lundbeck

DSC_0002-cf(3)dvh.jpg

fakta

multifleksibelt kontorhus
4000 m2

konkurrence: 2011

Lundbeck Building N

Bygning N er en transformation af en tidligere produktionsbygning til et fremtidigt multifleksibelt kontorhus. Kontorhuset skal rumme et nyt center for innovation, med ny form for fleksibele arbejdspladser, hvor der skal foregå udviklingen og lanceringen af ye produkter i de kommende år. De fleksible kontorplader organiseres omkring en åben central gennembrydning af etagedækkene og der vil være visuel forbindelse mellem de forskellige niveauer og arbejdsgrupper. Netop denne organisering fungerer stimulerende på det innovative miljø, som skal præge bygningen. Aktivitets- og interaktionsniveauet stiger mod midten af bygningen. 
Private områder og centrale funktioner er placeret ved bygningens pereferi - mod facaderne. Et vigtigt nøgleord for transformationen er fleksibilitet og sammenhæng mellem de forskellige områder i bygningen. 

Indførelsen af et centralt atrium rum giver et hurtigt overblik over bygningens forskellige funktioner. Sammenkoblingen mellem de forskellige områder med trappeforbindelser mv. og bevægelsen gennem atriumrummet er arrangeret for at medvirke til uformelle møder på alle niveauer. Fælles mødelokaler og pauseområder er fordelt på forskellige niveauer op gennem atriumrummet hvilket giver en bred vifte af oplevelser med fælles udvekslinger og individuel fordybelse.
Mest muligt af den eksisterende betonkonstruktion bevares mens der monteres nye facadekonstruktioner og installationer. Samspil mellem nye lette og velisolerende facader og de eksisterende tunge grundkonstruktioner giver et godt og miljørigtigt indeklima. Der arbejdes med naturlig ventilation og nat-køling for et samlet reduceret energibehov.