glostrup city hall extension

Glostrup City Hall extension

facts

Glostrup City Hall
Extension
Glostrup, Denmark
2014

Completed 2014

Client: The City of Glostrup
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Eduard Troelsgård
Landscape: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Glostrup Rådhus
Tilbygning
Glostrup, Danmark
2014

Udført 2014

Bygherre: Glostrup Kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Eduard Troelsgård
Landskab: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Glostrup Rådhus tilbygning

I forbindelse med en fornyelse af Arne Jacobsens Glostrup Rådhus fra 1958 tegnede DISSING+WEITLING en ombygning og nyindretning af stueetagen inklusive reception, diskretionsrum og nye adgangsforhold til Glostrup Borgerservice. Grundtanken var at skabe rammer der bringer borgerne i øjenhøjde med personalet og gør op med det hierarkiske møde mellem system og borger. Stueetagens rum og funktioner blev derfor gennemanalyseret i tæt samarbejde med en brugergruppe bestående af borgere og medarbejdere fra kommunen.

Resultatet blev et åbent, imødekommende rum, hvor borgerne frit kan bevæge sig rundt. De tidligere skranker er afløst af fleksible, fritstående receptions-øer, og en forhenværende lang og snæver gang med ventestole uden for hvert kontor udgøres nu af et åbent modtageområde med borger-pc’er, stor digital informationsskærm, børnehjørne og mulighed for vand og kaffe. Den lange kontorgang er omdannet til et åbent kontorlandskab, hvor reoler i taljehøjde danner afskærmning mellem de enkelte arbejdspladser, samtidig med at hele rummet kan overskues fra stående højde. Desuden skabte vi et nyt handicapvenligt indgangsplateau med vindfang og etablerede en række funktioner med tilknytning til den konkrete borgerkontakt, blandt andet i forhold til personalets sikkerhed. Projektet blev udført med Borgerservice i fortsat funktion.

Vi har arbejdet på Glostrup Rådhus i flere omgange. I 2004 afleverede vi en 11.000 m2 stor tilføjelse i glas og stål, som kobler sig på den eksisterende rådhusbygning via en gangbro. Den nye bygning indeholder byrådssal og kontorer til kommunen samt finanscenter til Danske Bank.