hong kong-zhuhai-macau link

Hong Kong-Zhuhai-Macau Link

hong-kong-macau-bridge-(1).jpg

facts

Hong Kong-Zhuhai-Macau Link
Hong Kong-Zhuhai-Macau, People's Republic of China
2009

Design proposal

Lenght, total: 36 km
Tunnel lenght: 5 km

Multi-span bridge with three large spans

Span 1 - main span:
Qingzhou Channel
Span: 2x350 m
Pylon height: 208 m

Span 2:
Jianghai Channel
Channel of river and sea
Span: 2x220 m
Pylon height: 158 m

Span 3:
Jiuzhou Channel
Macau side
Span: 2x250 m
Pylon height: 138 m

Client: Highway Department of Hong Kong
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
COWI (DK)
COWI (PRC)

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Hong Kong-Zhuhai-Macau-forbindelsen
Hong Kong-Zhuhai-Macau, People’s Republic of China
2009

Skitseforslag

Længde, total: 36 km
Tunnel længde: 5 km

Multifags bro med tre store spænd

Fag 1 - Hovedspænd:
Qingzhou kanal
Spænd: 2x350 m
Pylon højde: 208 m

Fag 2:
Jianghai kanal
Kanal, flod og hav
Spænd: 2x220 m
Pylon højde: 158 m

Fag 3:
Jiuzhou kanal
Macau siden
Spænd: 2x250 m
Pylon højde: 138 m

Bygherre: Highway Department of Hong Kong
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
COWI (DK)
COWI (PRC)

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Hong Kong-Zhuhai-Macau Link

The link consists of 70 metres span viaducts, 110-metre span viaducts with haunches, a 220 metres multiple span extradozed bridge (Jiuzhou Bridge), a 220 metres span two pylons extradozed bridge (Jianghai Bridge) and a single pylon 2 x 350 metres cable-stayed span (Qingzhou Bridge).

Our goal has been to create a consistent architectural design. A family of parts. We have aimed for an optimal solution in regards to economy, structure and build ability. The architectural qualities are based upon clear, simple and refined features. The basic unit is the concrete box girder with cantilevers provided with ribs, due to their length. The large cantilevers give the bridges an elegant appearance in spite of the large depth of the box girders. It is important to maintain the same shape of the piers and pier heads for all viaducts.

The image of the two islands holding a pearl is as outstanding as the bridge design. The introduction of the pearl image is unique in the sense, that it relates the two islands two each other. They are not separate entities – there is a mythical relationship between them, a correlation, a connection. Symbolic of the entire link and the myths of the Pearl River. Together the two islands frame the navigational channel in a harmonious, beautiful way. Worthy of the proximity to the Chek Lap Kok Airport and Hong Kong and architecturally powerful enough to make a statement of its own. The structure is equipped with louvers above the tunnel entrance providing drivers safety in mediating the transition in light intensity from daylight to artificial light in the tunnel.

 

Hong Kong-Zhuhai-Macau-forbindelsen

Hong Kong-Zhuhai-Macau forbindelsen, også kendt som HZM Link, er en 36 kilometer lang forbindelse mellem Hong Kong, Zhuhai og Macau, der krydser Zhujiang deltaet (Pearl River). Forbindelsen består af en multifagsbro med tre store spænd, en fem kilometer lang tunnel og to kunstige øer.

DISSING+WEITLING architecture blev bedt om at udarbejde et design, der fremhævede mødet mellem forbindelsens forskelligartede komponenter. Forbindelsen skulle være et symbol på menneskets evner opnået ved samarbejde – ”joining forces to reach a higher goal”. Et symbol for fremskridt.

Forbindelsen indeholder en række markante konstruktioner; Jiuzhou bro, Jianghai bro, Qingzhou bro samt de to kunstige øer, der er forbundet via tunnelen. Qingzhou bro udgør forbindelsens hovedspænd, og øerne er de to ikoner, der er synlige fra indflyvningen til Hong Kong. Det arkitektoniske design relaterer sig til de tre regioners forskellige historie.

DISSING+WEITLING architectures foreslåede bløde linjeføring med den store radius er fordelagtig i forhold til referenceprojektet af flere grunde. Forslaget med den kurvede linjeføring skaber et varierende panorama, som fremhæver hovedelementerne af forbindelsen, så som skråstagsbroen, de extra-dosed spænd og de to øer.

Forbindelsen består af 70 meter lange viadukter samt 110 meter lange viadukter med varierende dragerhøjde. En 220 meter lang multifags extra-dozed bro (Jiuzhou broen), en 220 meter lang to-pylons extra-dozed bro (Jianghai broen) og en enkel-pylons 2x350 meter skråstagsbro (Qingzhou broen). DISSING+WEITLING architectures målsætning var at skabe et sammenhængende arkitektonisk design. En familie af delelementer, og en optimal løsning, der tager hensyn til både økonomi, effektive konstruktioner og simple byggemetoder. Arkitekturen baserer sig på en klar, enkel, men dog raffineret formgivning.

Skråstagsbroen har et split dæk, som gør, at den høje enkle pylon er placeret centralt mellem de to dæk. Pylonen har et vertikalt spor over dækket, som giver den et karakteristisk udtryk af elegance og lethed. Sporet afsluttes med glas og et lyselement i toppen, som yderligere bibringer et dynamisk udtryk og er med til at fremhæve formen om aftenen og natten.

Sammenlagt fremhæver de to øer navigationskanalen på en harmonisk og yndefuld facon.

Den største af de to øer, øen mod øst, er tiltænkt som en attraktiv ø for fritidssysler. En stor grøn konstruktion rejser sig fra de nordlige, østlige og sydlige yderkanter af øen og kulminerer i en stor, høj glasfacade vendt mod den brede promenade på vestsiden. Konstruktionen kan indeholde aktiviteter så som et akvarium/delfinarium, restauranter, caféer, butikker, parkeringsarealer osv. Øen er udstyret med havnekajer for turbåde, sejl- og motorbåde.

Konstruktionen er udstyret med lameller over tunnelindgangen (portalen), som bidrager til at skabe en sikker overgang i lysintensiteten for bilisterne fra dagslys til kunstigt lys. Lamellernes udtryk, som foldede elementer, er videreført i de lange snit/fold, der giver dagslys til faciliteterne placeret under oversiden. Forslaget indeholder to alternative udformninger af øerne, enten i form af en oval eller en trekant med konkave sider.