kongsberg

Kongsberg kunnskaps- og kulturtorg

facts

Kongsberg, Norway

Masterplan, cultural and educational buildings
Open competition: 2012
Site area: approx. 20.000 m²

Client: KKP, Kongsberg municipality

Architects: 
DISSING+WEITLING architecture
TREDJE NATUR
Ljøterud-Ødegård Arkitekter

fakta

Kongsberg, Norge

Helhedsplan, kultur og undervisning
Åben idékonkurrence: 2012
Areal: ca. 20.000 m²

Bygherre: KKP, Kongsberg kommune

Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
TREDJE NATUR
Ljøterud-Ødegård Arkitekter 

 

Kongsberg kunnskaps- og kulturtorg

Vores forslag til Kongsberg Kunnskaps & Kulturtorg er udarbejdet ud fra tanken om at skabe en helhedsplan, som imødekommer skiftende arkitektoniske stilarter og idealer, samt skiftende økonomi. Vi har derfor lagt vægt på, at planen udvikles ud fra en klar masterplan og ikke baseres på enkeltprojekter eller ”masterpieces”. Den skal kunne tilpasse sig fremtidig efterspørgsel og behov i et samlende lokalt greb og indeholde konkrete tiltag, som binder byens offentlige og rekreative rum sammen.

Projektet er derfor skabt med udgangspunkt i det eksisterende områdes strukturer og forståelse for stedets heterogenitet. Innovationen skabes i et nyt bykvarter, som smelter sammen med den eksisterende kontekst, hvor nyskabende arkitektur møder fortidens spor.

Bebyggelsesstrukturen er udlagt i et øst-vestligt orienteret grid, som kobler sig på visionen for Kongsbergs Kunnskaps & Kulturtorgs fysiske hovedgreb og det historiske grid. Planen reagerer på lokale situationer og tilpasser sig den eksisterende kontekst på en måde, som skaber uderum og mødesteder. Strukturen består skiftevis af bygninger og åbne rum i en varieret struktur, som veksler mellem orden og diversitet. For at respektere og integrere de omkringliggende naboejendomme og kvarterets uderum, proportioneres den nye bymæssige skala i forhold til de eksisterende ejendomme. Typologierne for den overordnede plan skabes af ”Kongsbergske hybrider”.

Landskabet ved Kongsberg Kunnskaps & Kulturtorg har karakter af en urban ravine. Ravinen favner en kompleks overgang fra det kulturelle og urbane liv i toppen til naturområde og økosystem i bunden. Denne veksling mellem kultur og natur er grundlæggende for vores koncept, som søger at kvalificere balancen mellem de to. Ravinen er i dialog med omgivelserne; med skala, struktur og hierarki. Anlægget tilpasser sig med integritet. Det definerer nye byrumstyper og nye bevægelsesmønstre. Projektet er mere en bydel end en bygning, mere ”masterplan” end ”masterpiece”, hvor bygning og funktion er tænkt i et helhedsperspektiv.