dokken hotel

Dokken Hotel

facts

Dokken Hotel
Hotel, offices and apartments
Esbjerg, Denmark
2010

Competition

Floor area: 30,000 m2
Hotel tower: 20 storeys, 140 hotel rooms
Office tower: 17 storeys
6 apartments, 2 penthouse apartments

Architect: DISSING+WEITLING architecture

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Hotel Dokken
Hotel, kontorer og lejligheder
Esbjerg, Danmark
2010

Konkurrence

Etageareal: 30.000 m2
Hoteltårn: 20 etager, 140 hotelværelser
Kontortårn: 17 etager.
6 lejligheder, 2 penthouse lejligheder

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Hotel Dokken

Hotel Dokken ligger som en 17 etager høj (tårnet) samlet bygningsmæssig skulptur på spidsen af molen ved spidsen af indsejlingen til Dokhavnebassinet. En skulptur bestående af en rolig vertikal base, hvorpå der er placeret et markant bueformet tårn. Tårnet fungerer landskabeligt som en bymæssig accent og markant afslutning af byen mod havet. Fra havet vil bygningen fungere som pejlemærke og markant del af byens profil med indsejlingen til byen. Ud over hotellet placeres efterfølgende endnu et højhus i området. De to tårnes formgivning er integreret til én samlet stærk figur. Bygningernes formsprog har store lighedspunkter, men hovedorienteringen er forskellig. Det senere tårn skal rumme kontor- faciliteter. Kontorbygningen tænkes funktionelt forbundet med hotellet og dets servicefunktioner som f. eks konference. På den måde forventes der en synergieffekt mellem bygningerne til glæde for alle.