glostrup borgerservice

Glostrup Borgerservice

fakta

Indretning
Glostrup, Danmark
2007

Areal: 585

Bygherre: Glostrup Kommune
Arktekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture

facts

Interior
Glostrup, Denmark
2007

Area: 585

Client: Glostrup Kommune
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture

Borgerservice i Glostrup

Med Kommunalreformen indførte man funktionen Borgerservice, der er udtryk for en grundlæggende ny holdning til kommunernes kontakt med borgerne. Denne holdningsændring har været udgangspunktet for DISSING+WEITLINGs gennemgribende ombygning af Glostrup Rådhus og indretningen af de nye faciliteter til Borgerservice i Arne Jacobsens bygning fra 1958.

Vores grundtanke var at skabe åbne, indbydende rammer, der bringer borgerne i øjenhøjde med personalet og gør op med det hierarkiske møde mellem system og borger. Rummet og funktionerne er blevet gennemanalyseret i et tæt samarbejde med projektets brugergruppe med fokus på at fremhæve og understøtte de eksisterende konstruktive rutiner, frasortere de mindre konstruktive samt stimulere udviklingen af nye. 

Resultatet er et åbent og imødekommende rum hvor borgerne frit kan bevæge sig rundt; Skranker er afløst af fritstående, cirkulære receptions-øer. Den lange gang med ventestole uden for hvert kontor udgøres nu af et åbent modtageområde med borger-pc, stor digital informationsskærm, børnehjørne og mulighed for vand og kaffe, mens den lange kontorgang er omdannet til et åbent kontorlandskab, hvor reoler i taljehøjde danner afskærmning mellem de enkelte arbejdspladser, samtidig med at hele rummet kan overskues fra stående højde.