hålogaland bridge

Hålogaland Bridge

facts

Hålogaland Bridge
Suspension bridge
Narvik, Norway
2007-

International tender: contract awarded, 2007
Detail Design: 2010-2011
Expected completion: 2018
Under construction

Length, total: 1,500 m
Main Span: 1,100 m
Side spans: 240 m / 150 m
Height of pylons: 175 m
Navigation clearance in main span: 42 m

Client: The City of Narvik
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture
Photos: Infoto/Narvik

fakta

Hålogaland bro
Hængebro
Narvik, Norge
2007-

Internationalt udbud: kontrakt vundet, 2007
Detalje Design: 2010-2011
Forventet udført: 2018
Under udførelse

Længde, total: 1.500 m
Hovedspænd: 1.100 m
Sidespænd: 240 m / 150 m
Pylonhøjde: 175 m
Gennemsejlingsbredde ved hovedspænd: 42 m

Bygherre: Narvik kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture
Fotos: Infoto/Narvik

related / relevante/ links

Newson.no - Live Bridge Feed

Hålogaland Bridge

Hålogaland bridge's location and special geometry offer a unique opportunity to achieve a distinctive and instantly recognizable look for a suspension bridge, offering an additional icon to the region. The bridge is located in a dramatic and magnificent scenery, thus there's no need to add more drama or any decorative detail to the design. The relationship between the width of the lanes and length of the main span is extremely rare. This provides special opportunities for the design of the bridge towers. The proposed tower is A-shaped which allows to hang the main cables on sligthly tilted planes instead of the expected parallel planes. The tower legs, standing on elliptical base plates, have a simple rectangular cross section which is slightly pointed bottom up.

The tower's top is shaped like an inverted pyramid, which provides space for lighting. This metal cap provides protection from weather conditions to the saddle and makes inspection and maintenance safer. The anchor blocks are recessed in the hills and the only visible parts are the large concrete cones that receive cables. The main deck consists of a streamlined steel box. The final shape is determined by wind tunnel experiments. The hanging cables and the suspension rods plan will provide an interesting spatial effects and an increased sense of safety for those crossing the bridge. The shift from the main bridge (in steel) and the viaduct (in concrete) happens at the towers. The colors proposed for the bridge are in harmony with the landscape's colors. Concrete is kept in its natural color.

 

Hålogaland bro

Hålogaland broens placering og geometri giver en enestående mulighed for et karakteristisk og let genkendeligt ikon til regionen. Broen er placeret i en dramatisk og storslået natur, der appellerer til et enkelt og robust design. Forholdet mellem banernes bredde og hovedspændets længde er ekstrem sjældent. Det giver en særlig design mulighed for udformningen af broens A formede tårne. A-formen gør det muligt at hænge kablerne i et vinklet plan. Tårnets ben, der står på en elliptisk base, har en simpel, let vinklet, rektangulær tværsnit.

Tårnets top er formet som en omvendt pyramide, så der bla. opnås plads til belysning. Huset beskytter mod vind og vejr, og gør inspektion og vedligeholdelse sikrere. Ankerblokkene er gravet ind i bakkerne, og den eneste synlige del er de store betonkegler, der modtager kablerne. Dækket består af en strømlinet stålkasse. Den endelige udformning er bestemt af vindtunnel eksperimenter. De hængende kabler og stag vil resultere i nogle interessante rumlige effekter og vil forstærke følelsen af sikkerhed for brugerne. Overgangen mellem hovedspændet (i stål) og viadukten (i beton) sker ved broens tårne. Stålet på broens holdes i en mørkeblå farve i harmoni med det omkringliggende landskab. Betonen holdes i dens naturlige udseende.