hålogaland bridge

Hålogaland Bridge

Billede 09-12-2018 12.41.43.jpg

facts

Hålogaland Bridge
Suspension bridge
Narvik, Norway
2007-2018

International tender: contract awarded, 2007
Detail Design: 2010-2011
Expected completion: 2018
Under construction

Length, total: 1,533 m
Main Span: 1,145 m
Side spans: 240 m / 150 m
Height of pylons: 179 m
Navigation clearance in main span: 42 m

Client: The City of Narvik
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture
Photos: Infoto/Narvik and Harald Harnang/Narvik

fakta

Hålogaland bro
Hængebro
Narvik, Norge
2007-2018

Internationalt udbud: kontrakt vundet, 2007
Detalje Design: 2010-2011
Forventet udført: 2018
Under udførelse

Længde, total: 1.533 m
Hovedspænd: 1.145 m
Sidespænd: 240 m / 150 m
Pylonhøjde: 179 m
Gennemsejlingsbredde ved hovedspænd: 42 m

Bygherre: Narvik kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture
Fotos: Infoto/Narvik and Harald Harnang, Narvik

related / relevante/ links

Newson.no - Live Bridge Feed

Hålogaland Bridge

Hålogaland Bridge is located in a dramatic and magnificent scenery, and for this reason, it has been our goal to design the bridge with respect of the natural surroundings. The relationship between the width of the lanes and length of the main span is rare. This provides special opportunities for the design of the bridge towers. The proposed tower is A-shaped which allows hanging the main cables on sligthly tilted planes instead of the expected parallel planes. The tower legs, standing on elliptical base plates, have a simple rectangular cross section which is slightly pointed bottom up.

The tower's top is shaped like an inverted pyramid, which provides space for lighting. This metal cap provides protection from weather conditions to the saddle and makes inspection and maintenance safer. The anchor blocks are recessed in the hills and the only visible parts are the large concrete cones that receive cables. The main deck consists of a streamlined steel box. The final shape is determined by wind tunnel experiments. The hanging cables and the suspension rods plan will provide an interesting spatial effects and an increased sense of safety for those crossing the bridge. The shift from the main bridge (in steel) and the viaduct (in concrete) happens at the towers. The colors proposed for the bridge are in harmony with the landscape's colors. Concrete is kept in its natural color.

 Read more: New icon bridge opens in Norway

Hålogaland bro

Hålogaland-broens placering og geometri giver en enestående mulighed for en karakteristisk og let genkendelig bro. Den er placeret i en storslået natur, der appellerer til et enkelt og robust design. Forholdet mellem banernes bredde og hovedspændets længde er sjældent, og giver en særlig designmulighed for udformningen af broens A-formede tårne. A-formen gør, at kablerne kan hænge i et vinklet plan. Tårnets ben, der står på en elliptisk base, har et simpel, let vinklet, rektangulær tværsnit.

Tårnets top er formet som en omvendt pyramide, så der blandt andet er plads til belysning. Huset beskytter mod vind og vejr, og gør inspektion og vedligeholdelse sikrere. Ankerblokkene er gravet ind i bakkerne, og den eneste synlige del er de store betonkegler, der modtager kablerne. Dækket består af en strømlinet stålkasse. Den endelige udformning er bestemt af vindtunnel-eksperimenter. De hængende kabler og stag giver nogle interessante rumlige effekter og forstærker oplevelsen af sikkerhed for brugerne. Overgangen mellem hovedspændet i stål og viadukten i beton sker ved broens tårne. Stålet på broen holdes i en mørkeblå farve i harmoni med det omkringliggende landskab. Betonen holdes i dens naturlige udseende.

 Læs mere: New icon bridge opens in Norway