glostrup citizen service

Glostrup Citizen Service

facts

Glostrup Citizen Service
Interior design
Glostrup, Denmark
2007

Completed 2007

Floor area: 580 m2

Client: The City of Glostrup
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Glostrup Borgerservice
Indretning
Glostrup, Danmark
2007

Udført 2007

Etageareal: 580 m2

Bygherre: Glostrup Kommune
Arktekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Glostrup Borgerservice indretning

Med Kommunalreformen indførte man funktionen Borgerservice, der er udtryk for en grundlæggende ny holdning til kommunernes kontakt med borgerne. Denne holdningsændring har været udgangspunktet for DISSING+WEITLINGs gennemgribende ombygning af Glostrup Rådhus og indretningen af de nye faciliteter til Borgerservice i Arne Jacobsens bygning fra 1958.

Vores grundtanke var at skabe åbne, indbydende rammer, der bringer borgerne i øjenhøjde med personalet og gør op med det hierarkiske møde mellem system og borger. Rummet og funktionerne er blevet gennemanalyseret i et tæt samarbejde med projektets brugergruppe med fokus på at fremhæve og understøtte de eksisterende konstruktive rutiner, frasortere de mindre konstruktive samt stimulere udviklingen af nye. 

Resultatet er et åbent og imødekommende rum hvor borgerne frit kan bevæge sig rundt; Skranker er afløst af fritstående, cirkulære receptions-øer. Den lange gang med ventestole uden for hvert kontor udgøres nu af et åbent modtageområde med borger-pc, stor digital informationsskærm, børnehjørne og mulighed for vand og kaffe, mens den lange kontorgang er omdannet til et åbent kontorlandskab, hvor reoler i taljehøjde danner afskærmning mellem de enkelte arbejdspladser, samtidig med at hele rummet kan overskues fra stående højde.