mersey gateway

Mersey Gateway

fakta

Bro over The River Mersey
Halton, UK

Konkurrence: 2013, 1. præmie
Igangværende

Brotype: Skråstagsbro med 3 pyloner

Bygherre: Merseylink

Konstruktion: 
Samsung C&T Corporation
FCC Construcción S.A
Kier Infrastructure and Overseas Limited

Design:
Flint & Neill
URS
Eptisa
Fhecor
DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture

Animation:
Merseylink

Fotos:
Merseylink
David Hunter

facts

Bridge over The River Mersey
Halton, United Kingdom

Competition: 2013, First prize
In progress

Bridge type: Triple tower cable-stayed bridge 

Client: Merseylink

Construction: 
Samsung C&T Corporation
FCC Construcción S.A
Kier Infrastructure and Overseas Limited

Design:
Flint & Neill
URS
Eptisa
Fhecor
DISSING+WEITLING architecture

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture

Animation: 
Merseylink

Photos:
Merseylink
David Hunter

relevant / related link

PDF

More info on - www.merseygateway.co.uk/

Mersey Gateway Crossing, England

DISSING+WEITLING architecture indgik i 2012 i Merseylinks design team, som arkitekter for Mersey Gateway Crossing i det nordlige England.

Broen er en del af Englands største OPP projekter, som både indeholder veje og broer, hvilket har medført en stor opmærksomhed fra både lokale og nationale myndigheder. Broen og viadukter vil sikre en ny og forbedret forbindelse over floden for den blandede trafik og mindske trængslen på den nuværende tættrafikeret Silver Jubilee bro, samt i Halton og North West. Desuden har fokussen på trafiksikkerheden gjort at forbindelsen for fodgængere og cyklister er blevet mere tilgængelig og brugervenlig. Broen er en 3 fags skråstagsbro med tre pyloner med et samlet hovedspænd på 1000 m. Dæk og Pyloner er udført i beton.

DISSING+WEITLING architecture har også deltaget i udformningen af landanlæggene og deltager stadig løbende i detailfasen af projektet. Projektet vil skabe transport og miljømæssige fordele ved at reducere transporttiden og opretholde et trafikalt flow.

 

Mersey Gateway Crossing, UK

The bridge is a triple tower concrete cable stayed bridge with 1000 m of suspended deck and extensive approach viaducts providing improved public transport links across the river and relief to the congested Silver Jubilee Bridge. The project will deliver transport and environmental benefits by reducing travel times across the river and by keeping traffic free-flowing. Cycling and walking routes will also become more user-friendly. It will also improve traffic safety and reduce congestion in Halton and the North West.

The construction period for the project will be kept as short as possible as Merseylink are committed to minimising the impact on local communities and stakeholders.