gerald desmond bridge

Gerald Desmond Bridge

003 Option 2.jpg

fakta

Skråstagsbro
Tilslutningsviadukter med 6 vognbaner

Long Beach, Kalifornien, USA

Projektering: 2002-2007
Under udførelse

Total længde: 2610m
Hovedspænd: 305m 
Pylonhøjde: 143m
Frihøjde i hovedfag: 65m

Bygherre: Port of Long Beach
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: HNTB, USA, Parsons, USA

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Cable-stayed motorway bridge
Approach viaducts with three lanes in each direction

Long Beach, California, USA

Design: 2002-2007
In progress

Total length: 2,610m
Main span: 305m
Height of pylons: 143m
Navigation height clearance in main span: 65 m

Client: Port of Long Beach
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: HNTB, USA, Parsons, USA

All renderings by DISSING+WEITLING architecture

Gerald Desmond broen

Gerald Desmond broen erstatter en eksisterende bro over havnen i Long Beach, Kalifornien for at øge kapaciteten for den kørende trafik og skabe tilstrækkelig gennemsejlingshøjde for de største containerskibe der skal sejle under broen.

Broen der er en 6-baners vejbro har et kabelbåret hovedspænd på 305 m med sidefag på 152,50 m og ca 1000 m lange tilslutningsviadukter i begge ender.

Efter detaljerede undersøgelser af fire forskellige koncepter for hovedbroen, kunne ét særligt fremhæves for sine arkitektoniske kvaliteter og modstandsdygtighed over for jordskælv. I denne anbefalede løsning bygges pylonerne af to halvcylindriske betonskakter forbundet med stålprofiler, såkaldte shear links. Brodækket, der er ophængt langs kantdrageren i stag med 12m mellemrum, består af en betonplade båret af kantdragere og tværbjælker af stål.

Spændbetonbjælker, stålpladedragere og kassedragere af betonsegmenter blev overvejet til tilslutningsviadukterne. Designteamet anbefalede den sidste løsning som i høj grad understøtter målet om en elegant overgang fra tilslutningsviadukterne til hovedbroen.

 

Gerald Desmond bridge

The Gerald Desmond Bridge will replace an existing bridge across the port of Long Beach, California, in order to provide capacity for increased vehicle traffic volume and clearance for the larger container vessels passing under the bridge.

The bridge, which carries six traffic lanes, has a 305 m cable stayed main span with 152.50 m side spans and approximately 1000 m long approach structure at either end.

Four different concepts for the main bridge have been studied in detail.  The recommended solution has towers that appear as single masts. However, in order to improve the seismic performance the towers are designed as two semi-circular concrete columns connected by steel shear links and tension links. The deck has a concrete slab supported by longitudinal steel edge girders and transverse steel floor beams. It is supported at the edge girder by splayed cables at a 12 m spacing.

For the approaches concrete bulb-tee girders, steel plate girders as well as concrete segmental box girders were studied, the latter being the recommended solution. Much emphasis has been placed on the design of a smooth transition from approaches to main bridge and on a seamless integration of off and on ramps.