cph uni city campus

Copenhagen University City Campus

KU frue plads.jpg

facts

Copenhagen University City Campus
Restoration and alterations
Technical consultancy agreement
Copenhagen, Denmark
2014-

In progress 

Floor area: approx. 200,000 m2

Client: Copenhagen University
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Orbicon 

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Københavns Universitet City Campus
Renovering og ombygning
Rammeaftale om teknisk rådgivning
København, Danmark
2014-

Igangværende 

Etageareal: ca. 200.000 m2

Bygherre: Københavns Universitet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Orbicon 

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Københavns Universitet City Campus

Igennem rammeaftalen om teknisk rådgivning for Københavns Universitet arbejder DISSING+WEITLING med renovering og ombygning af universitetets ældste bygningsmasse i Københavns indre by. Rammeaftalen omfatter omkring 200.000 m2 af universitetets faciliteter, blandt andet Kommunehospitalet, Sølvtorvskomplekset, Geologisk Museum, Botanisk Have, Studenterhuset, Hovedbygningen i Fiolstræde, m.fl. 

Ved Kommunehospitalet udformes en ny forplads, der skal fungere som en værdig hovedankomstplads for hele bygningsmassen. Omkring Sølvtorvskomplekset og den nordvestlige del af Botanisk Have skal det nye Statens Naturhistoriske Museum opføres. Her etableres nye væksthuse som erstatning for de, der må rives ned i forbindelse med opførslen af det nye museum. Ydermere udskiftes skiferbelægningerne på Sølvtorvskompleksets tag. I Studenterhuset på Købmagergade ved Rundetårn, er der gennemført to ombygningsopgaver. Den ene omfattede toiletter i kælderetagen og den anden en akustisk regulering på facadekonstruktionen. I samarbejde med Kulturstyrelsen har vi udskiftet ruder i Hovedbygningen på Fiolstræde, samt rettet gulve op i Museumshuset i Krystalgade.