cph uni science research facility

Copenhagen University SCIENCE research facility

KVL-DW4458-05-M.jpg

facts

Copenhagen University SCIENCE
Educational and research facility
Copenhagen, Denmark
1993-1996

Competition: 1993, 1st prize
Completed 1996

Floor area: 8,500 m2

Client: Ministry of Education
Client Advisor: The Building Directorate
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Leif Hansen
Acoustic consultant: Jordan Akustik
Art: Jes Fomsgaard

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Københavns Universitet SCIENCE
Undervisnings- og forskningsbygning
København, Danmark
1993-1996

Konkurrence: 1993, 1. præmie
Udført 1996

Etageareal: 8.500 m2

Bygherre: Undervisningsministeriet
Bygherrerådgiver: Byggedirektoratet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Leif Hansen
Akustik: Jordan Akustik
Kunstnerisk udsmykning: Jes Fomsgaard

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Copenhagen University SCIENCE research facility

Copenhagen University SCIENCE campus formerly known as The Royal Veterinary and Agricultural College, is a 150 year old educational institution situated in Frederiksberg. Since 1858, the college has expanded its original building complex concurrently with rising educational opportunities and today stretches through Frederiksberg's town centre as a "green wedge" with the Agricultural College as the focal point.

In 1993, DiSSING+WEITLING architecture won a competition for the design of the Educational and Research Building located opposite the Agricultural College's garden. The building lies recessed from the street, forming a natural termination to the existing building complex with its gently curving aluminium-clad facade. At the same time, the building also marks a new main entrance along the central axis of the campus.

The auditoriums present themselves as independent building volumes, creating a varied rhythm of transparent and closed surfaces facing both the entrance area and the garden belt along Thorvaldsensvej, and towards the inner courtyard. From the main entrance one has direct access to the central entrance hall which functions as a meeting place for the whole area, containing lounge areas at different levels in close connection to existing and new auditoriums. The auditorium wall under the skylight has been decorated by artist Jes Fomsgaard. From the lounge area there is a view towards and access to the newly planted inner courtyard. The ground floor also includes teaching facilities with four auditoriums for a total of 500 people, with video-conferencing and a group room for the students. The atrium, with bridges on each floor, serves as the transition between the existing multi-storey building and the new building. The atrium also helps visitors orient themselves in relation to the whole building complex. The other floors include a combination of offices, research laboratories and teaching laboratories. The offices are placed along the curved facade with views over the Agricultural College's garden.

 

Københavns Universitet SCIENCE forskningsbygning

Københavns Universitets SCIENCE campus, tidligere kendt som Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, er en 150 år gammel uddannelsesinstitution beliggende på Frederiksberg. KVL har siden 1858 udvidet deres oprindelige bygningsanlæg i takt med stigende uddannelsestilbud og strækker sig i dag gennem bydelen Frederiksberg som en grøn kile, med Landbohøjskolens have som et samlingspunkt.

I 1993 vandt DISSING+WEITLING architecture en konkurrence om at udforme en undervisnings- og forskningsbygning placeret overfor Landbohøjskolens have. Bygningen skulle blandt andet rumme ny hovedindgang til området. Bygningen ligger tilbagetrukket fra vejen og dan­ner med sin karakteristiske svagt buede aluminiums­beklædte øvre del, en naturlig afslutning på det eksisterende bygnings­anlæg og markerer samtidig en ny hovedindgang i midteraksen.

Auditorierne markerer sig som selvstændige bygningsvolumener og skaber en varieret rytme af transparente og lukkede flader imod ankomst- og beplantningsbæltet mod Thorvaldsensvej og det indre gårdrum. Fra hovedindgangen har man direkte adgang til den centrale forhal der fungerer som samlingspunkt for hele området og indeholder opholdsarealer i forskellige planer i tæt forbindelse med eksisterende og nye auditorier. Auditorievæggen under ovenlyset er udsmykket af kunstneren Jes Fomsgaard. Fra opholdsarealerne er der udsigt og adgang til nyanlagte gårdrum. Stueetagen indeholder i øvrigt undervisningsfaciliteter med fire auditorier, til samlet 500 personer, videolink og grupperum for de studerende. Som overgang mellem det eksisterende højhus og nybygningen er der skabt et atrium, som passeres via gangbroer på etagerne og som giver den besøgende en orientering i forhold til det samlede bygningsanlæg. De øvrige etager indeholder en kombination af kontorer, laboratorier og øvelseslaboratorier, med kontorerne placeret mod den buede facade med udsigt udover Landbohøjskolens have.