gødstrup psykiatri

Gødstrup Psykiatri 

fakta

Gødstrup Psykiatri 
Gødstrup, Danmark

Konkurrence: 2014
Areal: 14 800 m²

Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Gødstrup Psyciatric
Gødstrup, Denmark

Competition: 2014
Floor area: 14 800 m²

Client: Region Midtjylland
Architect: DISSING+WEITLING architecture 

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

DISSING+WEITLING's forslag, en bygning udlagt i en grøn have, hvor den grundlæggende planlægning, arkitektonisk design, fleksibilitet, integration af naturen, ideer til overblik, vidensdeling, sikkerhed og tryghed er med til at sikre et behandlende miljø og skabe en positiv synergi for medarbejdere, patienter og besøgende, helt uden institutions præg.

Bygningens klare struktur og grundlæggende organisation, rumlige forløb, stemninger, muligheder for udfordringer og integration af landskab er lige så vigtige behandlingsparametre som moderne teknisk udstyr og medicin.

Denne meget enkle bygningsstruktur og organisation skaber overblik og samtidigt gode muligheder for store variationer i de rumlige oplevelser. Strukturen understøtter og giver overblik samt imødekommer de mange forskellige krav, som bliver stillet til bygningen, herunder at medvirke til stigmatisering.