cph uni city campus

Copenhagen University City Campus

KU frue plads.jpg

facts

University of Copenhagen, City Campus
Restoration and alterations
Technical consultancy agreement
Copenhagen, Denmark
2014-17

Floor area: approx. 200,000 m2

Client: University of Copenhagen
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Orbicon 

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Københavns Universitet, City Campus
Renovering og ombygning
Rammeaftale om teknisk rådgivning
København, Danmark
2014-17

Etageareal: ca. 200.000 m2

Bygherre: Københavns Universitet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Orbicon 

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Københavns Universitet City Campus

Igennem rammeaftalen om teknisk rådgivning for Københavns Universitet arbejder DISSING+WEITLING architecture med renovering og ombygning af universitetets ældste bygningsmasse i Københavns indre by. Rammeaftalen omfatter omkring 200.000 m2 af universitetets faciliteter, blandt andet Kommunehospitalet, Sølvtorvskomplekset, Geologisk Museum, Botanisk Have, Studenterhuset, Hovedbygningen i Fiolstræde med flere.

Ved Kommunehospitalet udformer vi en ny forplads, der skal fungere som en værdig hovedankomstplads for hele bygningsmassen. Omkring Sølvtorvskomplekset og den nordvestlige del af Botanisk Have skal det nye Statens Naturhistoriske Museum opføres. Her etableres nye væksthuse som erstatning for dem der må rives ned i forbindelse med opførslen af det nye museum.

Der ud over udskiftes skiferbelægningerne på Sølvtorvskompleksets tag. I Studenterhuset på Købmagergade ved Rundetårn er der gennemført to ombygningsopgaver. Den ene omfattede toiletter i kælderetagen og den anden en akustisk regulering på facadekonstruktionen. I samarbejde med Kulturstyrelsen har vi udskiftet ruder i hovedbygningen på Fiolstræde, og rettet gulve op i Museumshuset i Krystalgade.