lille langebro bridge

Lille Langebro Bridge

bryghusbroen_12.jpg

facts

Lille Langebro Bridge
Pedestrian and cyclist bridge crossing Copenhagen Harbour
Copenhagen, Denmark
2015

Competition

Lenght, total: approx. 180 m
Width: approx. 8.5 m

Client: Realdania
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI
Landscape: Kragh & Berglund 

Renderings: 
Luxigon
Tegmark
DISSING+WEITLING architecture

fakta

Lille Langebro
Cykel- og gangbro over Københavns Havn
København, Danmark
2015

Konkurrence

Længde, total: ca. 180 m
Bredde: ca. 8,5 m

Bygherre: Realdania
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund 

Visualiseringer:
Luxigon
Tegmark
DISSING+WEITLING architecture

Lille Langebro Bridge

The new bridge over the harbour connects two very different landsides - the west side characterised by an urban and modern context with a new cultural center. On the east side a historic embankment reaches the waterfront as a green element. The minimalistic design of the bridge leaves a modern and delicate imprint on the both sides. On the urban landside, the bridge will accentuate the feeling of the space where as it will function as a subtle contrast to the historic embankment and the atmosphere of the waterfront.  

The soft curves of the bridge ease the traffic flow, keeping a distance to the heavy traffic on Langebro Bridge. In addition, these curves make the cyclists slow down towards the exit, increasing traffic safety. 

The bridge is shaped as an enclosed steel box with a fin as its load-bearing element. This minimises the thickness of the bridge deck and separates the pedestrians from the cyclists. The concrete pillars have a light and smooth finish that underlines their sharp geometry and creates beautiful water reflections. The other elements of the bridge are made of painted steel matching the light colour of the concrete. The lighting is integrated in the handrailing and is vital in creating an atmosphere on the bridge at night.  The soft light gently underlines the curvature of the bridge and contribute to the overall atmosphere of the bridge.

Lille Langebro

Den nye bro over inderhavnen forbinder to vidt forskellige landsider. Christians Brygge kommer med det nye BLOX-projekt til at fremstå meget urban og moderne. På modsatte side bliver man mødt af det gamle Københavns voldanlæg der, som en grøn mur, kommer helt ned til havnerummet og den rå havnefront. Begge sider er markante rum, og i respekt for karakteren af de to rum er det vigtigt, at broen efterlader så skånsomt og minimalt et aftryk som muligt.

DISSING+WEITLING architecture har arbejdet med en funktionel løsning, som effektivt og på sikker vis fører trafikken over promenaden og videre ud i byens netværk. De to bueslag optimerer trafik-flowet til og fra broen, og cyklisternes fart dæmpes på vej ned ad broen. Bueslagene har også den fordel, at BLOX-bygningen fritlægges mod vandet, og der er afstand til den støjende trafik på Langebro. 

Bropillerne udføres i beton, med lyst tilslagsmateriale, støbt i glat forskalling. De lyse farver understreger pillernes skarpe geometri og giver en høj grad af lysrefleksion. Brodrager, klapfag og værnets balustre er udført i lystmalet stål, der spiller tæt sammen med betonens farve. Håndlisterne er i ekstruderet aluminium med indbygget LED-belysning, der giver et fint strejflys til værnets balustre samt dæmpet tegner broens bevægelse i havnerummet. Belysningen sikrer, at broen er tryg at færdes på også efter solnedgang.