kunstsammlung nrw k20

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20

jw1479-0010.jpg

fakta

Kunstmuseum
Düsseldorf, Tyskland
1986

Konkurrence: 1. præmie i indbudt konkurrence, 1975

Areal: 19.000 m2

Udvidelse og modernisering: 2006-09
Areal:
Udvidelse 6.000 m2
Modernisering 27.000 m2

Bygherre: Delstaten Nordrhein-Westfalen
Arkitekter: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
Integral A/S
Berater und Planer GmbH
M. Folmer Andersen A/S
Mogens Balslev A/S

Fotografer:
Achim Kukulies
Jens Willebrand
DISSING+WEITLING architecture

facts

Art Museum
Dusseldorf, Germany
1986

Competition: 1st Prize, invited competition, 1975

Area: 19,000 m2

Expansion and modernisation: 2006-09
Area:
Expansion 6,000 m2
Modernisation 27,000 m2

Client: The federal state of Nordrhein-Westfalen
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Integral A/S
Berater und Planer GmbH
M. Folmer Andersen A/S
Mogens Balslev A/S

Photographers:
Achim Kukulies
Jens Willebrand
DISSING+WEITLING architecture

relevante / related links

 kunstsamlung.de 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20

I 2006 blev DISSING+WEITLING architecture valgt som arkitekter til en omfattende udvidelse og modernisering af museet for moderne kunst i Düsseldorf, K20. Relationen til K20 strækker sig tilbage til 1975, hvor DISSING+WEITLING architecture vandt den internationale arkitektkonkurrence om opførelsen af det nye kunstmuseum.

K20, der blev indviet i 1986, får med udvidelsen 6.000 nye kvadratmeter samt en gennemgribende modernisering af de eksisterende 27.000 kvadratmeter. DISSING+WEITLING architecture har lagt stor vægt på, at den eksisterende bygning, ombygningen og udvidelsen danner en helhed. Museet vil fremstå som en sammenhængende bygning med en gennemgående arkitektonisk tone, hvor de nye elementer opfattes som en arkitektonisk opdatering af museet fra 1986.

Udgangspunktet for moderniseringen har været at skabe store, fleksible og multifunktionelle rum, der kan anvendes til nye medier samt udstillinger i et klassisk format. Projektet omfatter en komplet ombygning af den centrale foyer med billetsalg, boghandel og udstilling samt en helt ny varemodtagelse og ændring af museets infrastruktur, så den kan opfylde nutidens krav til håndtering af kostbare kunstværker.         
                                             
Udførelsen af udvidelsen og moderniseringen af museet i Düsseldorfs gamle bydel blev påbegyndt i 2007, og var klar til indvielse i 2010.

 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20

In 2006, DISSING+WEITLING architecture was chosen as architects for a larger expansion and modernisation of the Museum of Modern Art in Dusseldorf, K20. DISSING+WEITLING's relationship with K20 began in 1975 when the company won the international architectural competition of designing the new museum.

K20, which first opened in 1986, gains 6,000 square metres with the new extension, as well as a thorough modernisation of the existing 27,000 square metres. DISSING+WEITLING architecture has emphasised that together, the existing building, the renovation and the extension should form a whole. The museum appears as a coherent building with a continuous architectural tone, in which the new elements are construed as an architectural update of the 1986 museum.

The starting point for the modernisation was to create large, flexible and multifunctional rooms which could be used for new media as well as exhibitions in a classic format. The project includes a complete renovation of the central foyer with ticket sales, bookshop and exhibition space as well as a new loading dock and a redesign of the museums infrastructure, so it can live up to contemporary demands for the handling of valuable artworks.

The extension and modernisation of the museum in the old town of Düsseldorf began in 2007, and it re-opened in 2010.