kulkransporet

Kulkransporet

kulkransporet-tower-night-2500px.jpg

fakta

facts

Kulkransporet
Byrum og fodgænger platform
Aarhus, Danmark
2018 - 

Igangværende

Konkurrence: 2018, 1. præmie

Areal: 0,8 ha
Fodgænger platform, længde: 170 m

Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
Transform
Lendager
Ingeniør: Søren Jensen
Landskab: VEGA Landskab

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
Transform

Kulkransporet
Urban space and pedestrian platform
Aarhus, Denmark
2018 -

In progress

Competition: 2018, 1st prize

Site area: 0.8 ha
Pedestrian platform length: 170 m

Client: The City of Aarhus
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
Transform
Lendager
Engineer: Søren Jensen
Landscape: VEGA Landskab

Renderings: 
DISSING+WEITLING architecture
Transform
 

Kulkransporet

An iconic industrial relic, Kulkransporet, an out-of-use coal crane track, will become the main attraction in the urban transformation of a former industrial area in Aarhus’ South Harbour. The concrete track will form the base of a recreational, elevated bridge deck, Kulbroen, which will be the backbone of a socially and culturally diverse community. The area under the bridge deck will be transformed into public spaces that cater to many different functions and users. 

The elevated bridge deck – scenically situated among the treetops – and the public spaces underneath are linked by two access towers, each with different functions such as conference rooms, offices and a playground. The spaces surrounding Kulkransporet will also include a wide variety of amenities such as green parks, workshops, a skateboard area, a public dining hall as well as a homeless shelter. The bridge deck connects to Aarhus’ city centre via a footbridge across one of the city’s busiest thoroughfares.

The vision and ambition of the design is to become a front-runner of social sustainability in Aarhus as well as focusing on environmentally sustainable solutions, which take advantage of the already existing resources in the area. The access towers will be made of repurposed materials, all of which pay tribute to the Harbour of Aarhus and the history of the former industrial site such as the old track. Respect for the existing environment is equally visible in the landscape design, where naturally occurring self-seeded plants will play a prominent role.

Kulkransporet in Aarhus’ South Harbour area will become the physical manifestation of the exchange between corporate life and urban spaces where cultural and social diversity is key. It will act as a physical and mental connection between Aarhus’ city centre and the South Harbour. A neighbourhood is like a living, constantly evolving organism and Kulkransporet in Aarhus’ South Harbour is no exception.

The team working together with DISSING+WEITLING architecture on the ambitious project is Transform, Lendager, VEGA landscape, and Søren Jensen engineers.

Kulkransporet

Kulkransporet i Sydhavnen i Aarhus bliver den fysiske manifestation af mødet mellem erhvervsliv og byrum, og kulturel og social diversitet. Med referencer til nærområdet, blandt andet det gamle industrispor, bliver Kulkransporet den fysiske og mentale forbindelse mellem midtby og sydhavn i Aarhus.

I foråret 2018 udpegede Aarhus Kommune DISSING+WEITLING architecture, sammen med Transform, Lendager, VEGA Landskab og Søren Jensen, som det vindende hold.

Oppe mellem trætoppene løber Kulbroen, som bliver rygraden for de nye byrum og byliv i Sydhavnen. Kulbroen og byrummene under den er forbundet af særlige koblingstårne, der hver især har en specifik funktion, tilpasset til områdets mangfoldighed. For at imødekomme brugernes forskellige behov vil byrummene omkring Kulkransporet inkludere mødelokaler, værksteder, et offentligt spisested, legepladser, en skateboardpark samt et værested for socialt udsatte.

Visionen og ambitionen bag designet er at gøre Kulkransporet til et forbillede inden for social bæredygtighed i Aarhus samt fokusere på bæredygtige løsninger, der udnytter de eksisterende ressourcer i området. Koblingstårnene bliver blandt andet konstrueret af genanvendte materialer, der hylder Aarhus Havn og områdets historiske industrispor. Respekten for det eksisterende miljø er ligeledes synlig i landskabsdesignet, hvor den naturligt opståede beplantning får en vigtig rolle i det nye landskab.