køge north station

Køge North Station

facts

Køge North Station
Pedestrian bridge, parks, ride facility and a vision for urban development
Køge, Denmark
2014-

International competition: 2014, 1st prize
Expected completion: 2019
Under construction

Pedestrian bridge lenght: 225 m

Clients:
BaneDanmark (pedestrian bridge)
Køge Municipality (public parks and ride facility)
DSB (fitting-out of station platforms)
Architects:
DISSING+WEITLING
COBE
Engineer:
COWI

Renderings:
Luxigon
Tegmark
COBE
DISSING+WEITLING

Awards: Nominated in the category "Best Futura Project",
MIPIM Awards, 2015

fakta

Køge Nord Station
Gangbro, station, parker, rejseanlæg og en visionsplan for området
Køge, Danmark
2014- 

International konkurrence: 2014, 1. præmie
Forventet udført: 2019
Under udførelse

Gangbro længde: 225 m

Bygherrer:
BaneDanmark (gangbro)
Køge Kommune (parker og rejseanlæg)
DSB (aptering af perroner)
Arkitekter:
DISSING+WEITLING
COBE
Ingeniør:
COWI

Visualiseringer:
Luxigon
Tegmark
COBE
DISSING+WEITLING

Priser: Nomineret i kategorien "Best Futura Project",
MIPIM Awards, 2015

related / relevante links

Press Release - PDF
Dommerbetænkningen / Assessment Panel Report - PDF
Køge Nord Stations egen website

 

 

 

 

Køge North Station

In 2014, DISSING+WEITLING architecture, COBE and COWI won first prize in the international competition for Køge North Station. The station will be a traffic centre and hot-spot for the entire Copenhagen area in a unique junction where high-speed trains, local trains and freeways meet.

The team has created a characteristic landmark for green mobility in the capital region of Copenhagen. The main element of the design is a bridge combining Denmark’s most trafficked freeway with the existing local Copenhagen train line and the planned double-tracked rail line for highspeed trains. The bridge will be a new gateway to Copenhagen for the 90.000 people passing through the area daily, and a significant step on the commute for the expected 8.000 daily users of Køge North Station.

The project consists of a 225 metres long pedestrian bridge, a station, an associated park and ride facility and a vision model for the incorporation of these elements into the landscape. In our work we have focused on the flow across the freeway - from west to east and east to west. The difference between the open side in the north and the closed side in the south. Vista and intimacy. Movement and repose. The experience, atmosphere and joy of traveling.

 

Køge Nord Station

DISSING+WEITLING architecture, COBE og COWI har sammen skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen. Køge Nord Station bliver et trafikalt hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, lokaltog og motorvej mødes.

Køge Nord Station bliver en 225 meter buet gangbro, der lægger sig på tværs af trafikkorridorerne og forbinder øst med vest. En lukket sydfacade skærmer for det direkte sollys, og en åben nordfacade giver udsigt. Her møder stationens brugere hver dag et fantastisk 180 graders panorama over kulturlandskabet og de dynamiske linjer fra de befærdede trafikårer. Udsigten kan nydes både stående, gående eller bekvemt siddende på det langsgående møbel indbygget i den sydvendte væg. Omkring broen og stationen former forpladser og stiforløb sig efter det flow af mennesker, der skal bevæge sig igennem stationen. Afstandene minimeres og pladserne gøres overskuelige, så der skabes et naturligt flow på gangstierne.

Køge Nord Station bliver en dynamisk ny port til København for de 90.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere af stationen og stationsområdet.