hollænderdybet apartments

Hollænderdybet apartments

MGR_02.jpg

facts

Hollænderdybet
Transformation and refurbishment of apartments
Copenhagen, Denmark
2015-2017

Completed 2017

Number of apartments: 8
Floor area per apartment: 77 m2 - 142 m2

Client: DKE
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Ingeniørgruppen Noe Sørensen
Contractor: BGB

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Hollænderdybet
Renovering af boligejendom og lejligheder
København, Danmark
2015-2017

Udført 2017

Antal lejligheder: 8
Lejlighedsareal: 77 m2 - 142 m2

Bygherre: DKE
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Ingeniørgruppen Noe Sørensen
Totalentreprenør: BGB

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Hollænderdybet apartments

DISSING+WEITLING architecture has in close cooperation with BGB and the engineering group Noe Sørensen, finalized a comprehensive renovation of the housing complex from the 1960s, located on Hollænderdybet at the start of Amagerbrogade in Copenhagen. The team prioritized design initiatives and solutions that would give more value to the users and the building itself.

The property located on Hollænderdybet 3-5 / Anders Henriksens Gade is a seven storey high building consisting of a grocery store and a disbanded filling station on the ground floor, an office space on the 1st floor and apartments on the other floors. The building was built in 1964 with a small extension of the grocery store in 1978.

The existing office space on the 1st floor has been transformed into new luxury apartments. The apartments have been completely renovated with new kitchens, bathrooms, installations and new interior surfaces. Furthermore, the building has undergone an extensive exterior renovation on the 1st floor, with new copper facades facing the street, new entrances and a large roof terrace towards the courtyard. In order to accommodate the lack of recreational areas, the currently paved courtyard will undergo a renovation during the next phase.

Hollænderdybet

DISSING+WEITLING architecture har transformeret og renoveret den interessante syv-etagers ejendom fra tresserne. Bygningens utidssvarende kontorarealer er omdannet til attraktive boliger, bygningens energiforbrug er optimeret, og bygningens udtryk optimeret. Renoveringen har skabt en bedre udnyttelse af den eksisterende ejendomskonstruktion, og sammen med en række energioptimerende og øvrige værdiskabende tiltag har projektet været med til at give bygningen nyt liv.

Den renoverede ejendom ligger på hjørnet af Hollænderdybet og Anders Henriksens Gade ved Amagerbrogade i København. Bygningen er opført i 1964 med en lille tilbygning i 1978 til stueetagens dagligvarebutik. Inden omdannelsen havde bygningen en dagligvarebutik og en fraflyttet vvs-butik i stueplan, kontorarealer på første sal og boliger på de øvrige etager. Der var ikke længere behov for bygningens utidssvarende kontorlejemål på første sal, så DKE, der ejer ejendommen, ønskede at få omdannet etagen til attraktive udlejningsboliger i stedet. 

Førstesalen er nu omdannet til otte attraktive lejligheder, og i samme omgang er facaden langs etagen fremrykket og beklædt med profilerede kobberplader ud mod gaden. Mod bygningens gårdrum er der lavet nye indgangspartier og etableret en stor fælles tagterrasse til beboerne. For at imødekomme et manglende friareal er det DKE’s vision, at den nuværende asfalterede gård gøres mere grøn og omdannes til et attraktivt opholdsareal for beboerne under næste etape af renoveringen. I samme omgang udvides stueetagens dagligvarebutik.

Opgaven er projekteret i tæt samarbejde med ingeniørgruppen Noe Sørensen og udført i storentreprise af BGB.