, while maximizing navigational clearances beneath.

 

Mittelland Kanal-broerne

Som følge af den tyske genforening blev der i 90’erne iværksat en omfattende opgradering af Tysklands infrastruktur. Mittelland Kanal blev som en del af denne proces udvidet, hvilket nødvendiggjorde at en række broer blev udskiftet.

De to broers sammenhængende udformning sikrer et harmonisk sammenspil. Højden på brodækket er minimeret af hensyn til gennemsejlingshøjden.