gødstrup psykiatri

Gødstrup Psykiatri 

fakta

Gødstrup Psykiatri
Hospital

Gødstrup, Danmark
2014

Konkurrence

Areal: 14.800 m2

Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Gødstrup Psychiatry
Hospital
Gødstrup, Denmark
2014

Competition

Floor area: 14,800 m2

Client: Region Midtjylland
Architect: DISSING+WEITLING architecture

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Gødstrup Psykiatri

DISSING+WEITLING's forslag, en bygning udlagt i en grøn have, hvor den grundlæggende planlægning, arkitektonisk design, fleksibilitet, integration af naturen, ideer til overblik, vidensdeling, sikkerhed og tryghed er med til at sikre et behandlende miljø og skabe en positiv synergi for medarbejdere, patienter og besøgende, helt uden institutionspræg.

Bygningens klare struktur og grundlæggende organisation, rumlige forløb, stemninger, muligheder for udfordringer og integration af landskab er lige så vigtige behandlingsparametre som moderne teknisk udstyr og medicin.

Denne meget enkle bygningsstruktur og organisation skaber overblik og samtidig gode muligheder for store variationer i de rumlige oplevelser. Strukturen understøtter og giver overblik samt imødekommer de mange forskellige krav, som bliver stillet til bygningen, herunder at medvirke til afstigmatisering.