herlev hospital

Herlev Hospital

HER-PER-EXT-01I(3)uden-skuptur.jpg

facts

Herlev Hospital
Hospital
Herlev, Denmark
2010

Invited competition

Floor area: 60,000 m2

Clients: Region Hovedstaden
The HEALTHBY Consortium:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (previously Medplan Arkitekter)
Buro Happold Engineers (UK)
Buro Happold Aps (DK)

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (previously Medplan Arkitekter)

fakta

Herlev Hospital
Hospitalsbyggeri
Herlev, Danmark
2010

Indbudt Konkurrence

Etageareal: 60.000 m2

Bygherre: Region Hovedstaden
Konsortiet HEALTHBY:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (før Medplan Arkitekter)
Buro Happold Engineers (UK)
Buro Happold Aps (DK)

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (før Medplan Arkitekter)

Herlev Hospital

At skulle forme udbygningen af Herlev Hospital er en udfordrende og fascinerende opgave, ikke mindst fordi Herlev Hospital i dag fremstår som et tidstypisk vartegn indenfor sygehus byggeri. Derudover er kompleksiteten og de sammensatte krav i mødet mellem nye bygningsmæssige tilføjelser, de eksisterende faciliteter, den nuværende struktur og beliggenhed meget krævende.

Nybyggeri af FAM og KBB vil udgøre et centralt og synligt billede af fremtidens Herlev Hospital, det vil fremover være "ansigtet" til omgivelserne og spille en vigtig rolle som "port" til det samlede udbyggede hospitals område. Ved placering af nybyggeri længst mod øst skabes en klar bymæssig definition af byrummet langs Ring 03. Nybyggeriet åbner sig op i de nederste to etager og inviterer indenfor og tilfører samtidigt området liv og urban intensitet. Nybyggeriet optræder på én gang kompakt og sluttet og alligevel opbrudt og levende med vekslende dybde, transperans, lysvirkninger, refl ekser og skygger. Herlev Hospital med nyt FAM og KBB kan i et lidt større perspektiv få en betydning, der vil række ud over sig selv, som et potentielt pejlemærke for den vej det danske sundhedsvæsen skal udvikle sig i de kommende år.

En effektiv logistik mellem modtagelse og triage i FAM til akut operation, intensiv og fødeområde i KBB kræver nærhed. I FAM må hovedfunktionerne akutmodtagelse og observationssenge have en indbyrdes nærhed. I KBB må tilsvarende operation, opvågning, intensiv, fødeområde, gynækologi, børn og gastrologi have en indbyrdes nærhed for at opnå en effektiv logistik. Sidst men ikke mindst, må akutfunktionerne tilknyttes en ny helikopter landingsplads, som må ligge mindst 200 meter fra det eksisterende sengetårn for at undgå problemer med vind turbulens. Dette løses bedst med en kompakt struktur med et samlet FAM og KBB.