lübeck, housing

Lübeck, housing

per1.jpg

fakta

Lübeck, boliger
Ældre-, studenter- og almenboliger samt ejerlejligheder
Lübeck, Tyskland
2013 -

Indbudt arkitektkonkurrence: 2013, 1. præmie
Igangværende

Areal: 20.000 m2

Bygherre: Lübecker Bauvereins
Arkitekter: 
DISSING+WEITLING architecture
WE architecture
Landskabsarkitekt: Topos landskabsarkitekter

Visualiseringer: 
DISSING+WEITLING architecture
WE architecture
Topos landskabsarkitekter

facts

Lübeck, housing
Senior housing, student housing and apartments
Lübeck, Germany
2013 -

Invited competition: 2013, 1st prize
In progress

Floor area: 20,000 m2

Client: Lübecker Bauvereins
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
WE architecture
Landscape: Topos landskabsarkitekter

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
WE architecture
Topos landskabsarkitekter

Lübeck, boliger

DISSING+WEITLING architecture har i samarbejde med WE architecture og Topos landskabsarkitekter vundet førstepræmie i den indbudte arkitektkonkurrence om cirka 20.000 kvadratmeter boliger i Lübeck, Tyskland.

Det nye boligkvarter kommer til at bestå af ældreboliger, studenterboliger, almenboliger og private lejligheder. Arkitekterne har arbejdet på at skabe gode rammer for liv mellem husene ved at organisere boligerne, så der dannes en række mindre byrum med forskellige funktioner.

Konkurrencen "Wohnquartier für Jung und Alt" er udskrevet af Lübecker Bauvereins (boligselskab).  Boligerne, der er placeret på begge sider af Ratzeburger Allee i Lübeck, kommer til at danne et nyt boligkvarter, der skal erstatte den eksisterende utidssvarende boligmasse.

 

Lübeck, housing

DISSING+WEITLING architecture has in collaboration with WE architecture and Topos Landskabsarkitekter won the first prize in the invited competition for approximately 20,000 square metres of housing in Lubeck, Germany. The new residential area will consist of senior housing, student housing, public housing and apartments. 

The competition "Wohnquartier für Jung und Alt" was organized by the Lübeck Bauvereins (Housing Authority). The homes which are located on both sides of Ratzeburger Allee in Lubeck, will form a new residential area that will replace the existing, outdated housing stock.