klp1 ørestad

KLP1 Ørestad

_DW-8173-KLP-28-H.jpg

fakta

Kontorbygning
Ørestad, Danmark
2004

Konkurrence: 2001, 1. præmie i indbudt konkurrence

Areal: 33.000

Bygherre: KLP ejendomme A/S
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture

 

facts

Office Building
Orestad, Denmark
2004

Invited competition 2001, First prize

Area: 33,000

Client: KLP ejendomme A/S
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture

 

Kontorbygning for KLP ejendomme, Ørestad

Fleksibilitet er det gennemgående tema i KLP ejendommes kontorhus. Huset kan tage form efter erhvervslejemålenes individuelle behov: storrumskontorer kan omdannes til cellekontorer, ligesom lejemålenes størrelse kan tilpasses de enkelte virksomheders behov uden at den logiske sammenhæng mellem rummene i hvert lejemål går tabt.

Den markante placering på hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard, tæt ved Ørestad metrostation har haft afgørende indflydelse på bygningens udformning. Der er således lagt stor vægt på en fremtoning der dels inddrager og samler de eksisterende, omkringliggende bygninger, dels danner et ambitiøst oplæg til kommende bygninger i den nye bydel.

Indretning af erhvervslejemålet KLP 1
Med beliggenhed i Ørestadens ny erhvervscentrum, er KLP1 et af de mange dynamiske virksomhedsdomiciler der nyder godt af det trafikale knudepunkt og interaktionen med det øvrige erhvervsliv. Derfor er det vigtigt at indretningen i kontorområder og særligt i stueplan gør brug af de store glasfacader i kommunikation med omgivelserne.

Ankomstarealet opleves som en flydende overgang fra udearealerne, med et zoneinddelt stort åbent plan. Det rå gulv skaber en urban dynamik og står i kontrast til møbler og materialers varme glød.

Huset er et kontorfælleskab der består af mange forskelligartede lejere, som har anpart i stueetagens fællesområder, med lounge, kantine, cafe til uformelle møder og auditorium. De åbne områder giver gæster en god fornemmelse af firmaets profil og skaber dynamisk interaktion mellem brugerne. 

Overalt i huset er der lagt vægt på samspillet mellem materialer og farvetoner. Auditoriet er en palette af varmtglødet egetræ, mørk granit, lys ask, tætvævet uld, integreret lys og ståldetaljer.

 

Office Building for KLP Ejendom, Orestad

Flexibility is the overarching theme in KLP's office building. The building is adaptable to the individual requirements of the tenancy: open landscape offices may be converted to cellular offices, in the same way as the tenancy can be adapted to the individual firm's requirements without losing the logical coherence between rooms and spaces.

The significant location on the corner of Arne Jacobsens Alle and Orestads Boulevard, close to Orestad metro station, has played a crucial role in the design of the building. Great importance is attached to the appearance which engages and unifies the existing surrounding buildings. As one of the first lots to be developed, the project was an ambitious prelude to coming buildings in this new part of town.