hollænderdybet

Hollænderdybet

fakta

Hollænderdybet
Renovering af boligejendom og lejligheder
København, Danmark
2015 - 2017

Udført 2017

Antal lejligheder: 8
Lejlighedsareal: 77 m2 - 142 m2

Bygherre: DKE
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Ingeniørgruppen Noe Sørensen
Totalentreprenør: BGB

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

facts

Hollænderdybet
Building renovation and refurbishment of apartments
Copenhagen, Denmark
2015 - 2017

Completed 2017

Number of apartments: 8
Floor area per apartment: 77 m2 - 142 m2

Client: DKE
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Ingeniørgruppen Noe Sørensen
Contractor: BGB

Photos: DISSING+WEITLING architecture

Hollænderdybet

DISSING+WEITLING har transformeret og renoveret en interessant syv-etagers ejendom fra tresserne. Vi omdannede bygningens utidssvarende kontorarealer til attraktive boliger, optimerede bygningens energiforbrug, opdaterede bygningens udtryk og planlagde en række øvrige værdioptimerende tiltag. Renoveringen har skabt en bedre udnyttelse af den eksisterende ejendomskonstruktion, og sammen med en række energioptimerende og øvrige værdiskabende tiltag har projektet været med til at give bygningen nyt liv.

Den renoverede ejendom ligger på hjørnet af Hollænderdybet og Anders Henriksens Gade ved Amagerbrogade i København. Bygningen er opført i 1964 med en lille tilbygning i 1978 til stueetagens dagligvarebutik. Inden omdannelsen havde bygningen en dagligvarebutik og en fraflyttet vvs-butik i stueplan, kontorarealer på første sal og boliger på de øvrige etager. Der var ikke længere behov for bygningens utidssvarende kontorlejemål på første sal, så DKE, der ejer ejendommen, ønskede at få omdannet etagen til attraktive udlejningsboliger i stedet. 

Førstesalen er nu omdannet til otte attraktive lejligheder, og i samme omgang er facaden langs etagen fremrykket og beklædt med profilerede kobberplader ud mod gaden. Mod bygningens gårdrum er der lavet nye indgangspartier og etableret en stor fælles tagterrasse til beboerne. For at imødekomme et manglende friareal er det DKE’s vision, at den nuværende asfalterede gård begrønnes og omdannes til et attraktivt opholdsareal for beboerne under næste etape af renoveringen. I samme omgang udvides stueetagens dagligvarebutik.

Opgaven blev projekteret i tæt samarbejde med ingeniørgruppen Noe Sørensen og udført i storentreprise af BGB.