glostrup park hotel

Glostrup Park Hotel

fakta

Nybygning og ombygning af hotel & konferencecenter
Glostrup, Danmark
Udført: 2015

3780 m²

Bygherre: Glostrup Park Hotel
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: HaCaFrø
Landskabsarkitekt: Yards Landscape

facts

New building and alteration of hotel & conference center
Glostrup, Danmark
Completed: 2015

3780 m²

Client: Glostrup Park Hotel
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: HaCaFrø
Landscape Architect: Yards Landscape

Glostrup Park Hotel

DISSING+WEITLING architecture er arkitekter på udvidelsen af Glostrup Park Hotel, der med byggestart i 2013 opfører et nyt konferencecenter og 54 nye værelser. Det nye konferencecenter ved byparken erstatter det oprindelige som brændte ned i starten af 2012.

Hotelbygningen indeholder, i stueetagen, reception, lobby og et antal møde- og konferencelokaler samt restaurant med dertil hørende køkken. 1. og 2. sals etage er udlagt med i alt 54 hotelværelser. Hotellet vil efter til- og ombygning have en samlet kapacitet på i alt 205 værelser, og udføres i samme karakter som eksisterende byggeri.

Konferencecenteret lægger sig med ryggen ud mod den larmende trafik mod nord og vest. De mindre vinduespartier i murstensfacaden skærmer mod støjen, og facaden får et tungt og robust udtryk. Mod syd og øst skifter huset karakter og det dansende kobbertag skaber et let og åbent udtryk ud mod den smukke Glostrup Bypark. De karakterfulde to etager høje glaspartier, sikrer optimal kontakt mellem bygning og det bearbejdet landskab, der langsomt falder ned mod den store terrasse.

Hovedindgangen er beliggende ud imod hovedvejen og er trukket tilbage fra facaden, så der dannes et overdækket areal. 

Indgangspartiet udføres kobberbeklædt og er sammen med en ligeledes kobberbeklædt overdækning med til at markere hovedindgangen. Herefter møder man hotelfoyeren, hvor der er etableret ovenlys samt store glaspartier, der sikrer et behageligt dagslysniveau. Fra foyeen er der adgang til pejsestuen, som ligger ved indgangen til restauranten med plads til 400 personer, reception, lobby og mødelokaler der også kan splittes op i grupperum.