glostrup borgerservice

Glostrup Borgerservice

fakta

Indretning
Glostrup, Danmark
2007

Areal: 585

Bygherre: Glostrup Kommune
Arktekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture

facts

Interior
Glostrup, Denmark
2007

Area: 585

Client: Glostrup Kommune
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture

Borgerservice i Glostrup

Kommunalreformens indførelse af Borgerservice er udtryk for en grundlæggende ny holdning til kommunernes kontakt med borgerne.
Denne holdningsændring har dannet afsæt for DISSING+WEITLINGs gennemgribende ombygning og nyindretning af Glostrup kommunes borgerservice i Arne Jacobsens rådhus fra 1958.
Grundtanken har været at skabe rammer der bringer borgerne i øjenhøjde med personalet og gør op med det hierarkiske møde mellem system og borger. Rummet og funktionerne er blevet gennemanalyseret i et tæt samarbejde med brugergruppen med fokus på at fremhæve og understøtte de eksisterende konstruktive rutiner, frasortere de mindre konstruktive samt stimulere udviklingen af nye. 

Resultatet er et åbent og imødekommende rum hvor borgerne frit kan bevæge sig rundt; Skranker er afløst af fritstående, cirkulære receptions-øer. Den lange gang med ventestole uden for hvert kontor udgøres nu af et åbent modtageområde med borger-pc, stor digital informationsskærm, børnehjørne og mulighed for vand og kaffe, mens den lange kontorgang er omdannet til et åbent kontorlandskab, hvor reoler i taljehøjde danner afskærmning mellem de enkelte arbejdspladser, samtidig med at hele rummet kan overskues fra stående højde.