folehaven bro

Folehaven Bro

fakta

Cykel- og gangbro over Folehaven
Valby, København

Konkurrence 2015: 1. præmie
Status: Igangværende 

Længde: 156 m
Bredde: 42 m

Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskab: Kragh og Berglund
Ingeniør: COWI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture 

 

facts

Bicycle and pedestrian bridge across Folehaven 
Valby, Copenhagen

Competition 2015: First prize
Status: In progress 

Total length: 156 m
Width: 42 m

Client: Copenhagen Municipality
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape Architect: Kragh og Berglund 
Engineer: COWI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

 

 

Folehaven cykel- og gangbro

Broen over Folehaven er beliggende i en del af Vigerslevsparkens langstrakte grønne bånd. Broen er placeret som en linje i landskabet hvor motorvejen slutter, og bilisterne skal sænke farten. Broen vil derfor blive opfattet som en byport og er i sit formsprog karakteristisk og umiddelbart genkendelig. Det er en bro man husker. Når man ser den, ved man, at nu er man i København. 

Broens konstruktion er et såkaldt omvendt Fink gitter. Et fasinerende konstruktionsprincipde, fordi de lodrette master synes at svæve i luften uden understøtning, men virkemåden er helt enkel. De lodrette laster – egenvægt såvel som trafiklast – føres gennem trækbånd via forankringer i brodæk og mastetoppe tilbage til fundamenter i landfæsterne. Broen belyses med LED armaturer indbygget i den øverste håndliste. Der er desuden indbygget et lysarmatur i toppen af hver af broens master, der får den til at gløde i natten.

Broens vigtigste funktion er at skabe en bekvem og sikker forbindelse for cyklister og fodgængere over Folehaven, men det er vigtigt at broen opfattes som en del af parken – som en oplevelse på vejen gennem parken - ikke som en adskillelse. Der er derfor ved broens udformning søgt at skabe en illusion – et slags stiliseret landskab. Broens konstruktion er logisk og klart teknisk begrundet, med dens stålmaster der hælder og hvis varierende længder samtidig giver en association til træerne i parken med deres stammer og grenværk.

 

Folehaven bicycle- and pedestrian bridge 

The bridge is a very unique project, both in terms of architecture and engineering. The structure of the bridge is a so-called reverse Fink grid. A fascinating structural principle creating the illusion that the vertical pylons are floating in mid air without support. A structure mimicking the surrounding trees, lifting the pedestrians and cyclists up between the trees. The vertical loads - the weight of the bridge as well as the traffic load - run through the tension straps through anchorages in the bridge deck and pylons back to the abutments. The bridge is illuminated with LED fixtures built into the handrail as well as the pylons. 

The team has created a characteristic landmark for green mobility in the capital region of Copenhagen - a new gateway to Copenhagen for the many people passing through the area daily. Furthermore, the bridge will create a convenient and secure connection for pedestrians and cyclists between the two green areas separated by the trafficked road. 

Over the last few years, DISSING+WEITLING architects have worked on a number of projects that focused particularly on green cycle tracks, urban development, landmark effect as well as visual and emotional impact. Among the most well-known are The Quay Bridge (Bryggebroen), Aabuen and the award-winning, highly-publicized Cykelslangen.