gerald desmond bridge

Gerald Desmond Bridge

003 Option 2.jpg

facts

Gerald Desmond Bridge
Cable-stayed bridge, approach viaducts with 6 lanes
Long Beach, California, USA
2002-

International tender: contract awarded, 2002
Expected completion: 2020
Under construction

Length, total: 2,600 m
Main span: 300 m
Height of pylons: 140 m
Navigation height clearance in main span: 65 m

Client: Port of Long Beach
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer:
HNTB
Parsons
Contractor: Caltrans

All renderings by DISSING+WEITLING architecture

fakta

Gerald Desmond-broen
Skråstagsbro, tilslutningsviadukter med 6 vognbaner
Long Beach, Californien, USA
2002-

Internationalt udbud: kontrakt vundet, 2002
Forventet udført: 2020
Under udførelse

Længde, total: 2.600 m
Hovedspænd: 300 m
Pylonhøjde: 140 m
Frihøjde i hovedfag: 65 m

Bygherre: Port of Long Beach
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør:
HNTB
Parsons
Entreprenør: Caltrans

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Gerald Desmond Bridge

The Gerald Desmond Bridge will be one of the tallest bridges of its kind in the United States, an icon for the City of Long Beach and Southern California.

The new bridge will replace an existing bridge across the port of Long Beach, California, in order to provide capacity for increased vehicle traffic volume and clearance for the larger container vessels passing under the bridge. The bridge, which carries six traffic lanes, has a 300 metres cable stayed main span with 150 metres side spans and approximately 1000 metres long approach structure at either end.

Four different concepts for the main bridge have been studied in detail. The recommended solution has towers that appear as single masts. However, in order to improve the seismic performance the towers are designed as two semi-circular concrete columns connected by steel shear links and tension links. The deck has a concrete slab supported by longitudinal steel edge girders and transverse steel floor beams. It is supported at the edge girder by splayed cables at a 12 metres spacing.

For the approaches concrete bulb-tee girders, steel plate girders as well as concrete segmental box girders were studied, the latter being the recommended solution. Much emphasis has been placed on the design of a smooth transition from approaches to main bridge and on a seamless integration of off and on ramps.

Gerald Desmond-broen

Gerald Desmond-broen erstatter en eksisterende bro over havnen i Long Beach i Californien for at øge kapaciteten for den kørende trafik, og skabe tilstrækkelig gennemsejlingshøjde for de største containerskibe, der skal sejle under broen.

Broen, der er en seksbaners vejbro, har et kabelbåret hovedspænd på 300 meter med sidefag på 150 meter og cirka 1000 meter lange tilslutningsviadukter i begge ender.

Efter detaljerede undersøgelser af fire forskellige koncepter for hovedbroen, kunne ét særligt fremhæves for sine arkitektoniske kvaliteter og modstandsdygtighed over for jordskælv. I denne anbefalede løsning bygges pylonerne af to halvcylindriske betonskakter forbundet med stålprofiler, såkaldte shear links. Brodækket, der er ophængt langs kantdrageren i stag med 12 meters mellemrum, består af en betonplade båret af kantdragere og tværbjælker af stål.

Spændbetonbjælker, stålpladedragere og kassedragere af betonsegmenter blev overvejet til tilslutningsviadukterne. Designteamet anbefalede den sidste løsning som i høj grad understøtter målet om en elegant overgang fra tilslutningsviadukterne til hovedbroen.