kontorværket

Kontorværket

 
Adgangsområde og uderum smelter sammen i et indbydende offentligt rum ved Kontorværket.

Adgangsområde og uderum smelter sammen i et indbydende offentligt rum ved Kontorværket.

Facts

Kontorværket
Domicile, multi-flexible office complex, parking garage
Valby, Denmark
- 2021

Construction expected to start in 2019

Office area: 26.800 m2

Client: NCC
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Contractor: NCC
Landscape Architects: 1:1 Landskab

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Fakta

Kontorværket
Domicil, multifleksibelt kontorhus, parkeringshus
Valby, Danmark
-2021

Forventet byggestart 2019

Kontorareal: 26.800 m2

Bygherre: NCC
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Totalentreprenør: NCC
Landskabsarkitekter: 1:1 Landskab

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Kontorværket – fleksibelt kontorhus i harmoni med omgivelserne

Tæt på Københavns centrum, tæt på Valby Parken og tæt på Frederiksberg Have. Kontorværket, som består af to bygninger, ligger centralt i forhold til offentlig transport og i bydelen Valby, der er i rivende udvikling, og hvor omgivelserne spiller en vigtig rolle for byggeriets arkitektoniske vision, udseende og funktion. Kontorhuset er tegnet på baggrund af analyser af området, en ny lokalplan udarbejdet sammen med København Kommune og DISSING+WEITLING architectures mangeårige erfaring med at skabe tilpasset arkitektur. Kontorkomplekset indtager sin plads i byen - ikke anmassende, men relationelt og i dialog med det eksisterende, og med det bedste flow for brugere – udvendigt og indvendigt.

Industrielt udtryk og grønne uderum

Facader og materialer er robuste og taktile, og store glaspartier søger sine steder for varieret dagslys og transparens, der understøtter stueetagens udadvendte funktioner, og giver indtryk af et hus, som harmonerer med de grønne byrum og bydelens lokale gamle industribygninger. Facade-fladerne opfylder med sine forskellige højder en tilpasning til de omgivende bygninger og giver samtidig et spil mellem lys og skygge. Op ad nordfacaden vokser grønne slyngplanter i harmoni med den øvrige landskabsarkitektur. De gennemgående materialer er hårdtbrændt tegl i rødlige nuancer, anodiseret alu, glat forskallet beton og glaspartier, der spiller på områdets særlige historisk-arkitektoniske udtryk, og de røde teglbygninger, som er et særkende for Valby.

Terræn og niveauer

Et naturligt fald i terrænet er udnyttet til at skabe et levende terrasseret landskab, der er med til at markere pladser, opholdsarealer og cykelparkering. En trærække langs Gammel Køge Landevej markerer overgang mellem det offentlige og private, mens en vekselvirkning mellem grønne kanter, robuste materialer som beton, cortenstål og træsiddeplader harmonerer med omgivelserne og skaber plads til ophold i byrummet.

Fleksible rum og fælles identitet

Kontorværket består af multifleksible bygninger, som kan opdeles i selvstændige enheder og tilpasses forskellige virksomheders størrelser og behov. Dobbeltgang og midterkerne kan gøres til fleksible arbejdszoner og tager hensyn til både koncentration og arbejdsfællesskab. Samtidig har bygningerne rum til fællesfaciliteter både inde og ude, som fx lobby, kantine, køkken, mødezoner, café, parkeringshus og værksteder. Udenfor binder stisystemer bygningsenhederne sammen, og centralt i den ene bygnings lobby findes en fælles atriumhave, som er med til at understrege Kontorværkets særlige identitet og kvalitet.

Se mere på Kontorværket