fehmarn belt fixed link

Fehmarn Belt Fixed Link

femern - main span (1_lys).jpg

facts

Fehmarn Belt Fixed Link
Rødby, Denmark - Puttgarden, Germany
2009

Tender design 2009

Lenght, total: 17.5 km
Width: 23.5 m

Client: Femern A/S
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape: Hasløv & Kjærsgaard
Engineer: COWI, Obermeyer JV

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Femernbæltforbindelsen
Rødby, Danmark - Puttgarden, Tyskland
2009

Design- og udbudsprojekt 2009

Længde, total: 17,5 km
Bredde: 23,5 m

Bygherre: Femern A/S
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt: Hasløv & Kjærsgaard
Ingeniør: COWI, Obermeyer JV

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Fehmarn Belt Fixed Link

Our design for a fixed linked across the Fehmarn Belt - connecting Denmark with Germany - is characterized by a holistic design approach and the desire for continuity of aesthetic expression between all elements of the link. The goal was to create a link that not only complies with all the essential aspects of such a colossal infrastructure, but also to present itself as one harmonious whole, consistent in design from one end to the other.

The “S-shaped” horizontal alignment is considered to be the ideal alignment for the link, both in terms of bridge aesthetics and the enjoyment of the bridge by rail passengers and drivers, as well as those viewing the bridge from the sea and the coast. The approach spans constitute the major part of the bridge and their design consequently governs the design of the entire link.

The two level concepts with the roadway on the upper level and the railroad on the lower are an optimal solution in all respects and have inherent aesthetic qualities. The height and majesty of the soaring pylons make them spectacular elements of the bridge and provide the span with its signature quality. Their sculptural V-shape is instantly recognisable, contributing to an exciting experience for those crossing the bridge or viewing the link from land or sea. Furthermore, the surface faceting of the pylon legs enhance the delicate quality and elegance of the pylons while reinforcing an aesthetic connection with the faceted piers.

 

Femernbæltforbindelsen

DISSING+WEITLING architecture er arkitekter på det hold, der har udarbejdet skitseprojektet for skråstagsbroen over Femern Bælt. Udformning af broen er kendetegnet ved en gennemført designtilgang, der giver det store bygningsværk en harmonisk helhed med et konsekvent design fra kyst til kyst.

De knap 270 meter høje V-formede pyloner understøtter opbygningen med vejdækket på det øverste niveau og det smallere jernbanedæk på det nederste. Broens S-formede kurve giver bilister og togpassagerer en mulighed for at få den fulde oplevelse af broens monumentale kvaliteter. Ved tilkørslerne vil bilisterne for eksempel kunne se de høje pyloner, som vil stå cirka seks kilometer fra den tyske kyst og cirka ni km fra den danske kyst, og undervejs vil udsyn og oplevelsen af broen hele tiden ændre vinkel og karakter.

Der er fire motorvejsspor samt to nødspor på øverste dæk og to elektrificerede jernbanespor på nederste dæk. I skitseforslaget er der monteret gennemsigtige vindskærme i hele broens længde.

På motorvejen etableres mulighed for overkørsler ved hjælp af et flytbart midterautoværn for at opnå maksimal kapacitet under ulykkestilfælde og ved vedligehold. På jernbanen etableres skiftespor på broen for at opnå maksimal kapacitet under vedligehold.

Broen er en såkaldt kompositløsning med brodragere i stål og et vejdæk i beton. På høj-broen forventes både brodrager og vejdæk at være af stål for at holde vægten nede.

Højbroen i skitseprojektet har et frit spænd på 724 meter for hvert af de to hovedspænd. Dermed er der tale om de længste spænd, der nogensinde er bygget for en skråstagsbro til både biler og tog. De store spænd er nødvendige af hensyn til sejladssikkerheden. Den frie gennemsejlingshøjde vil være 66,2 meter. Udgangspunktet er Storebæltsforbindelsen, hvor den frie højde er 65 meter. Hertil er lagt 1,2 meter for at tage højde for en forventet stigning i havniveauet som følge af klimaforandringer.