hisingsbron

Hisingsbron

TenjinVisual.DW.Bridge.jpg

fakta

Løftebro
Göteborg, Sverige

Konkurrence: 2013, 1. præmie
Status: Under udførelse
Forventet udført: 2017 

Længde: 350m
Højden på løftet midterfag: 30m over vandspejlet

Bygherre: Göteborg Stad
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: ELU (SE) og Leonhardt, Andrä und Partner (DE)

facts

Vertical-lift bridge
Gothenburg, Sweden

Competition: 2013, 1st prize
Status: Under construction
Expected completion: 2017

Total length: 350m
The height of the lifted main span: 30m over water level 

Client: Göteborg Stad, The City of Gothenburg
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: ELU (SE) and Leonhardt, Andrä und Partner (DE)

Hisingsbron

Hisingsbron, der har et budget på 1 milliard SEK, spænder over den centrale del af skandinaviens mest betydningsfulde kommercielle havn. Broen er ca. 350 m lang og har et spektakulært midterfag, der båret af fire markante tårne kan løftes 30 m over vandspejlet.

Hisingsbron forholder sig til stedet, den store skala, det store rum, vandet og byen. En ny stor konstruktion, som en del af byens udvikling. Som binder byen sammen. Et vartegn for Göteborg. Broen relaterer sig til omgivelserne, byen og havnen, skaber åbne kig med sine store spænd. Æstetik, der relaterer sig til skibe og havneinventar – de store kraner. Den ligefremme konstruktive funktionalitet.

DISSING+WEITLING architecture har stået for vinderforslaget i samarbejde med ingeniørfirmaerne ELU, Sverige, og Leonhardt, Andrä und Partner, Tyskland.

 

The Hising Bridge

The Hising Bridge, which has a budget of 1 billion SEK, spans over the central part of Scandinavia's most significant commercial harbour and will replace the existing bridge for vehicles, busse, trams, pedestrians and bicycles. 

The bridge is approx. 350 meters long and has a spectacular midsection carried by four distinctive towers, which can be raised 30 meters above the water. The bridge will become an icon for the harbour and for urban development in Gothenburg.

The jury was unanimous in choosing the design, which is called Arpeggio, describing it as a ballet dancer gently dipping her toes in the water. The bridge is simple, elegant and distinctive.

A total of 24 teams applied for the competition and five had been invited to take part in the final stage. DISSING+WEITLING architecture designed the winning proposal in collaboration with engineering firms ELU of Sweden and Leonhardt, Andrä und Partner of Germany.