glostrup park hotel

Glostrup Park Hotel

fakta

Glostrup Park Hotel
Nybygning og ombygning af hotel & konferencecenter
Glostrup, Danmark
2015

Udført 2015

Areal: 3.780 m2

Bygherre: Glostrup Park Hotel
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: HaCaFrø
Landskabsarkitekt: Yards Landscape

Fotos: Anders Sune Berg

facts

Glostrup Park Hotel
New building and alteration of hotel & conference center
Glostrup, Danmark
2015

Completed 2015

Floor area: 3,780 m2

Client: Glostrup Park Hotel
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: HaCaFrø
Landscape: Yards Landscape

Photos: Anders Sune Berg

Glostrup Park Hotel

DISSING+WEITLING architecture var arkitekter på renoveringen og udvidelsen af Glostrup Park Hotel. Hotellet skulle udvides med et nyt konferencecenter med restaurant og 54 nye værelser. 

Hotelbygningen indeholder, i stueetagen, reception, lobby og et antal møde- og konferencelokaler samt restaurant med køkken. Første og anden etage er udlagt med i alt 54 nye hotelværelser. 

Konferencecenteret lægger sig med ryggen ud mod trafikstøj mod nord og vest. De mindre vinduespartier i murstensfacaden skærmer mod støjen, og facaden får et tungt og robust udtryk. Mod syd og øst skifter huset karakter og det dansende kobbertag skaber et let og åbent udtryk ud mod den grønne Glostrup Bypark. De karakterfulde høje glaspartier sikrer optimal kontakt mellem bygningen og det bearbejdede landskab, der langsomt trapper ned mod restaurantens store terrasse og vinduesparti.

Hovedindgangen er beliggende ud mod hovedvejen, og er trukket tilbage fra facaden, så der dannes et overdækket areal. Indgangspartiet og indgangspartiets overdækning er kobberbeklædt.

Efter hovedindgangen møder man hotelfoyeren, hvor der er etableret ovenlys og store glaspartier ud mod terrassen, hvilket sikrer et behageligt dagslysniveau. Fra foyeren er der adgang til pejsestuen, som ligger ved indgangen til restauranten - med plads til 400 personer - reception, lobby og mødelokaler, der også kan splittes op i mindre grupperum.  

Hoteludvidelsen udførtes med samme karakter som det eksisterende byggeri, og har efter til- og ombygningen en samlet kapacitet på 205 værelser.