mersey gateway bridge

Mersey Gateway Bridge

facts

Mersey Gateway Bridge
Cable-stayed bridge with three pylons over the River Mersey
Halton, United Kingdom
2013-2017

Design and built competition: contract awarded, 2013
Completed 2017

Lenght, total: 2,100 m

Client: Merseylink
Construction: 
Samsung C&T Corporation
FCC Construcción S.A
Kier Infrastructure and Overseas Limited
Design:
Flint & Neill
URS
Eptisa
Fhecor
DISSING+WEITLING architecture

Renderings: DISSING+WEITLING architecture
Animation: Merseylink
Photos:
Merseylink
David Hunter

fakta

Mersey Gateway-broen
Skråstagsbro med tre pyloner over Merseyfloden
Halton, Storbritannien
2013-2017

Totalentreprisekonkurrence: kontrakt vundet, 2013
Udført 2017

Længde, total: 2,100 m

Bygherre: Merseylink
Konstruktion: 
Samsung C&T Corporation
FCC Construcción S.A
Kier Infrastructure and Overseas Limited
Design:
Flint & Neill
URS
Eptisa
Fhecor
DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture
Animation: Merseylink
Fotos:
Merseylink
David Hunter

related / relevant link

merseygateway.co.uk

Mersey Gateway Bridge

The Mersey Gateway Bridge is a new landmark structure across the River Mersey near Liverpool in the UK. The bridge is recognisable throughout the north west and beyond, providing improved public transport links across the river and relief to the congested Silver Jubilee Bridge. The unique design is based on a cable-stayed structure similar to the second Severn Crossing but with three towers.

The 80-metre high central tower is shorter than the two outer towers, which will are 110 metres high (north tower) and 125 metres high (south tower). Including the approach viaducts on each side, it will be 2,100-metre long with a river span of 1,000 metres. The main bridge deck is made from reinforced concrete and the spans are supported by steel cable stays attached to the three towers.

This design for the bridge was selected from a wide range of options. It was chosen because it will bring the maximum benefits for users and local people and has a minimal impact on the estuary and its surrounding environment. The project will deliver transport and environmental benefits by reducing travel times across the river and by keeping traffic free-flowing. Cycling and walking routes will also become more user-friendly. It will also improve trafic safety and reduce congestion in Halton and the North West. The construction period for the project will be kept as short as possible as Merseylink are committed to minimising the impact on local communities and stakeholders.

 

Mersey Gateway-broen

DISSING+WEITLING architecture indgik i 2012 i Merseylinks designteam, som arkitekter for Mersey Gateway-broen i det nordlige England.

Broen er en del af Englands største OPP-projekter, som både indeholder veje og broer, hvilket har medført stor opmærksomhed fra både lokale og nationale myndigheder. Broen og viadukter sikrer en ny og forbedret forbindelse over floden for den blandede trafik og mindsker trængslen på den nuværende tættrafikkerede Silver Jubilee bro, samt i Halton og North West. Desuden har fokusset på trafiksikkerheden gjort, at forbindelsen for fodgængere og cyklister er blevet mere tilgængelig og brugervenlig. Broen er en trefags-skråstagsbro med tre pyloner, der har et samlet hovedspænd på 1000 meter. Dæk og pyloner er udført i beton.

DISSING+WEITLING architecture har også deltaget i udformningen af landanlæggene og deltager stadig løbende i detailfasen af projektet. Projektet skaber transport og miljømæssige fordele ved at reducere transporttiden og opretholde et trafikalt flow.