kongsberg masterplan

Kongsberg Education and Culture Park masterplan

facts

Kongsberg Education and Culture Park
Masterplan, cultural and educational buildings
Kongsberg, Norway
2012

Open competition

Site area: approx. 20,000 m2

Client: KKP, The City of Kongsberg
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
TREDJE NATUR
Ljøterud-Ødegård Arkitekter

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Kongsberg Kunnskaps- og Kulturpark
Helhedsplan, kultur og undervisning
Kongsberg, Norge
2012

Åben idékonkurrence

Etageareal: ca. 20.000 m2

Bygherre: KKP, Kongsberg kommune
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
TREDJE NATUR
Ljøterud-Ødegård Arkitekter

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Kongsberg Education and Culture Park masterplan

Our proposal for Kongsberg Education and Culture Park was created with the wish to create a master plan that was open towards different architectural styles and chaning economic situations. Therefore, D+W emphasised that the plan should be based on a clear masterplan and not on single projects or "masterpieces". It should be able to adapt to future demands and needs in a holistic, local concept and include specific initiatives that ties the city's public and recreative spaces together.

 

Kongsberg Kunnskaps- og Kulturpark masterplan

Vores forslag til Kongsberg Kunnskaps- og Kulturpark er udarbejdet ud fra tanken om at skabe en helhedsplan, som imødekommer skiftende arkitektoniske stilarter og idealer, samt skiftende økonomi. Vi har derfor lagt vægt på, at planen udvikles ud fra en klar masterplan, og ikke baseres på enkeltprojekter eller ”masterpieces”. Den skal kunne tilpasse sig fremtidig efterspørgsel og behov i et samlende lokalt greb og indeholde konkrete tiltag, som binder byens offentlige og rekreative rum sammen. Projektet er derfor skabt med udgangspunkt i det eksisterende områdes strukturer og forståelse for stedets heterogenitet. Innovationen skabes i et nyt bykvarter, som smelter sammen med den eksisterende kontekst, hvor nyskabende arkitektur møder fortidens spor.

Bebyggelsesstrukturen er udlagt i et øst-vestligt orienteret grid, som kobler sig på visionen for Kongsbergs Kunnskaps- og Kulturpark fysiske hovedgreb og det historiske grid. Planen reagerer på lokale situationer og tilpasser sig den eksisterende kontekst på en måde, som skaber uderum og mødesteder. Strukturen består skiftevis af bygninger og åbne rum i en varieret struktur, som veksler mellem orden og diversitet. For at respektere og integrere de omkringliggende naboejendomme og kvarterets uderum, proportioneres den nye bymæssige skala i forhold til de eksisterende ejendomme. Typologierne for den overordnede plan skabes af ”Kongsbergske hybrider”.

Landskabet ved Kongsberg Kunnskaps- og Kulturpark har karakter af en urban ravine. Ravinen favner en kompleks overgang fra det kulturelle og urbane liv i toppen til naturområde og økosystem i bunden. Denne veksling mellem kultur og natur er grundlæggende for vores koncept, som søger at kvalificere balancen mellem de to. Ravinen er i dialog med omgivelserne; med skala, struktur og hierarki. Anlægget tilpasser sig med integritet. Det definerer nye byrumstyper og nye bevægelsesmønstre. Projektet er mere en bydel end en bygning, mere ”masterplan” end ”masterpiece”, hvor bygning og funktion er tænkt i et helhedsperspektiv.