lübeck

Lübeck

per1.jpg

fakta

Ældreboliger, studenterboliger, almenboliger og ejerlejligheder
Lübeck, Tyskland

20.000 m2
Indbudt arkitektkonkurrence: 2013, 1. præmie

Bygherre: Lübecker Bauvereins
Arkitekter: 
DISSING+WEITLING architecture
WE architecture
Landskabsarkitekt: Topos landskabsarkitekter 

 

facts

Housing, senior housing, student housing and apartments
Lübeck, Germany

20,000 m2
Invited competition: 2013, 1st prize

Client: Lübecker Bauvereins
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
WE architecture
Landscape: Topos landskabsarkitekter

1. præmie i konkurrence om 20.000 m2 boliger i Lübeck

DISSING+WEITLING architecture har i samarbejde med WE architecture og Topos landskabsarkitekter vundet 1. præmie i den indbudte arkitektkonkurrence om cirka 20.000 m2 boliger i Lübeck, Tyskland.

Det nye boligkvarter kommer til at bestå af ældreboliger, studenterboliger, almenboliger og private lejligheder. Arkitekterne har arbejdet på at skabe gode rammer for liv mellem husene ved at organisere boligerne, så der dannes en række mindre byrum med forskellige funktioner.

Konkurrencen "Wohnquartier für Jung und Alt" er udskrevet af Lübecker Bauvereins (boligselskab).  Boligerne, der er placeret på begge sider af Ratzeburger Allee i Lübeck, kommer til at danne et nyt boligkvarter, der skal erstatte den eksisterende utidssvarende boligmasse.

Projektering forventes at gå i gang i januar 2013.

 

20,000 m2 housing in Lübeck

DISSING+WEITLING architecture has in collaboration with WE architecture and Topos Landskabsarkitekter won the 1st prize in the invited competition for approximately 20,000 m2 of housing in Lubeck, Germany. The new residential area will consist of senior housing, student housing, public housing and apartments. 

The competition "Wohnquartier für Jung und Alt" was organized by the Lübeck Bauvereins (Housing Authority). The homes which are located on both sides of Ratzeburger Allee in Lubeck, will form a new residential area that will replace the existing, outdated housing stock.