holmenkollen skihop-anlæg

Holmenkollen Skihop

vis_stadion-opstalt_stor.jpg

fakta

Skihop
Oslo. Norge

Konkurrence: 2007

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Dr. Kreutz + Partner 

facts

Ski Jump
Oslo. Norway

Competition: 2007

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Dr. Kreutz + Partner 

Holmenkollen Skihop-anlæg

Konkurrenceforslaget til Holmenkollens nye skihop er en hyldest til sportens dristighed, elegance og aerodynamiske optimering. DISSING+WEITLINGs erfaring med brodesign kommer med al tydelighed til udtryk i den vældige konstruktion der tager afsæt fra bakken og rejser sig mod himlen uden understøtning.

Konstruktionen gør - ligesom skihopperen - optimal brug af kræfternes logik; tryk og træk. Den hvide betondrager tager trykket, det ovenover svævende hop tager trækket - afstanden mellem de to øges nedefter i den spinkle, mellemliggende stålkonstruktion, drageren får højde og udkragningen holdes på plads af forankringen i klippen. Et enkelt kurveforløb der afspejler kræfternes forløb. Som i skihoppet drejer det sig om en optimering af ressourcerne, om "èlan".

Hele anlægget med tilløb, gondoler, lifte, trænertribune, kommentatorbokse, dommertårn, kongeloge, skimuseum og publikumsfaciliteter er samlet i én sammenhængende konstruktion.

 

Holmenkollen Ski Jump

DISSING+WEITLING's competition bid for Holmenkollen's new ski jump is a tribute to the courage, strength and perfect aerodynamic elegance of ski jumping. The huge structure swooping down from the hillside and cantilevering over a vast distance bears witness to Dissing+Weitling's long experience of bridge building.

The structure - like the ski jumper - makes optimum use of compressive and tensile forces. The white concrete beam takes the compressive load, the jump floating above it the tensile force - the connecting steel structure supporting the increasing distance between beam and jump, while the rock face affords the beam its height and serves to secure the entire cantilever structure. One single, sleek curve - a superb expression of natural forces. Like ski jumping itself pure optimisation of resources - and élan.

The entire arena with its inrun to the takeoff, gondolas, chairs, trainer's stand, commentators' boxes, judge's tower, royal box, ski museum and spectator facilities are all part of one, conjoined structure.