marina interchange

Marina Interchange

WADI-UNDERPASS.jpg

facts

Marina Interchange
Bridge and tunnel system
Lusail, Qatar
2011-2017

Completed 2017

Client: Lusail Real Estate Development Company
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Halcrow

Renderings: DISSING+WEITLING architecture
Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Marina Interchange
Bro- og tunnelsystem
Lusail, Qatar
2011-2017

Udført 2017

Bygherre: Lusail Real Estate Development Company
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Halcrow

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture
Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Marina Interchange

Marina Interchange is a system of a highway bridge, four tunnels and a lowered highway, designed to reduce the traffic congestion in Lusail in Qatar.

The design by DISSING+WEITLING architecture reflect the light playing in the water - the leaves of the palm - and the graduation between light and shadow, high and low temperatures. The architecture show consideration for the climate and nature that surrounds it.

The tunnels' slats mirror the shape of the palm leaf, and together with the grid girders, they create modulation between light and shade. The shadow game is supported by the artificial lighting of the design.

The entire bridge and tunnel construction is made of concrete. The iconic arch is made of steel and is not constructively connected to the bridge. It serves as the bridge's place marker.

Marina Interchange

Marina Interchange er et system bestående af en større motorvejsbro, fire tunneller og en 4,5 kilometer lang sænket motorvej, som tilsammen har til formål at lette trafikbelastningen i byen Lusail i Qatar. DISSING+WEITLING architectures designkoncept inkluderer refleksioner over kontraster mellem lys og skygge, varme og kulde. Kontrasterne forholder sig specifikt til klimaet og miljøet i Qatar, der både er præget af meget høje og lave temperaturer.

Med udgangspunkt i fysikens terminologi har vi i Marina Interchange været inspireret af begrebet interferens, som er det forhold, at to eller flere lysbølger mødes og påvirker hinanden med det resultat at forstærke, formindske eller udligne hinandens udsving. I Qatar opstår skyggespil naturligt, når solens stråler eksempelvis rammer palmetræernes blade. Denne kvalitet og forstyrrelse af lys har vi ønsket at afspejle i Marina Interchange, da arkitektur netop får værdi og finesse, når dens form relaterer sig til stedets naturlige omgivelser. I projektet mimer tunnellernes organiske lammeller således palmebladets form, og sammen med gitterdragerne skaber de graduering mellem lys og skygge. Skyggespillet understøttes af designets kunstige belysning.

Hele bro- og tunnelkonstruktionen er skabt i beton. Den ikoniske bue er i stål og er ikke konstruktivt forbundet med broen. Den fungerer som broens stedmarkør.