køge footbridge

Køge Footbridge

køge-pedestrian-bridge---completion-(4).jpg

facts

Køge Footbridge
Pedestrian and bicycle bridge
Køge, Denmark
2006-2008

Completed 2008

Length between abutments: 40 m
Overall bridge width: 4 m
Width between handrails: 3.5 m
Clearance above road level: 6 m
Removable section: 12 m / 7 tons

The bridge can be lifted to allow special cargo trucks going to the harbour through (supposed to happen 2-3 times per year)

Client: The City of Køge, Technical Admnistration
Client adviser: Grøntmij | Carl Bro
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Grøntmij | Carl Bro
Landscape: Jeppe Aagaard Andersen

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Køge stibro
Gang- og cykelbro
Køge, Danmark
2006-2008

Udført 2008

Længde mellem landfæster: 40 m
Broens bredde: 4 m
Bredden mellem håndlisterne: 3,5 m
Højden fra vejen: 6 m
Løftefag: 12 m / 7 tons

Broen kan løftes af for at give adgang for specialtransport til havnen (forventet at forekomme 2-3 gange om året)

Bygherre: Køge Kommune, Teknisk Forvaltning
Bygherrerådgiver: Grøntmij | Carl Bro
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Grøntmij | Carl Bro
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Køge Footbridge

When Køge municipality undertook a scheme for their ambitious harbour extension in 2006, it entrusted DISSING+WEITLING architecture with the infrastructural design of the new access roads to the harbour area.

Apart from the client's demand to aesthetics and comfort for future users there were also special parameters cut out with regard to the functional aspects of the bridge. Not only was the bridge to become a gateway to the city, but furthermore it would be crossing the main thoroughfare to Køge Port, being one of Denmark's most important cargo hubs servicing the Baltic Sea region.

The bridge had to answer to the Port Authorities demand for a structure that would not hinder access to HGVs or special goods transports to the Port. Thus the bridge had to have the ability to open. The opening feature is simply solved by allowing the middle section of 12 metres to be removed by crane. This will occur at most two to three times a year.

Lighting is integrated into the handrail of the parapet, an extruded aluminum profile, offering comfort as an armrest as well as contributing to a feeling of security and sturdiness of this light structure.

 

Køge stibro

Køge stibro er en del af den ambitiøse havneudvidelse som kommunen iværksatte i 2006. DISSING+WEITLING architecture har designet broen der med karakter af en moderne byport leder fodgængere og cyklister i en let bue over Værftsvej og forbinder byen med lystbådehavnen.

Broen krydser den primære indfaldsvej til Køge Havn der er en af de travleste danske containerhavne i Østersøregionen. Den er derfor forsynet med et 12 meter langt løftefag til gavn for den ekstra høje specialtransport som to til tre gange om året forventes at passere på vej til havnen.

Belysningen er integreret i rækværkets ekstruderede aluminiumsprofil, hvilket - især om aftenen - bidrager til det samlede indtryk af broens lette struktur.